God is great! God is great!

God is great!
God is great!

ብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ/HG Bishop Makarius
COVID- 19 Resources/ኣገዳሲ ምንጪ ብዛዕባ ሕማም ኮቪድ19
ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብሓደ ኣምላኽ ኣሜን!!


ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን፤ መንፈሳዊ ሰላምታና ብምቕዳም፤ ብምኽንያት ምስፍሕፋሕ እዚ ሕማም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግቶን፤ ብምምሕዳር ብዝተመሐላለፈና መልእኽቲን፤ ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ምእመናንናን፤
1. ክሳብ ዝኾነ ለውጢ ዝመጽኣና፤ ቤተ ክርስቲያና ንዝኾነ ይኹን መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዕጹው ምዃኑ ብትሕትና ንሕብር። ስለዚ ምእመናንና ኣኣብ ቤትኩም ብዓቅምኹም ክትጽልዩን ኩሉ ካባኹም ዝድለ ጥንቃቐታት ክትገብሩ ንላቦ።
2. ናይ ሰንበት ጸሎት ንቤተ ክህነት ጥራይ ዝብል ዝነበረ፤ ንሱ ውን ተቛሪጹ ኣሎ እሞ፤ ካህናትን ዲያቆናትን ኣኣብ ገዛና ብጸሎት ክንነቅሕ ንላቦ።
3. ዘለና ግዜ ንነፍስና ብመንፈሳዊ መግቢ ክንምግባ ማለት ብጸሎትን ብምንባብ ቅዱሳት መጻሕፍትን ብምስትንታንን እናመገብናያ ክንጥቀመሉ እምበር ክንፈርሕን ክንጭነቕን ኣይባእን።

እግዚኣብሔር ምሕረቱን በረኸቱን የውርደልና!! ኣሜን!

መልእኽቲ ቤተ ክርስቲያን

ብዛዕባ እዋናዊ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ (Coronavirus)

ሰላመ እግዚኣብሔር ምስ ኩልኹም ይኹን።
ኩሉ ሰብ ይከታተሎ ከም ዘሎ፥ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ እንነብረሉ ሃገር ኤሜሪካ ተከሲቱ ዘሎ፥ እዋናዊ ለበዳ ሕማም Coronavirus ኣብ ብዙኅ ሕዝቢ ናይ ሞትን ሕማምን ምኽንያት ኮይኑ ይርከብ። በዚ መሠረት ድማ መንግሥቲ፥ ተወሳኺ መብርሂታት ክሳብ ዝህብ ብዝኂ ሕዝቢ ዘለዎ ኣኼባታት ከይካይድን፥ ብሓፈሻዊ መብዛሕትኡ ማሕበራዊ ርክባት ደው ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና ሓንቲ ካብቲ ማኅበራዊ ኣኼባታት ዝካየደሉን ዝግበረሉን ሓደ ኣካል ምስ ምዃኑ፥ እቲ ብመንግሥቲ ዝወጸ ኣዋጅ ክትግበር ስለ ዝግባእ፥ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ እዚ ዝስዕብ ውሳኔ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።
1. ናይ ምትእኽካብ መደብ ክሳብ ዝፍቀደ፥ ኩሉ ሰብ ኣኣብ ገዝኡ ጸሎቱ እናፈጸመ ክጸንሕ።
2. ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን፥ ስብሓታትን ምህልላን ብመራሕቲ ኣብያተ ክርስቲያናትን ውሉደ ክህነትን፥ ኣባላት ምምሕዳር ቤተ ክርስቲያንን ጥራይ ክግበር።
3. ኩሉ ምእመን ኣብ ዘሎ እዋናዊ ሱባኤ መሠረት ገይሩ፥ ብቐጥታ ዘመሓላለፍ ትምህርትታትን ጸሎትን ምህልላን ኣኣብ ቤቱ ኮይኑ ክከታተልን፥ ጾሙን ሱባኤኡን ብጽሞናን ብትዕግስትን ከካይድ።
4. ብዝኾነ ምኽንያትን ብፍሉይ ምኽንያት ቤተ ክርስቲያን ክመጽእ ንዝደሊ ሰብ በቲ እቶም ቤተ ክርስቲያን ከነባብሩ ዝመደበቶም ሰባት፥ ተመሪሑ ጥራይ ክኸይድ ፍቓዶም ክፍጽምን ይግደድ።
5. ካልእ ፍሉይ ኣገልግሎት ዝሓትት ህጹጽ ጉዳያት ዝምልከት፥ ብቐትታ ምስ ኣበ ንስሓ ካህን ብምዝርራብ፥ ኣገልግሎት ዝፍጸመሉ መደባት ክግበር።
6. ብዕድመ ዝፍኡ ወለድን ተወሳኺ ናይ ሕማም ጸገማት ዘለዎምን፥ ከምኡውን ሰዓልን ምስኡ ዝተተሓሓዘ ምልክታት ዘለዎም፥ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘይምምጽኦም፥ ኣድላዪ ዝብልዎ ምስ ካህኖም ተላዚቦም፥ ኣገልግሎቶም ዝረኽቡሉ ክፍጸም እምበር ናብ እኩብ ዘይምኻድ።
7. ኣብ ደገሰላም ይኹን ካልእ ኣብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ኣኼባታትን መደባትን ከይግበር። ክብል ጉባኤ ካህናት ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ወሲኑ ኣሎ።
ስለዚ ኩሉ ኣማኒ በቤተ ክርስቲያኑ ምምሕዳር ዝወሃቦ መምርሒ ተኸቲሉ ቀጻልነት ቤተ ክርስቲያኑን፥ ሕጊ መንግሥትን ኣኽቢሩ ክኸይድ ብመንፈሳዊ ኣኽብሮት መልእኽትና ነመሓላልፍ። እዚ ቀዛፊ ሕማም ኣምላኽ ካብ ሕዝብናን ዓለምናን ክኣልየልናን ከርሕቀልናን ጸሎትናን ሱባኤናን ኣዕዚዝና ክንቅጽል ይግባእ።
እግዚኣብሔር ፈውሰ ምሕረቱ ይልኣኽ።
ቆሞስ ከሰተ ገብረሚካኤል
ኣቦ መንበር ጉባኤ ካህናት ሰሜን ኣሜሪካ

Diocese COVID19 Communication Plan

May God be with you All

The priest council of the Diocese had a meeting yesterday and approved this precaution measures regarding COVID19.

1. Until we get event meeting permitted, we ask all of you to continue pray from your home.
2. The church is open this Sunday but we will not have liturgy service. Other prayer services such as ስብሓታትን፡ ምህልላን should only be conducted by clergy members and church servants. We are asking all members to stay home.
3. If any one of you need immediate church service or need to come to church for any reason, you should contact first your spiritual father or church board. Any kind of meetings and gatherings inside church or around church premise is not allowed.
4. Elderly or people who are sick or coughing should not come to church at all or attend any other gatherings. If they need immediate service, they can directly contact their clergymen .

Please note that, in order to stop the spread of this disease and comply with Government regulations, the council have decided to cease regular church services until further notice. Please inform all accordingly.
Please follow this guidelines until further communications. This is unprecedented time and we may continue take unprecedented action.
Keep praying and stay safe!
May God send us His healing's.