God is great! God is great!

Daily readings / መዓልታዊ ንባባት

ዘመነ ማርቆስ Readings for Monday

ሰነ 27, 2014 ብግእዝ Jul 04, 2022 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 74 : 12 - 13 [English][ትግርኛ]

እግዚአብሔርሰ ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ፤
ወገብረ መድኀኒተ በማእከለ ምድር ፤
አንተ አፅናዕካ ለባሕር በኃይልከ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 12 : 23 - 34 [English][ግእዝ]

ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከምዚ በሎም፦ “ወዲ ሰብ ዚኸብረላ ሰዓት በጺሓ እያ። ፍረ ስርናይ ኣብ ምድሪ ወዲቓ እንተ ዘይሞተት በይና እያ እትነብር። እንተ ሞተት ግና ብዙኅ ፍረ ኸም እትፈሪ፥ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። እቲ ንሕይወቱ ዚፈትዋ ኬጥፍኣ እዩ፥ እቲ ንሕይወቱ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዚጸልኣ ግና ንዘለዓለም ሕይወት ኪሕልዋ ኢዩ። እቲ ዜገልግለኒ ዘበለ ይስዓበኒ፤ ኣብቲ ኣነ ዘሎኽዎ እቲ ዜገልግለኒ ኸኣ ኣብኡ ኪህሉ እዩ። ነቲ ዜገልግለኒ ዘበለ ኸኣ ኣቦይ ኬኽብሮ እዩ። “ሕጅስ ነፍሰይ ተጨኒቓ ኣላ፥ እንታይ እሞ ኽብል እየ፧ 'ኦ ኣቦ፥ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድኅነኒ'፧ ግና፥ ምእንትዚ እንድየ ናብዛ ሰዓት እዚኣ ዝበጻሕኩ። ኣቦ ንስምካ ኣኽብሮ።” ሽዑ ካብ ሰማይ “ኣነ ኣኽቢረዮ ኣሎኹ፥ ከም ብሓድሽውን ከኽብሮ እየ” ዚብል ድምፂ መጸ። ሽዑ እቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሕዝቢ እዚ ምስ ሰምዑ “ነጒዲ እዩ” በሉ። ገሊኦም ከኣ “መልኣኽ እዩ ዝተዛረቦ” በሉ። ኢየሱስ ከኣ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፦ “እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም እምበር ምእንታይ ኣይኮነን ዝመጸ። እዛ ዓለም እዚኣ እትፍረደሉ ሕጂ እዩ። መስፍን እዛ ዓለም እዚኣ ዚድርበየሉ ሕጂ እዩ። ኣነ ድማ ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንዅሉ ናባይ ክስሕቦ እየ።” እዚ ዝበለ ኸኣ ብኸመይ ዝበለ ኣማውታ ኺመውት ከም ዘለዎ ኬመልክተሎም ኢሉ እዩ። ስለዚ እቶም ሕዝቢ “ንሕናስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ከም ዚነብር ካብ ሕጊ ሰሚዕና ኔርና። ንስኻ ደኣ ኸመይ ኢልካ ኢኻ 'ወዲ ሰብ ልዕል ኪብል እዩ' ትብል ዘሎኻ፧ እቲ ወዲ ሰብ እቲኸ እንታዋይ እዩ፧” ኢሎም ሓተትዎ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ዕብ 12 : 1 - 10 [English][ግእዝ]

ምእንትዚ ንሕና ድማ ኽንድዚ ዚኣኽሉ መሰኻኽር ከም ደመና ኸቢቦምና ስለ ዘለዉ፥ ንዅሉ ነቲ ዚዓናቕፈናን ነቲ ዚጠብቀና ኃጢኣትን ነርሕቕ። በቲ ኣብ ቕድሜና ተሓንጺጹልና ዘሎ መቀዳደሚ ኸኣ ብትዕግሥቲ ንጒየ። ናብቲ ኅፍረት ዘበለ ንዒቑ፥ ምእንቲ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጐስ ኢሉ ኣብ መስቀል ሙማት ዝተዓገሠ፥ ኣብ የማን ኣምላኽ ዝተቐመጠ፥ ናይ እምነትና ጀማርን ፈጻምን ዝኾነ ኢየሱስ ንጠምት። ምእንቲ ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ነቲ ካብ ኢድ ኃጥኣን ክንድዚ ዚኣክል ምጽራር ዝተዓገሠ ዘክርዎ። ምስ ኃጢኣት ክትቃለሱ ኸሎዂም ገና ደምኩም ክሳዕ ምፍሳስ እትበጽሑ ኣይተቓወምናኩምን። ነቲ ኸም ውሉዱ ገይሩ ኸምዚ ዚስዕብ እናበለ ዚምዕደኩም ቃል ረሲዕኩሞዎ ዲኹም፧ “ወደየ! መቕጻዕቲ ጐይታ ኣይትንዓቕ፥ እንተ ገንሓካውን ሕሊናኻ ኣይተዕርብ፥ ከመይ እግዚኣብሔር ነቲ ዜፍቅሮ ዘበለ ይቐጽዖ፥ ነቲ ወደይ ኢሉ ዚቕበሎ ዅሉ ድማ ይገርፎ።” እንተ ቐጽዓኩምከስ ተዓገሡ። ኣምላኽ ከም ውሉዱ ይርእየኩም ኣሎ ማለት እዩ። ኣቦኡ ዘይቀጽዖ ውሉድከ እንታዋይ እየ፧ ከምቶም ኵሎም ውሉድ መቕጻዕቲ እንተ ዘይተቐበልኩም ግና ደቓሉ እምበር ውሉድ ኣይኮንኩምን። ኣብ ርእሲ እዚ ዚቐጽዑ ሥጋውያን ኣቦታት ካብ ዝነብሩና እሞ እነኽብሮም ካብ ኮንና፥ ብሕይወት ምእንቲ ኽነብር ነቲ መንፈሳዊ ኣቦና ደኣ ኽንደይ ኣዚና ኽንእዘዞ ዘይግብኣና፧ ሥጋውያን ኣቦታትና ንቚሩብ ጊዜ ከምቲ ጽቡቕ እዩ ኢሎም ዝገመትዎ ገይሮም ይቐጽዑና፥ ኣምላኽ ግና ናይ ቅድስናኡ ተማቐልቲ ምእንቲ ኽንከውን ኢሉ ንጥቕምና ይቐጽዓና።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ዮሐ 3 : 5 - 11 [English][ግእዝ]

ክርስቶስ ንኃጢኣት ኬርሕቖ ኢሉ ከም ዝተገልጸ ትፈልጡ ኢኹም፥ ኣብኡውን ኃጢኣት የልቦን። እቲ ኣብ ክርስቶስ ዚነብር ዘበለ ዅሉ ኃጢኣት ኣይገብርን እዩ። ኃጢኣት ዚገብር ዘበለ ግና ንክርስቶስ ኣይረኣዮን ኣይፈለጦንውን እዩ። ደቀየ! ሓደ እኳ ኣየስሕትኩም። ከምቲ ክርስቶስ ጻድቕ ዝኾነ፥ እቲ ጽድቂ ዚገብር ከኣ ጻድቕ እዩ። ካብ መጀመርታ ኂዙ ዚኃጥእ ዘሎ ዲያብሎስ እዩ እሞ፥ ኃጢኣት ዚገብር ካብ ዲያብሎስ እዩ። ወዲ ኣምላኽ ከኣ ግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ኼፍርስ ኢሉ እዩ ዝተገልጸ። ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዘበለ፥ ባህርይ ኣምላኽ ኣብኡ ስለ ዘሎ፥ ኃጢኣት ኣይገብርን እዩ። ካብ ኣምላኽ ስለ ዝተወልደውን ኃጢኣት ኪገብር ኣይክእልን እዩ። ጽድቂ ዘይገብርን፥ ንኃዉ ዘየፍቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን። ደቂ ኣምላኽን ደቂ ዲያብሎስን በዚ እዮም ዚፍለጡ። እታ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዋ፥ “ንሓድሕድና ንፋቐር” እትብል መልእኽቲ እያ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 9 : 10 - 19 [English][ግእዝ]

ኣብ ደማስቆ ኸኣ ሓደ ሃናንያ ዝስሙ ወደ መዝሙር ነበረ። ንእኡ ጐይታ ብራእይ “ሃናንያ” ኢሉ ጸውዖ፤ ንሱ ከኣ “እኔኹ ጐይታይ” ኢሉ መለሰ። ጐይታ ኸኣ “ተንሥእ እሞ ናብታ ቕንዕቲ ተባሂላ እትጽዋዕ መገዲ ኺድ፤ ሳውል ዚብሃል ሰብኣይ ብዓል ጠርሴስ ይጽሊ ኣሎ እሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ድለዮ፤ ንእኡውን ንስኻ ኼድካ፥ ኢድካ ኣንቢርካ ከም ዚርኢ ኽትገብሮ ምዃንካ ብራእይ ገሊጸሉ ኣሎኹ” በሎ። ሃናንያ ኸኣ “ጐይታይ! ብዛዕባ እዚ ሰብኣይዚ፥ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቕዱሳንካ ክንደይ ክፉእ ከም ዝገበሮም ካብ ብዙኃት ሰሚዐ ኣሎኹ። ኣብዚ ድማ ነቶም ስምካ ዚጽውዑ ዅሎም ኪኣስር ካብ ሊቃነ ካህናት ሥልጣን ኂዙ መጺኡ ኣሎ” ኢሉ መለሰ። ጐይታ ግና “ኪድ ድኣ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብን ነገሥታትን ደቂ እስራኤልን ስመይ ኪፀውር ዘለዎ ናተይ ኅሩይ ኣቕሓ እዩ። ምእንቲ ስመይውን ክንደይ ብዙኅ ሓሳረ መከራ ኪቕበል ከም ዚግብኦ ኸርእዮ እየ” በሎ። ሃናንያ ኸኣ ከደ፥ ናብ ቤትውን ኣተወ፥ ኢዱ ኣብ ልዕሊኡ ኣንቢሩ ኸኣ “ሳውል ኃወይ! እቲ ኽትመጽእ ከሎኻ ኣብ መገዲ ዝተራእየካ ጐይታና ኢየሱስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ኪመልኣካን ናባኻ ልኢኹኒ” በሎ። ብኡብኡ ኸኣ ካብ ኣዕይንቱ ከም ቅራፍ ዝበለ ረጊፉ ወደቐ እሞ ረኣየ፤ ተንሢኡውን ተጠምቀ። ምግቢ ምስ በልዐ ድማ በርትዐ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ሐናንያ ረድእ
ወቶማስ ሰማዕት
ወማማስ
ወሲላስ
ወተዝካሩ ለአልአዛር ነዳይ
ወተዝካረ ስቅለቱ ለእግዚእነ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 57 : 10 - 11 [English][ትግርኛ]

እስመ ዐብየት እስከ ሰማያት ምሕረትከ ፤
ወእስከ ደመናት ጽድቅከ ፤
ተለዐለ እግዚአብሔር መልዕልተ ሰማያት።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 26 : 55 - 68 [English][ግእዝ]

በታ ሰዓት እቲኣ ኢየሱስ ነቶም ሕዝቢ “ከም ንጒሒላዶ በስያፍን በባትርን ክትኅዙኒ መጺእኩም፧ ዕለት ዕለት ኣብ ቤት መቕደስ ተቐሚጠዶ እምህር ኣይነበርኩን፧ ኣይኃዝኩምንን። እዚ ዅሉ ዝኾነ ግና መጻሕፍቲ ነቢያት ምእንቲ ኪፍጸሙ እዩ” በሎም። ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ዅሎም ኃዲጎምዎ ሃደሙ። እቶም ንኢየሱስ ዝኃዝዎ ኸኣ ናብቲ መምህራን ሕግን ሽማግለታትን ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ ናብ እንዳ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወሰድዎ። ጴጥሮስ ግና ክሳብ እቲ ቐጽሪ ገዛ ሊቀ ካህናት ብርሑቕ ሰዓቦ፥ መወዳእታኡ ምእንቲ ኺርኢውን ናብ ውሽጢ ኣትዩ ምስቶም ገላዉ ተቐመጠ። ሊቃነ ካህናትን ብዘሎ እቲ ዋዕላን ከኣ ንኢየሱስ ምእንቲ ኪቐትልዎ ምስክር ሓሶት ይደልዩ ነበሩ። እንተኾነ ብዙኃት ሓሰውቲ መሰኻኽር እኳ እንተ ቐረቡ፥ ሓንቲ ኣይረኸቡን። ድኃር ግና ኽልተ ቐሪቦም “እዚ ሰብ እዚ ‘ንቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣፍሪሰ ብሠለስተ መዓልቲ ኽሓንጾ እኽእል እየ’ ኢሉ ተዛሪቡ” በሉ። እቲ ሊቀ ካህናት ከኣ ተንሢኡ “ነዚ እዚኣቶም ኣብ ልዕሌኻ ዚምስክርዎ ዘለዉስ እኳዶ ገለ ኣይትመልሰሉን ኢኻ፧” በሎ። ኢየሱስ ግና ኣይመለሰሉን። እቲ ሊቀ ካህናት ከኣ “ንስኻ እቲ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እንተ ዄንካስ ክትነግረና በቲ ሕያው ኣምላኽ አምሕለካ ኣሎኹ” በሎ። ኢየሱስ ከኣ “ንስኻ እኳ ትብል ኣሎኻ፥ ድኅሪ ሕጂ ግና ወዲ ሰብ ኣብ የማን ኃይሊ እግዚኣብሔር ተቐሚጡ ብደመና ሰማይ ኪመጽእ ከሎ ክትርእይዎ ኢኹም እብለኩም ኣሎኹ” በሎ። ድኅርዚ እቲ ሊቀ ካህናት ክዳኑ እናቐደደ “እንሆ ይጸርፍ ኣሎ፥ ጸርፉውን ትሰምዑ ኣሎኹም፥ ደጊም ደኣ እንታይ ምስክር የድልየና፧ እንታይከ ይመስለኩም፧” በለ። ንሳቶም ከኣ “ሞት ይግብኦ” ኢሎም መለሱሉ። ሽዑ ኣብ ገጹ ጡፍ በሉሉ፥ ገሊኦም ድማ ወቕዕዎ። “ኦ መሲሕ፥ መን እዩ ዝወቕዓካ፧ እስከ ተነበየልና፧” እናበሉ ኸኣ ይጸፍዕዎ ነበሩ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘዮሐንስ አፈወርቅ(ናሁ ንዜኑ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 104 : 12 - 13 [English][ትግርኛ]

ወያጸሉ ህየ አዕዋፈ ሰማይ ፤
ወይነቅዉ በማእከለ ጾላእት ፤
ዘይሠቅዮሙ ለአድባር እምውሣጥያቲሆሙ።

 

ወንጌል Gospel

ማር 4 : 30 - 38 [English][ግእዝ]

መሊሱ ድማ ከምዚ በለ፤ “ንመንግሥቲ ኣምላኽ ብምንታይ ንመስላ፧ ወይስ እንታይ ምስላ ንግበረላ፧ ኣብ ምድሪ ኸም ዝተዘርአት እሞ፥ ካብ ኵሉ ዘርኢ ምድሪ እትንእስ ፍረ ኣድሪ እያ። ምስ ተዘርአት ግና ትበቍል፥ ካብ ኵሉ ኣሕምልቲውን ትዓቢ፥ ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ጽላላ ኼዕርፋ ኽሳዕ ዚኽእላ ኸኣ ዓበይቲ ጨናፍር ትገብር።” ከም መጠን ምስትውዓሎም በዚ ኸምዚ ዝበለ ምስላታት ቃል ይነግሮም ነበረ። ብዘይ ምስላ ኸኣ ኣይተዛረቦምን፥ ንደቀ መዛሙርቱ ግና ኵሉ ኣብ በይኖም ይገልጸሎም ነበረ። በታ መዓልቲ እቲኣ ምድሪ ምስ መሰየ፥ ንደቀ መዛሙርቱ “ናብ ማዕዶ ንሳገር” በሎም። ነቶም ሕዝቢ ኣፋንዮም ድማ ኣብታ ኢየሱስ ዝነበራ ጃልባ ኣትዮም ምስኣቶም ወሰድዎ፥ ካልኦት ጃለቡ ኸኣ ኣብኡ ነበራ። ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ተላዕለ፥ እታ ጃልባ ክሳዕ እትመልእ ድማ እቲ ማዕበል ኣብታ ጃልባ ይጸፍዕ ነበረ። ኢየሱስ ከኣ ብወገን ድኅሪት እታ ጃልባ ተተርኢሱ ደቂሱ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኣተንሢኦም፥ “መምህር! ክንጠፍእዶ ግድና የብልካን ኢኻ፧” በልዎ።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Tuesday

ሰነ 28, 2014 ብግእዝ Jul 05, 2022 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 18 : 12 - 13 [English][ትግርኛ]

ጸልሙ ማያት በውስተ ደመናት፤
ወእምብርሃነ ገጹ ኀለፉ ደመናት ቅድሜሁ፤
በረድ ወአፍሐመ እሳት።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 12 : 54 - ፍም [English][ግእዝ]

ነቶም ሕዝቢ ድማ ኸምዚ በሎም፦ “ደመና ብወገን ምዕራብ ኪደባኖ ምስ ረአኹም፥ ዝናም ኪዘንም እዩ ትብሉ፤ ከምኡ ኸኣ ይኸውን። ንፋስ ደቡብ ኪነፍስ ምስ ረአኹምውን ሃሩር ኪኸውን እዩ ትብሉ፥ ከምኡ ድማ ይኸውን። ኣቱም ግቡዛት፥ ምምርማር ገጽ ሰማይን ምድርን ትፈልጡ፥ ከመይ ደኣ ነዚ ዘመን እዚ መርሚርኩም ዘይትፈልጥዎ፧ “ስለምንታይከ ባዕልኻትኩም ሓቂ ዘይትፈርዱ፧ ምስ መባእስትኻ ናብ ሹም እንተ ኸድኻ፥ ኣብ ፈራዲ ኸየብጽሓካ፥ እቲ ፈራዲ ኸኣ ንጊልያኡ ኣኅሊፉ ኸይህበካ፥ እቲ ጊልያኡውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኸይድርብየካስ ኣብ መገዲ ኸሎኻ ምስኡ ንምትዕራቕ ተጋደል። እንተ ዘይኮነስ እታ መወዳእታ ሳንቲም ክሳዕ እትፈዲ ኻብኣ ኣይክትወፅእን ኢኻ፥ እብለካ ኣሎኹ።”

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ቆሮ 14 : 6 - 13 [English][ግእዝ]

ሕጂ ግና፥ ኣኅዋተይ፥ ብራእይ ወይ ብፍልጠት፥ ወይ ብትንቢት ወይ ብትምህርቲ ዘይኮነስ ቛንቋታት እናተዛረብኩ ናባኻትኩም እንተ ዝመጽእ እንታይ ምጠቐምኩኹም፧ እቲ ሕይወት ዘይብሉ፥ ከም እኒ እምብልታ ወይ መሰንቆ ዘኣመሰለ፥ ዜድምፅ ነገራት ፍሉይ ዝኾነ ቃና እንተ ዘየድሃየ፥ እቲ ብእምብልታ ወይ ብመሰንቆ ዝተቓነየ ከመይ ገይሩ ይፍለጥ፧ መለኸትከ ዘይፍሉጥ ድምፂ እንተ ኣድሃየ መን እዩ ንውግእ ዚስለፍ፧ ከምኡ ኸኣ ንስኻትኩም ብቛንቋታት ዘይርዳእ ነገር እንተ ተዛረብኩም፥ ነቲ ዝተዛረብኩምዎ መን ኪርድኦ ይኽእል፧ ምስ ንፋስ ከም ዚዛረብ ኢኹም። ኣብ ዓለም በበይኑ ዝኾነ ብዙኅ ቋንቋታት ኣሎ፥ ትርጒም ዘይብሉ ግና የልቦን። እምበኣር ኣነ ናይቲ ዝተዘርበ ቋንቋ ትርጒም ዘይፈልጥ እንተ ኾይነ፥ ነቲ ዚዛረብ ባዕዲ እየ ዝኾኖ፥ እቲ ዚዛረብ ከኣ ባዕዲ እዩ ዚኾነኒ። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ንመንፈሳዊ ውህበታት ሃረር እትብሉ ኻብ ኮንኩም በቶም ንቤት ክርስቲያን ዚሓንጹ ውህበታት ዕዙዛት ክትኮኑ ድለዩ። ብቛንቋታት ዚዛረብ ምትርጓም ምእንቲ ኺከኣሎ ይጸሊ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ጴጥ 4 : 14 - ፍም [English][ግእዝ]

ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተ ተጸረፍኩም፥ እቲ ኽቡር መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ስለ ዚኃድር ተሓጐሱ። ሓደ እኳ ኻባኻትኩም ቀታሊ፥ ወይ ሰራቒ፥ ወይ ገባር ክፋእ፥ ወይ ኣብ ነገር ካልኦት ኢዱ ዜእቱ ብምዃኑ ስቓይ ዚቕበል ኣይሃሉኹም። ክርስቲያን ብምዃን እንተ ተሳቐየ ግና፥ ስለ እዚ ስም እዚ ንኣምላኽ የመስግን እምበር ኣይኅፈር። ጊዜ ፍርዲ ቐሪቡ እዩ፥ ዚጅምሮ ኸኣ በቶም ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘለዉ እዩ። ብኣና ዚጅምር ካብ ኮነኸ፥ መወዳእታ እቶም ንወንጌል ኣምላኽ ዘይእዘዙ ደኣ እንታይ ኪኽውን እዩ፧ “እቲ ጻድቕ ብኃይሊ ገደል ዚድኅን ካብ ኮነኸ፥ እቲ ዓማጽን ኃጥእን ደኣ እንታይ ኪኸውን እዩ፧” እምበኣር እቶም ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዚሳቐዩ፥ ሠናይ እናገበሩ ንገዛእ ርእሶም ኣብቲ እሙን ፈጣሪ የማኅጽኑ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 7 : 1 - 8 [English][ግእዝ]

እቲ ሊቀ ካህናት ከኣ “እዚ ነገር እዚ ኸምኡ ድዩ፧” ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ ኸምዚ ኢሉ መለሰ፤ “ኣቱም ኣኅዋትናን ኣቦታትናን ስምዑ። ነቦና ኣብርሃም ኣብ ካራን ከይተቐመጠ ገና ኣብ መሰጶታምያ ኸሎ፥ ኣምላኽ ክብሪ ተራእዮ እሞ፥ ‘ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ውፃእ፥ ናብቲ ኣነ ዘርእየካ ምድሪውን ኪድ’ በሎ። ሽዑ ኻብ ምድሪ ከለዳውያን ወፂኡ ኣብ ካራን ተቐመጠ። ኣቦኡ ምስ ሞተ ኸኣ ኣምላኽ ካብኡ ናብዛ ሕጂ እትነብሩላ ዘሎኹም ምድሪ ኣግዓዞ። ኣብኣ ኽንዲ መርገጽ እግሪ እትኣክል እኳ ርስቲ ኣይሃቦን፤ እንተኾነ ውሉድ ዘይብሉ ኸሎ፥ እታ ምድሪ ንእኡን ብድኅሪኡውን ንዘርኡን ከም ዘረስትዮ ኣተስፈዎ። ኣምላኽ ድማ ኸምዚ ኢሉ ተዛረቦ፥ ‘ዘርእኻ ኣብ ምድሪ ባዕዲ ስደተኛ ኪኸውን እዩ፥ ነርባዕተ ሚእቲ ዓመት ከኣ ከም ባርያ ኪገፍዕዎን ኪጭቊንዎን እዮም። ኣነ ግና ነቶም ዝገዝእዎም ሕዝቢ ኽፈርዶም እየ’ ይብል ኣምላኽ፥ ‘ብድኅርዚ ኻብኡ ወፂኦም ኣብዛ ሥፍራ እዚኣ ኬምልኹኒ እዮም።’ ኪዳን ከም ዝኣተወሉ ኬርኢ ኸኣ ናይ ግዝረት ሥርዓት ሃቦ። ኣብርሃም ከኣ ንይስሓቅ ምስ ወለደ ብሳምነይቲ መዓልቲ ገዘሮ። ይስሓቅ ድማ ንያዕቆብ ወለደ፥ ያዕቆብ ከኣ ነቶም ዓሠርተው ክልተ ኣቦታት ነገደ እስራኤል ወለደ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ቴዎድሮስ ሊቀ ጳጳሳት
ወባስልዮስ
ወቢፋሞን
ወባሊድስ
ወኮቶሎስ
ወአርዶሚስ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 37 : 3 - 4 [English][ትግርኛ]

ወያኀድረከ ዲበ ምድር ፤
ወይርዕየከ ዲበ ብዕላ ፤
ተፈሣሕ በእግዚአብሔር ወይሁበከ ስእለተ ልብከ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 13 : 10 - 23 [English][ግእዝ]

ደቀ መዛሙርቱ ቐሪቦም “ስለምንታይ ኢኻ ብምስላ እትዛረብ ዘሎኻ፧” በልዎ። ኢየሱስ ከኣ መሊሱ ኸምዚ በሎም፦ “ምፍላጥ ምሥጢር መንግሥተ ሰማያት ንኣኻትኩም ተዋሂቡ ኣሎ፥ ንኣኣቶም ግና ኣይተዋህቦምን። ንዘለዎ ይወሃቦ ይበዝኃሉ ውን፥ ንዘይብሉ ግና እቲ ዘለዎ እኳ የግድፍዎ። እናረኣዩ ኣይርእዩን፥ እናሰምዑውን ኣየስተውዕሉን እዮም እሞ፥ ስለዚ እየ ብምስላ ዝዛረቦም ዘሎኹ። ‘በእዛኖም ከይሰምዑ ኣእዛኖም ኣጽመሙ፥ በዕይንቶም ከይርእዩ ኣዕይንቶም ዓመቱ፥ ብልቦም ከየስተውዕሉ፥ ከይምለሱ፥ ኣነውን ከየሕውዮምሲ፥ ልቢ እዚ ሕዝቢ እዚ ተሪር እዩ እሞ፥ ምስማዕ ትሰምዑ ኢኹም፥ ኣይተስተውዕሉን፥ ምርኣይ ትርእዩ ኢኹም፥ ኣይተስተብህሉን፥ ኢኹም።’ ዚብል ትንቢት ኢሳይያስ ኣብኣቶም ይፍጸም ኣሎ። “ኣዕይንትኹም ግና ይርእያ፥ ኣእዛንኩምውን ይሰምዓ ኣለዋ እሞ ብፁዓን ኢኹም። ከመይ ብዙኃት ነቢያትን ጻድቃንን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘሎኹም ኪርእይዎ ተመንዮም ከም ዘይረኣይዎ፥ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘሎኹም ኪሰምዕዎ ተመንዮም ከም ዘይሰምዕዎ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። “እምበኣርከ ንስኻትኩም ናይቲ ዘራኢ ምስላ ስምዑ። ቃል መንግሥቲ ሰሚዑስ ዘየስተውዕሎ ዅሉ እቲ እኩይ መጺኡ ነቲ ኣብ ልቡ ዝተዘርአ ቓል ይምንጥሎ፥ ስለዚ እቲ ኣብ ወሰን መገዲ ዝተዘርአ እዚ እዩ። እቲ ኣብ ከውሒ ዝተዘርአ ድማ ነቲ ቓል ሰሚዑ ብኡብኡ ብሓጐስ ዚቕበሎ ሰብ እዩ። እንተኾነ ሱር ስለ ዘይብሉ ንጊዜኡ እዩ እምበር ስለቲ ቓል ስደት ወይ መከራ ምስ ኮነ ብኡብኡ ይኽሕድ። እቲ ኣብ እሸዂ ዝተዘርአ ኸኣ ነዚ ቓል ዚሰምዖ እዩ፥ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ድማ ነቲ ቓል ይሓንቆ፥ ከይፈረየውን ይተርፍ። እቲ ኣብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ግና እቲ ነዚ ቓል ሰሚዑ ዜስተውዕል እዩ፥ ንሱ እቲ ብሓቂ ፍረ ዚፈርን፥ ገሊኡ ሚእቲ፥ ገሊኡ ስሳ፥ ገሊኡ ኸኣ ሠላሳ ዚህብን እዩ።”

ቅዳሴ Liturgy :

ዘባስልዮስ(እግዚኦ መሐረነ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 85 : 8 - 9 [English][ትግርኛ]

አጸምዕ ዘይነብበኒ እግዚአብሔር አምላኪየ ፤
እስመ ይነብብ ሰላመ ላዕለ ሕዝቡ ፤
ላዕለ ጻድቃኑ ወላዕለ እለ ይመይጡ ልቦሙ ኀቤሁ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 15 : 1 - 9 [English][ግእዝ]

ብድኅርዚ ካብ ኢየሩሳሌም ዝመጹ መምህራን ሕግን ፈሪሳዉያንን ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም፥ “ስለምንታይ ደቀ መዛሙርትኻ ሥርዓት ዓበይቲ ዜፍርሱ፧ ምኽንያቱ እንጌራ ኺበልዑ ኸለዉ ኣእዳዎም ኣይሕጸቡን እዮም” እናበሉ ሓተትዎ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ “ስለምንታይ ግዳ ንስኻትኩም ምእንቲ ሥርዓትኩም ትእዛዝ ኣምላኽ ተፍርሱ፧ ኣምላኽ፥ ‘ኣቦኻን እኖኻን ኣኽብር፥ ነቦኡን ንኖኡን ሕማቕ ቃል ዚዛረብ ፈጺሙ ይሙት’ ኢሉ ኣሎ። ንስኻትኩም ግና እቲ ነቦኡ ወይ ነዲኡ ‘እቲ ኻባይ ዚግብኣኩም ሓገዝ፥ ንኣምላኽ መባእ ገይረዮ እየ’ ዚብል ሰብ፥ ‘ነቦኡ ወይ ነዲኡ ኬኽብር ኣይግደድን እዩ’ ትብሉ። ስለዚ ምእንቲ ሥርዓትኩም ቃል ኣምላኽ ትስዕሩ ኣሎኹም። ኣቱም ግቡዛት፥ ኢሳይያስ ‘እዚ ሕዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ፥ ብልቡ ግና ኻባይ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ። ትምህርቲ ትእዛዛት ሰብ እናመሃሩ ብኸንቱ የምልኹኒ’ ኢሉ ብዛዕባኻትኩም ሓቂ ተነበየ” በሎም። ኢየሱስ ነቶም ሕዝቢ ናብኡ ጸዊዑ “ስምዑ! ኣስተውዕሉ።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Wednesday

ሰነ 29, 2014 ብግእዝ Jul 06, 2022 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 2 : 7 - 8 [English][ትግርኛ]

እግዚአብሔር ይቤለኒ ወልድየ እንተ ፤
ወአነ ዮም ወለድኩከ ፤
ሰአል እምነየ እሁብከ አሕዛበ ለርስትከ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 16 : 1 - 12 [English][ግእዝ]

ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን መጺኦም ኪፍትንዎ ካብ ሰማይ ትእምርቲ ኬርእዮም ለመንዎ። ኢየሱስ ድማ “ምስ መሰየ ‘ሰማይ ይቐይሕ ኣሎ እሞ፥ ጻሕያ ኪኸውን እዩ’ ትብሉ። ምስ ወግሐ ድማ ‘ደመና ኾይኑ ሰማይ ይቐይሕ ኣሎ እሞ፥ ሎምስ ኪዘንም እዩ’ ትብሉ። ገጽ ሰማይ ምልላይ ትፈልጡ፥ ትእምርቲ ዘመናትከ ምልላይዶ ኣይትፈልጡን፧ ክፉእን ዘይኣምንን ወለዶ ትእምርቲ ይደሊ፥ ብዘይ ትእምርቲ ነቢይ ዮናስ ግና ኻልእ ትእምርቲ ኣይወሃቦን እዩ’’ በሎም። ኃዲግዎም ከኣ ኸደ። ደቀ መዛሙርቱ ናብ ማዕዶ ኪሳገሩ ኸለዉ እንጌራ ምምላእ ረሲዖም ነበሩ። ኢየሱስ ድማ “ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ተጠንቀቑን ተኣርነቡን’’ በሎም። ንሳቶም ግና “እንጌራ ስለ ዘይተማላእና እዩ’’ ኢሎም ንሓድሕዶም ተዛራረቡ። ኢየሱስ ድማ ፈሊጥዎም “ኣቱም ሰብ ጐደሎ እምነት፥ ስለምንታይ እንጌራ ብዘይ ምምላእኩም ንሓድሕድኩም ትዘራረቡ፧ ገናዶ ኣይተስተውዕሉን ኢኹም፧ እቲ ኃሙሽተ እንጌራ ንኃሙሽተ ሽሕ ሰብ ኣኺሉስ ክንደይ መሶብ ከም ዘልዓልኩምዶ ኣይትዝክሩን ኢኺም፧ ወይ ድማ እቲ ሾብዓተ እንጌራ ነርባዕተ ሽሕ ሰብ ኣኺሉስ ክንደይ መሶብ ከም ዘልዓልኩምዶ ኣይትዝክሩን ኢኹም፧ እምበኣር እቲ ኻብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ተጠንቀቑ ዝበልኩኹም ብናይ እንጌራ ከም ዘይኮነ ንምንታይ ዘይተስተውዕሉ፧’’ በሎም። ንሳቶም ድማ ኢየሱስ ተጠንቀቑ ዝበሎም፥ ካብ ትምህርቲ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ደኣ እምበር ካብ ማይ ብሑቕ እንጌራ ከም ዘይኮነ ሽዑ ኣስተውዓሉ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

2ይ ቆሮ 1 : 17 - ፍም [English][ግእዝ]

ከምዚ ኢለ ኽምድብ ከሎኹ ቅዉም ሓሳብ ስለ ዘይብለይ ድየ፧ ወይስ “እወ፥ እወ” ኽብል ጸኒሐ “ኣይኮነን፥ ኣይኮነን” ዝብል፥ ንኣይ ይጥዓመኒ ብዚብል ኣተሓሳስባ ዝምራሕ ስለ ዝኾንኩ ድየ፧ እቲ ዝነገርናኩም ቃል “እወ”ን “ኣይኮነን”ን ከም ዘይነበረ ኣምላኽ ምስክርና እዩ። ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኣና ማለት ብኣይን ብስልዋኖስን ብጢሞቴዎስን ኣባኻትኩም ዝተሰብከ ወዲ ኣምላኽ ብእኡ “እወ” እምበር “እወ”ን “ኣይኮነን”ን ኣይነበረን። ናይቲ ዅሉ ብኣምላኽ ተዋሂቡ ዘሎ ተስፋ “እወ” ንሱ እዩ። በዚ ኸኣ እቲ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ “ኣሜን” እንብሎ፥ ንኽብሪ ኣምላኽ ኢና እንብሎ። እቲ ንኣናን ንኣኻትኩምን ኣብ ክርስቶስ ዘጽንዓና ኣምላኽ እዩ፥ ዝቐብኣናውን ንሱ እዩ። ናቱ ኸም ዝኾንና ማኅተም መፈለጥታ ዝገበረልና፥ ኣብ ልብና ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና፥ ንሱ እዩ። እቲ ናብ ቆሮንቶስ ገና ዘይምምጽአይ ምእንቲ ኽንሕፈኩም ኢለ ከም ዝኾንኩ፥ ኣምላኽ ምስክረይ እዩ። ብእምነት ጸኒዕኩም ስለ ዘለኹም፥ ምእንቲ ኽትሕጐሱ ኃቢርና እንዓዪ ደኣ ኢና እምበር፥ ኣብ ልዕሊ እምነትኩም ክንጕይተት ሃረርታ የብልናን።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ዮሐ 4 : 8 - 17 [English][ግእዝ]

ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ፥ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ። ኣምላኽ ንፍቕሩ፥ ብወዱ ብሕይወት ምእንቲ ክንነብር፥ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ ገለጸልና። ፍቕሪ ማለት ከኣ ኸምዚ እዩ፥ ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ንኃጢኣትና ኼርሕቕ ኢሉ ንወዱ ስለ ዝሰደደልና እዩ እምበር ንሕና ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን። ኣቱም ኣኅዋተይ፥ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ኻብ ኣፍቀረና፥ ንሕናውን ንሓድሕድና ኽንፋቐር ይግብኣና እዩ። ንኣምላኽ ዝረአዮ ሓደ እኳ የልቦን። ንሓድሕድና እንተ ተፋቐርና ኣምላኽ ኣባና ይነብር፥ ፍቕሩውን ኣባና ትፍጸም። ካብ መንፈሱ ስለ ዝሃበና፥ ንሕና ኣብኡ ንሱውን ኣባና ኸም ዚነብር ንፈልጥ ኢና። ኣቦ ንወዱ መድኃን ዓለም ኪኸውን ከም ዝለኣኾ ረአና፥ ንምስክርውን ኣሎና። ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዚእመን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር፥ ንሱውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር። ንሕናውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ፥ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዚነብር ከኣ ኣብ ኣምላኽ ይነብር፥ ኣምላኽውን ኣብኡ ይነብር። ብመዓልቲ ፍርዲ ትብዓት ምእንቲ ኺህልወና እታ ፍቕሪ ኣባና ምልኣት ረኸበት። ምኽንያቱ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከምቲ ኢየሱስ ዝነበሮ ኢና እንነብር ዘሎና።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 9 : 20 - 27 [English][ግእዝ]

ብኡብኡ ድማ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ “ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ” እናበለ ሰበኸ። እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ ዅሎም ከኣ፥ “እዚ ደኣ እቲ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ነዚ ስም እዚ ዚጽውዑ ዅሎም ዜጥፍእ ዝነበረዶ ኣይኮነን፧ ናብዚ መጺኡ ዘሎስ ንኣኣቶም ኣኣሲሩ ናብ ሊቃነ ካህናት ምእንቲ ኪወስዶምዶ ኣይኮነን፧” እናበሉ ተገረሙ። ሳውል ግና እናበርትዐ ኸደ፥ ነቶም ኣብ ደማስቆ ዚቕመጡ ዝነበሩ ኣይሁድ ከኣ ኢየሱስ ብሓቂ እቲ መሲሕ ከም ዝኾነ እናኣረድአ ኣፎም የትኅዞም ነበረ። ብዙኅ መዓልቲ ምስ ኃለፈ ድማ ኣይሁድ ንሳውል ኪቐትልዎ ኃቢሮም ተማኸሩ። ንሱ ግና ኪቐትልዎ ከም ዝተማኸሩ ፈለጠ፤ ንሳቶም ከኣ ምእንቲ ኺቐትልዎ ነቲ ኣፍ ደጌታት እታ ኸተማ ለይትን መዓልትን ይሕልውዎ ነበሩ። እንተኾነ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ብለይቲ ወሲዶም ኣብ ከፈር ገይሮም ብቐጽሪ ኣውረድዎ። ሳውል ናብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሐ ኸኣ ናብቶም ደቀ መዛሙርቲ ኪሕወስ ፈተነ፥ ንሳቶም ግና ወደ መዝሙር ምዃኑ ስለ ዘይኣመኑ ዅላቶም ፈርህዎ። በርናባስ ግና ተቐቢሉ ናብ ሓዋርያት ኣምጽኦ፥ ጐይታ ኣብ መገዲ ከመይ ኢሉ ከም ዝተራእዮን ከም ዝተዛረቦን፥ ኣብ ደማስቆ ኸኣ ብስም ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ብትብዓት ከም ዝመሃረን ነገሮም።

 

ስንክሳር Synaxarium

በዓለ ልደቱ ለእግዚእነ
ወበሊዲስ
ወኮቶሎስ
ወአርዳሚስ
ወሙሴ
ወዕሤይ
ወኒኮላ
ወብሶይ
ወቴዎድሮስ ንጉሠ ኢትዮጵያ
ወማርቆስ ዘቶርማቅ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 36 : 5 - 6 [English][ትግርኛ]

እግዚኦ በሰማይ ሣህልከ ፤
ወጽድቅከኒ እስከ ደመናት ፤
ወርትዕከኒ ከመ አድባረ እግዚአብሔር።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 13 : 16 - 23 [English][ግእዝ]

“ኣዕይንትኹም ግና ይርእያ፥ ኣእዛንኩምውን ይሰምዓ ኣለዋ እሞ ብፁዓን ኢኹም። ከመይ ብዙኃት ነቢያትን ጻድቃንን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘሎኹም ኪርእይዎ ተመንዮም ከም ዘይረኣይዎ፥ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘሎኹም ኪሰምዕዎ ተመንዮም ከም ዘይሰምዕዎ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። “እምበኣርከ ንስኻትኩም ናይቲ ዘራኢ ምስላ ስምዑ። ቃል መንግሥቲ ሰሚዑስ ዘየስተውዕሎ ዅሉ እቲ እኩይ መጺኡ ነቲ ኣብ ልቡ ዝተዘርአ ቓል ይምንጥሎ፥ ስለዚ እቲ ኣብ ወሰን መገዲ ዝተዘርአ እዚ እዩ። እቲ ኣብ ከውሒ ዝተዘርአ ድማ ነቲ ቓል ሰሚዑ ብኡብኡ ብሓጐስ ዚቕበሎ ሰብ እዩ። እንተኾነ ሱር ስለ ዘይብሉ ንጊዜኡ እዩ እምበር ስለቲ ቓል ስደት ወይ መከራ ምስ ኮነ ብኡብኡ ይኽሕድ። እቲ ኣብ እሸዂ ዝተዘርአ ኸኣ ነዚ ቓል ዚሰምዖ እዩ፥ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ድማ ነቲ ቓል ይሓንቆ፥ ከይፈረየውን ይተርፍ። እቲ ኣብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ግና እቲ ነዚ ቓል ሰሚዑ ዜስተውዕል እዩ፥ ንሱ እቲ ብሓቂ ፍረ ዚፈርን፥ ገሊኡ ሚእቲ፥ ገሊኡ ስሳ፥ ገሊኡ ኸኣ ሠላሳ ዚህብን እዩ።”

ቅዳሴ Liturgy :

ዘባስልዮስ(እግዚኦ መሐረነ) ዓዲ ዘእግዚእነ(ነአኩተከ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 27 : 6 - 7 [English][ትግርኛ]

ዖድኩ ወሦዕኩ ውስተ ደብተራሁ መሥዋዕተ ፤
ወየበብኩ ሎቱ ፤
እሴብሕ ወእዜምር ለእግዚአብሔር።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 1 : 21 - 25 [English][ግእዝ]

እቶም ሕዝቢ ኸኣ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ፤ በቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ምድንጓዩውን ተገረሙ። ወፂኡ ኺዛረቦም ስለ ዘይከኣለ ድማ፥ ኣብ ቤት መቕደስ ራእይ ከም ዝረኣየ ፈለጡ፤ ንሱ ኸኣ ብኢዱ የመልክቶም ነበረ፥ ዓባስ ኮይኑውን ይነብር ነበረ። ዘካርያስ ድማ መዓልትታት ኣገልግሎቱ ምስ ፈጸመ ናብ ቤቱ ተመልሰ። ድኅሪ እተን መዓልትታት እቲአን ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰት እሞ፥ ንኃሙሽተ ወርሒ ተሓብአት። “ጐይታይ ብምሕረቱ በዘን መዓልትታት እዚአን በጽሓኒ፤ ነቲ ኵሉ ሰብ ዚፈልጦ ውርደተይ ከኣ ኣርሓቐለይ” ድማ በለት።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Thursday

ሰነ 30, 2014 ብግእዝ Jul 07, 2022 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 68 : 34 - 35 [English][ትግርኛ]

ሀቡ አኰቴተ ለእግዚአብሔር፤
ላዕለ እስራኤል ዓቢይ ስብሐቲሁ፤
ወኃሉሂ እስከ ደመናት።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 1 : 56 - 66 [English][ግእዝ]

ማርያም ከኣ ንሠለስተ ወርኂ ዚኣክል ምስ ኤልሳቤጥ ተቐሚጣ ብድኅሪኡ ናብ ቤታ ተመልሰት። ኤልሳቤጥ እትወልደሉ እዋን በጽሐ፥ ወዲውን ወለደት። ጐረባብታን ኣዝማዳን ድማ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ከም ዘዕበየላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓጐሱ። ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ድማ ነቲ ሕፃን ኪገዝርዎ መጹ፥ ብስም ኣቦኡ ኸኣ ዘካርያስ ኢሎም ሰመይዎ። ኣዲኡ ግና “ኣይፋሉን፥ ዮሓንስ ተባሂሉ እዩ ዚስመ” ኢላ መለሰት። ንሳቶም ከኣ “ካብ ኣዝማድኪ በዚ ስም እዚ ዚጽዋዕ ሓደ እኳ የልቦን” በልዋ። ነቦኡ ድማ መን ኢሉ ኺስምዮ ኸም ዚደሊ እናመልከቱ ሓተትዎ። ንሱ ኸኣ ዚጽሕፈሉ ሰሌዳ ለሚኑ “ዮሓንስ” ኢሉ ጸሐፈ፤ ኵሎም ከኣ ተገረሙ። ብኡብኡ ኣፉ ተኸፍተ ልሳኑውን ተፈትሐ፥ ንኣምላኽ እናኣመስገኖ ኸኣ ተዛረበ። ኣብ ኵሎም እቶም ጐረባብቶም ድማ ፍርሃት ኰነ። እዚ ነገር እዚውን ኣብ መላእ ዝባን ይሁዳ ተወርየ። ኃይሊ እግዚኣብሔር ከኣ ምስቲ ሕፃን ስለ ዝነበረት እቶም ነዚ ነገር እዚ ዝሰምዕዎ ዘበሉ “እዚ ሕፃን እዝስ እንታይ ኮን ኪኸውን እዩ፧” እናበሉ ኣብ ልቦም ይዓቚርዎ ነበሩ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ጢሞ 4 : 6 - ፍም [English][ግእዝ]

እዚ ነገር እዚ ነቶም ኣኅዋት እንተ ኣርኣኻዮም፥ ቃል እምነትን እቲ ተኣሚንካ ዝሰዓብካዮ ጽቡቕ ትምህርትን ዝተመገበ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ። ካብቲ መንፈስ እግዚኣብሔር ዘይብሉ፥ ዕላል ኣረገውቲ ኣንስቲ ዚመስል ተረት፥ ርሓቕ። ንርእስኻ ግና ብመንፈሳዊ ሕይወት ክትነብር ተላመድ። ምውስዋስ ኣካላት ንቚሩብ ነገር እዩ ዚጠቅም፥ መንፈሳዊ ምልምማድ ግና ነዛ ሕጂ ዘላ ሕይወት እዚኣን ነታ እትመጽእን ተስፋ ስለ ዘለዎ ንዅሉ እዩ ዚጠቅም። እዚ፥ ኵሉ ሰብ ኪቕበሎ ዚግባእ እሙን ቃል እዩ። በቲ ንዅሉ ሰብ፥ ምናዳ ንኣመንቲ ዜድኅን ሕያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኸኣ ንጽዕርን ንጋደልን ኣሎና። ነዚ ነገራት እዚ ኣዝዝን ምሃርን። “መንእሰይ እዩ” ኢሉ ሓደ እኳ ኣይንዓቕካ። ግና ነቶም ኣመንቲ ብቓል፥ በኻይዳ፥ ብፍቕሪ፥ ብእምነት፥ ብንጽህናውን ኣርኣያ ኹኖም። ኣነ ኽሳዕ ዝመጽእ፥ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ንሕዝቢ ኣብ ምንባብን ምስባኽን ምምሃርን ተጸመድ። ነቲ ብቓል ብትንቢት ብምንባር ኢድ መራሕቲ ቤተክርስቲያንን ዝተዋህበካ ጸጋ ሸለል ኣይትበሎ። ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ኣጸቢቕካ ትጋህ፥ እናዓቤኻ ትኸይድ ከም ዘሎኻ፥ ኣብ ኵሉ ምእንቲ ኺግለጽሲ፥ ነዚ ነገርዚ ብኹለንትናኻ ወፊ። ንገዛእ ርእስኻን ነቲ እትህቦ ትምህርትን ተጠንቀቕ፥ ኣብኡ ጸኒዕካ ንበር፥ ነዚ እንተ ገበርካስ፥ ንርእስኻን ነቶም ዚሰምዑኻን ከተድኅን ኢኻ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

3ይ ዮሐ 1 : 5 - 11 [English][ግእዝ]

ኣታ ፍቁረይ፥ ሽሕ እኳ ኣጋይሽ እንተኾኑ፥ እቲ ነቶም ኣኅዋት እትገብሮ ዘሎኻ እሙን ኴንካ ትገብሮ ኣሎኻ። እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ፍቅርኻ መስኪሮም ኣለዉ። ንኣምላኽ ከም ዚበቅዕ ጌርካ፥ ዜድልዮም ሂብካ ኣፋንዎም። ንሳቶም ካብቶም ኣሕዛብ ሓንቲ እኳ ከይወሰዱ ምእንቲ ስም ክርስቶስ እዮም ዝወፁ። እምብኣርከስ ከምኣቶም ምእንቲ እታ ሓቂ ዚዓዩ ክንከውን፥ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ክንቅበሎም ይግብኣና እዩ። ኣነ ናብታ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ነገር ጽሒፈ ነይረ፥ እቲ ሓለቓኦም ኪኸውን ዚደሊ ድዮጥራፊስ ግና ኣይቅበለናን እዩ። ስለዚ ኣነ ምስ መጻእኩ ነቲ ንሱ ኽፉእ እናተዛረበ ዚጸርፈና ዘሎ ከዘኻኽረኩም እየ። እዚ ምእካል ኣብይዎ ኸኣ ንሱ ንባዕሉ ነቶም ኣኅዋት ኣይቅበሎምን፥ ነቶም ኪቕበልዎም ዚደልዩ ኸኣ ይኽልክሎም፥ ካብ ቤተ ክርስቲያንውን የውፅኦም ኣሎ። ኣታ ፍቁረይ፥ ነቲ ሠናይ ደኣ እምበር፥ ነቲ እኩይሲ ኣይትስዓቦ። እቲ ሠናይ ዚገብር ካብ ኣምላኽ እዩ፥ እቲ ኽፉእ ዚገብር ንኣምላኽ ኣይረኣዮን።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 19 : 1 - 10 [English][ግእዝ]

ኣጵሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ከሎ፥ ጳውሎስ በቲ ላዕላይ ሃገር ኃሊፉ ናብ ኤፌሶን መጸ፤ ኣብኡ ኸኣ ገለ ቚሩብ ደቀ መዛሙርቲ ረኸበ። “ምስ ኣመንኩምሲ መንፈስ ቅዱስዶ ተቐቢልኩም ትፈልጡ፧” እናበለ ሓተቶም። ንሳቶም ከኣ፥ “ኣይፋልናን፥ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ እኳ ሰሚዕና ኣይንፈልጥን” እናበሉ መለሱሉ። ንሱ ኸኣ “በየናይ ጥምቀት ደኣ ተጠመቕኩም፧” በሎም፤ ንሳቶም ድማ “ብጥምቀት ዮሓንስ” በልዎ። ሽዑ ጳውሎስ “ዮሓንስሲ በቲ ድኅሪኡ ዚመጽእ፥ ብኢየሱስ ክርስቶስ፥ ኪኣምኑ ነቶም ሕዝቢ እናነገረ ጥምቀት ንስሓ እዩ ዘጥመቐ” በሎም። እዚ ምስ ሰምዑ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ተጠምቁ። ጳውሎስ ኢዱ ምስ ኣንበረሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ ናብኣቶም ወረደ። ሽዑ ብቛንቋታት ተዛረቡን ተነበዩን። እቶም ሰባት ከኣ ዅሎም ዓሠርተው ክልተ ዚኣኽሉ ነበሩ። ጳውሎስ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ብዛዕባ መንግሥቲ ኣምላኽ እናተኻትዐን እናኣረድአን ንሠለስተ ወርኂ ብትብዓት ተዛረበ። ገለ ኻብቶም ነቲ መገዲ ጐይታ ኣብ ቅድሚ ሕዝቢ እናካፍኡ ልቦም ምስ ኣትረሩን ምእማን ምስ ኣበዩን ግና፥ ካብኣቶም ረሓቐ፤ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ፈልዩ ድማ ኣብ ጸጽባሕ ኣብቲ ጢራኖስ ዚምህረሉ ዝነበረ ኣደራሽ ይሰብከሎም ነበረ። እዚ፥ እቶም ኣብ እስያ ዝነበሩ ዅሎም ኣይሁድን ግሪኻውያንን ነቲ ቓል ጐይታ ክሳዕ ዚሰምዕዎ፥ ክልተ ዓመት ምሉእ ቀጸለ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ልደቱ ለዮሐንስ መጥምቅ
ወማርያ ወማርታ
ወተዝካሩ ለገብረ ክርስቶስ መነኮስ
ወአባ ጌራን

 

መዝሙር Psalm

መዝ 22 : 9 - 10 [English][ትግርኛ]

ወተወከልኩከ እንዘ ሀሎኩ ውስተ አጥባተ እምየ፤
ላዕሌከ ተገደፍኩ እማኅፀን ፤
እምከርሠ እምየ አንተ አምላኪየ።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 1 : 67 - ፍም [English][ግእዝ]

ንዘካርያስ ኣቦ ዮሓንስ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦ፥ ከምዚ ኢሉውን ተነበየ፦ “ንሕዝቡ ስለ ዝበጽሖምን ዝተበጀዎምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይባረኽ። ከምቲ ኻብ ጥንቲ ኂዙ ብኣፍ እቶም ቅዱሳን ነቢያቱ ዝተዛረቦ፥ ኣብ ቤት ዳዊት ባርያኡ ኃይሊ ምድኃን ኣተንሥኣልና። ካብ ጸላእትናን ካብ ኢድ ኵሎም እቶም ዚጸረሩናን ኣድኃነና። ምስ ኣቦታትና ምሕረት ኪገብር ነቲ ቕዱስ ኪዳኑ ዘከሮ። እዚ እቲ ነቦና ኣብርሃም ዝመሐለሉ ማሕላ እዩ፦ ካብ ኢድ ጸላእትና ድኂንና ብዘይ ፍርሃት ምእንቲ ከነምልኾ፤ ብዅሉ ዘመን ሕይወትና ኸኣ ኣብ ቅድሚኡ ብቕድስናን ብጽድቅን ምእንቲ ክንነብር። ኣታ ሕፃን እውን መገዲ ልዑል ክትጸርግ ቀቅድሚ ጐይታ ኽትከይድ ኢኻ እሞ፥ ናይቲ ልዑል ነቢይ ተባሂልካ ክትስመ ኢኻ። ንሕዝቡ ናይ ኃጢኣቶም ኅድገት ዚረኽብሉ ናይ ድኅነት ፍልጠት ክትህብ ኢኻ። በቲ ለውሃት ምሕረት ኣምላኽና ካብ ላዕሊ ፀሓይ በሪቑ ኪበጽሓና እዩ። ንሱ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጽላሎት ሞትን ዚርከቡ ኼብርህ እዩ፤ ነእጋርና ኸኣ ናብ መገዲ ሰላም ኪመርሕ እዩ።” እቲ ሕፃን ዓበየ፥ ብመንፈስውን ደልደለ፥ ክሳዕ እታ ንእስራኤል ዝተገልጸላ መዓልቲውን ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘዮሐንስ ወልደ ነጐድጓድ (ሃቤከ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 128 : 5 - 6 [English][ትግርኛ]

ይባርከ እግዚአብሔር እምጽዮን ፤
ወትሬኢ ሠናይታ ለኢየሩሳሌም ፤
በኵሉ መዋዕለ ሕይወትከ።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 1 : 57 - 61 [English][ግእዝ]

ኤልሳቤጥ እትወልደሉ እዋን በጽሐ፥ ወዲውን ወለደት። ጐረባብታን ኣዝማዳን ድማ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ከም ዘዕበየላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓጐሱ። ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ድማ ነቲ ሕፃን ኪገዝርዎ መጹ፥ ብስም ኣቦኡ ኸኣ ዘካርያስ ኢሎም ሰመይዎ። ኣዲኡ ግና “ኣይፋሉን፥ ዮሓንስ ተባሂሉ እዩ ዚስመ” ኢላ መለሰት። ንሳቶም ከኣ “ካብ ኣዝማድኪ በዚ ስም እዚ ዚጽዋዕ ሓደ እኳ የልቦን” በልዋ።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Friday

ሓምለ 1, 2014 ብግእዝ Jul 08, 2022 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 147 : 8 - 9 [English][ትግርኛ]

ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና፤
ወያስተዴሉ ክረምተ ለምድር፤
ዘያበቍል ሣዕረ ውስተ አድባር።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 16 : 1 - 4 [English][ግእዝ]

ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን መጺኦም ኪፍትንዎ ካብ ሰማይ ትእምርቲ ኬርእዮም ለመንዎ። ኢየሱስ ድማ “ምስ መሰየ ‘ሰማይ ይቐይሕ ኣሎ እሞ፥ ጻሕያ ኪኸውን እዩ’ ትብሉ። ምስ ወግሐ ድማ ‘ደመና ኾይኑ ሰማይ ይቐይሕ ኣሎ እሞ፥ ሎምስ ኪዘንም እዩ’ ትብሉ። ገጽ ሰማይ ምልላይ ትፈልጡ፥ ትእምርቲ ዘመናትከ ምልላይዶ ኣይትፈልጡን፧ ክፉእን ዘይኣምንን ወለዶ ትእምርቲ ይደሊ፥ ብዘይ ትእምርቲ ነቢይ ዮናስ ግና ኻልእ ትእምርቲ ኣይወሃቦን እዩ’’ በሎም። ኃዲግዎም ከኣ ኸደ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ጢሞ 5 : 1 - 17 [English][ግእዝ]

ንሽማግለ ከም ኣቦኻ ጌርካ ደኣ ምዓዶ እምበር ኣይትገስጾ። ንመንእሰይ ከኣ ከም ኣኅዋትካ ጌርካ ምዓዶም። ንዓበይቲ ኣንስቲ ከም ኣዴታትካ፥ ነተን ናእሽቱ ኣንስቲ ኸም ኣኃትካ ጌርካ ብዅሉ ንጽሕና ምዓደን። ነተን ናይ ሓቂ መበለታት ዝኾና ኣኽብረን። ገለ መበለት ግና ደቂ ወይስ ደቂ ደቂ እንተ ኣለውዋ፥ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እሞ፥ ንሳቶም ቅድም ንስድራኦም ብምክንኻን መንፈሳዊ ግቡኦም ምፍጻም ይምሃሩ፤ በዚ ኸኣ ንወለዶምን ነባሓጐታቶምን ውሬታ ኪመልሱ እዮም። እታ ሓጋዚ ዘይብላ መበለት ግና፥ ተስፋኣ ኣብ እግዚኣብሔር ገይራ፥ ምእንቲ ኪረድኣ ለይትን መዓልትን ብምህለላን ጸሎትን እያ እትጸንዕ። እታ ብደስታ እዚ ዓለም እዚ ጥራይ እትነብር ግና፥ ብሕይወታ ኸላ ዝሞተት እያ። ብዘይ መንቅብ ምእንቲ ኪኾኑስ፥ እዚ ድማ አዝዝ። ሓደ እኳ ነቶም ኣዝማዱ፥ ምናዳ ግና ንስድራኡ፥ ዘይሐሊ እንተሎ፥ ንሱ እምነቱ ዝኸሐደ ኻብቲ ዘይኣምንውን ዝገደደ እዩ። ካብ ስሳ ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሜኣ፥ ሰበይቲ ሓደ ሰብኣይ ዝነበረት፥ ንሠናይ ግብሪ ብምስዓባ ዝተመስከረላ፥ ደቃ ብዝግባእ ዘዕበየት፥ ጋሻ ብምቕባል፥ እግሪ ኣመንቲ ብምሕጻብ፥ ንዝጸበቦ ብምርሃው፥ ንሠናይ ግብሪ ዘበለ ድማ ገዛእ ርእሳ ዝወፈየት መበለት፥ ምስተን መበላሉ ትቈጸር። ሓያማት ግና ፍትወት ሥጋ ምስ ተላዕለን ካብ ክርስቶስ ርሒቐን ኪምርዓዋ እየን ዚደልያ እሞ ምስተን መበላሉ ኣይትቚጸረን። እዚኣተን ነታ ቐዳመይቲ መብጽዓአን ስለ ዝጠለማ ፍርዲ ኣለወን። ብዘይካዚ እውን ቤተ ቤት እናዞራ ትህኪት እየን ዚምህራ፥ ትህኪት ምምሃር ጥራይ ዘይኮነ ኸኣ ኪዛረበኦ ዘይግባእ እናተዛረባ ሓመይትን ወልፋሳትን እየን ዚኾና። እምበኣር፥ ጸላኢ ብዛዕባና ኽፉእ ኪዛረብ ምኽንያት ምእንቲ ኸይህባኦ፥ እተን ሓያማት ኪምርዓዋ፥ ውሉድ ኪወልዳ፥ ቤተን ኪኣልያ እምዕድ ኣሎኹ። ገሊአን እኳ ንሰይጣን ኪስዕባ ዝዘምበላ ኣለዋ። ሓንቲ ኣማኒት ዝኾነት ሰበይቲ ኣብ ገዝኣ መበላሉ እንተ ኣለዋኣ፥ ነታ ቤተክርስትያን ምእንቲ ኸይከብድኣ፥ ባዕላ ትሕለየለን። እታ ቤተክርስትያን ከኣ ነተን ሓገዝ ዜድልየን ናይ ብሓቂ መበላሉ ክትሕግዘን ክትክእል እያ። ነቶም ብጽቡቕ ዘገልግሉ መራሕቲ ቤተክርስትያን፥ ምናዳ ነቶም ወንጌል ዝሰብኩን ዝምህሩን ዕጽፊ ኽብሪ ይግብኦም እዩ። ከመይ እቲ ቅዱስ መጽሓፍ “ኣፍ እቲ ዜኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር፥” ከምኡውን “ንዓያዪ ውዕለቱ ይግብኦ እዩ” ይብል እዩ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ጴጥ 3 : 1 - 6 [English][ግእዝ]

ከምኡውን፥ ኣትን ኣንስቲ! ንሰብኡትክን ተኣዘዛኦም። ገለ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰብኡት እንተ ኣለዉ ድማ፥ ከም እተኽብራኦምን ብንጽሕና ከም እትነብራን ምስ ረኣዩ፥ ብዘረባ ዘይኮነስ፥ ብሕይወት ኣንስቶም ኪምለሱ እዮም። መልክዕክን ግዳማዊ ብዝኾነ፥ ማለት ብሥርሓት ርእስን ወርቂ ብምእሳርን ብኽቡር ክዳውንትን ኣይኹን። መልክዕክንሲ እቲ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዘሎ ለዋህን ህዱእን ዝኾነ መንፈስ ይኹን። እዚ መንፈስ እዚ ዘይበርስ፥ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኸኣ ክቡር እዩ። ቀደም ድማ እተን ኣምላኽ ዝተስፍአን ቅዱሳን ኣንስቲ፥ ከምዚ ኢለን እየን ዝተሰለማ። ንሰብኡተን ይእዘዛ ነበራ። ሣራ ንኣብርሃም “ጐይታይ” እናበለት ትእዘዞ ነበረት። ንስኻትክንውን ከምኡ ጽቡቕ እንተ ገበርክን፥ ገለ ነገርውን እንተ ዘይፈራህክን ደቃ ኢኽን።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 9 : 36 - ፍም [English][ግእዝ]

ኣብ ከተማ ኢዮጴ ድማ ጣቢታ እትብሃል ኣማኒት ነበረት፥ ትርጒሙ ድማ ዶርቃስ (እራብ) ማለት እዩ፤ ንሳ ኸኣ ሠናይ ምግባርን ምጽዋት ምሃብን እተዘውትር ነበረት። በቲ ቕነ እቲ ሓሚማ ሞተት፤ ሓጺቦም ድማ ኣብ ደርቢ ኣንበርዋ። ከተማ ልዳ ጥቓ ኢዮጴ ነበረት፤ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸኣ፥ ጴጥሮስ ኣብ ልዳ ኸም ዘሎ ምስ ሰምዑ፥ ክልተ ሰብኣይ ልኢኾም ቀልጢፉ ኺመጾም ለመንዎ። ሽዑ ጴጥሮስ ተንሢኡ ምስኣቶም ከደ፤ ናብኡ ምስ በጽሐ ድማ ናብ ደርቢ ኣደየብዎ፤ ኵለን እተን መበለታት ከኣ ኣብ ጥቓኡ ደው ኢለን እናበኸያ እቲ ዶርቃስ ብሕይወት ምስኣተን ከላ ብኢዳ ትገብሮ ዝነበረት ቀመውሽን ክዳውንትን ኣርኣያኦ። ሽዑ ጴጥሮስ ንዅሎም ንግዳም ኣውፂኡ፥ ተምበርኪኹ ጸለየ፤ ናብቲ ሬሳኣ ቚሊሕ ኢሉ ኸኣ “ጣቢታ፥ ተንሥኢ” በላ፤ ንሳ ድማ ኣዕይንታ ቋሕ ኣበለት፤ ንጴጥሮስ ረአየቶ፤ ተንሢኣ ኸኣ ኮፍ በለት። ንሱ ኸኣ ብኢዱ ኂዙ ኣተንሥኣ፥ ነቶም ቅዱሳንን ነተን መበለታትን ጸዊዑ ድማ ሕያው ገይሩ ኣብ ቅድሚኦም ደው ኣበላ። እዚ ኣብ ኵሉ ኢዮጴ ተፈልጠ፥ ብዙኃት ከኣ ብጐይታ ኣመኑ። ጴጥሮስ ድማ ኣብ ኢዮጴ ምስ ሓደ ቘርበት ዜልፍዕ ስምዖን ዝስሙ ሓያሎ መዓልትታት ተቐመጠ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ቅፍሮንያ
ወክልዮስ
ወበዮክ
ወብንያሚን
ወአግናጥዮስ
ወቶማስ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 19 : 12 - 13 [English][ትግርኛ]

ለስሒት መኑ ይሌብዋ ፤
እምኅቡአትየ አንጽሐኒ ፤
ወእምነኪር መሐኮ ለገብርከ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 14 : 1 - 7 [English][ግእዝ]

“ልብኹም ኣይሸበር፤ ብኣምላኽ እመኑ፥ ብኣይውን እመኑ። ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙኅ መኃድር ኣሎ፤ መኃድር እንተ ዘይህሉ ግና ምነገርኩኹም ነይረ፥ ሕጂ ግና ሥፍራ ኸዳልወልኩም እኸይድ ኣሎኹ። ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳሎኹልኩም፥ ኣብቲ ኣነ ዘሎኽዎ ንስኻትኩምውን ኣብኡ ምእንቲ ኽትህልዉ፥ ተመሊሰ ኽመጽእ እየ እሞ ምሳይ ክወስደኩም እየ። ናብቲ ኣነ ዝኸዶ መገዱ ትፈልጥዎ ኢኹም።” ቶማስ ከኣ “ጐይታይ! ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና፥ ነቲ መገዲ ደኣ ኸመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ፧” በሎ። ኢየሱስ ከኣ ከምዚ በሎ፦ “መገድን ሓቅን ሕይወትን ኣነ እየ። ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዚመጽእ የልቦን። ንኣይ ፈሊጥኩምኒ እንተ ትኾኑስ ነቦይውን ምፈለጥኩምዎ ኔርኩም፤ ካብ ሕጂ ግና ፈሊጥኩምዎን ርኢኹምዎን ኣሎኹም።”

ቅዳሴ Liturgy :

ዘኤጲፋንዮስ(ዓቢይ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 37 : 16 - 17 [English][ትግርኛ]

ይኄይስ ኅዳጥ ዘበጽድቅ ፤
እምብዙኅ ብዕለ ኃጥአን ፤
እስመ ይትቀጠቀጥ ኃይሎሙ ለኃጥአን።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 18 : 17 - 26 [English][ግእዝ]

ንመንግሥቲ ኣምላኽ ከም ሓደ ሕፃን ኮይኑ ዘይተቐበላ ኸቶ ኸም ዘይኣትዋ፥ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ” በሎም። ሓደ ካብቶም ኣሕሉቕ ድማ “ኣታ ሕያዋይ መምህር! ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኽወርስ እንታይ እግበር፧” ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ከኣ፥ “ንምንታይከ ሕያዋይ እትብለኒ፧ ብዘይካ ሓደ ኣምላኽ ሕያዋይ የልቦን። ነተን ‘ኣይትዘሙ፥ ኣይትቕተል፥ ኣይትስረቕ፥ ብሓሶት ኣይትመስክር፥ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር፥’ ዚብላ ትእዛዛት ትፈልጠን ኢኻ፥” በሎ። ንሱ ኸኣ “ነዚ ዅሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ሓልየዮ እየ” በለ። ኢየሱስ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ፥ “ገና ኸኣ ሓንቲ ተሪፋትካ ኣላ፥ ዘሎካ ዅሉ ሼጥካ ንድኻታት ሃብ፥ ኣብ ሰማይ ከኣ ሃብቲ ኺጸንሓካ እዩ፤ ንዓውን ስዓበኒ” በሎ። ንሱ ኸኣ እዚ ምስ ሰምዐ፥ ኣዝዩ ሃብታም ስለ ዝነበረ፥ ብዙኅ ጐሃየ። ኢየሱስ ብዙኅ ምጕሃዩ ርእዩ፥ “ሃብቲ ንዘለዎም ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ምእታው ክንደይ ጭንቂ እዩ። ሃብታም ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ካብ ዚኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትኃልፍ ይቐልል” በለ። እቶም ዝሰምዑ ኸኣ “መን ደኣ ኾን ኪድኅን ይኽእል፧” በሉ።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Saturday

ሓምለ 2, 2014 ብግእዝ Jul 09, 2022 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 145 : 14 - 15 [English][ትግርኛ]

ምእመን እግዚአብሔር በኵሉ ቃሉ ፤
ወጽድቅ በኵሉ ምግባሩ ፤
ይሠውቆሙ እግዚአብሔር ለእለ ተንተኑ።
 

ወንጌል Gospel

ማቴ 19 : 16 - ፍም [English][ግእዝ]

እንሆ ሓደ ናብኡ መጺኡ “መምህር! ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክወርስሲ እንታይ ሠናይ ግብሪ ኽገብር፧” በሎ። ኢየሱስ ከኣ “ንምንታይ ብዛዕባ ሠናይ ትሓተኒ፧ እቲ ሠናይስ ሓደ እዩ። ናብ ሕይወት ክትኣቱ እንተ ደሌኻ ግና ትእዛዛት ሓሉ” በሎ። ንሱ ድማ “ኣየኖት እየን፧” በሎ። ኢየሱስ ከኣ “ኣይትቕተል፥ ኣይትዘሙ፥ ኣይትስረቕ፥ ብሓሶት ኣይትመስክር፥ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር፥ ብጻይካውን ከም ነፍስኻ ኣፍቅር” በሎ። እቲ መንእሰይ ድማ “ዝተረፈኒ ደኣ እንተሎ እምበር፥ ነዚ ዅሉስ ካብ ንእስነተይ ኂዘ፥ ሓልየዮ ኣሎኹ” በሎ። ኢየሱስ ከኣ “እምበኣር ፍጹም ክትከውን እንተ ደሌኻስ፥ ኪድ፥ ዘሎካ ሃብቲ ሸጥካ ንድካታት ሃብ፥ ኣብ ሰማይ ድማ ሃብቲ ኽትረክብ ኢኻ እሞ፥ ንዓ ሰዓበኒ” በሎ። እቲ መንእሰይ ድማ ብዙኅ ሃብቲ ስለ ዝነበሮ፥ ነዚ ቓል እዚ ምስ ሰምዐ እናጐሃየ ኸደ፤፤ ኢየሱስ ከኣ ንደቀ መዛሙርቱ “ሃብታም ናብ መንግሥተ ሰማያት ኪኣቱ ጭንቂ ከም ዝኾነ፥ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ደጊመ ሃብታም ናብ መንግሥተ ኣምላኽ ካብ ዚኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ኪኃልፍ ከም ዚቐልል እብለኩም ኣሎኹ” በሎም። ደቀ መዛሙርቲ ድማ ነዚ ሰሚዖም “መን ደኣ ኾን ኪድኅን ይኽእል፧” እናበሉ ብዙኅ ተገረሙ። ኢየሱስ ድማ ጠመቶም እሞ “እዚ ብዓቕሚ ሰብ ኣይከኣልን እዩ፥ ብኣምላኽ ግና ዅሉ ይከኣል እዩ” በሎም። ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ “እንሆ ንሕና ዅሉ ኃዲግና ስዒብናካ ኣሎና፥ እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና፧” በሎ። ኢየሱስ ድማ “ኣቱም ዝሰዓብኩምኒ፥ ወዲ ሰብ በታ ሓዳስ ዘመን ኣብ ዝፋን ክብሩ ዚቕመጠላ እዋን፥ ንስኻትኩም ድማ ኣብ ዓሠርተው ክልተ ዝፋናት ተቐሚጥኩም ንዓሠርተው ክልተ ነገደ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ስለ ስመይ ኢሉ ኣባይቲ፥ ኣኅዋት፥ ኣኃት፥ ኣቦ፥ ኣደ፥ ሰበይቲ፥ ውሉድ፥ ግርሁ ዝኃደገ ዅሉ ሚእቲ ዕጽፊ ኺረክብ እዩ፥ ናይ ዘለዓለም ሕይወትውን ኪወርስ እዩ። ብዙኃት ቀዳሞት ዳኃሮት ኪኾኑ እዮም፥ ዳኃሮት ድማ ቐዳሞት ኪኮኑ እዮም” በሎም።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ቆሮ 9 : 10 - 18 [English][ግእዝ]

ብሱሩ ምእንታናዶ ኣይኮነን ዚዛረብ ዘሎ፧ እቲ ዚሓርስ ብተስፋ ኺሓርስ፥ እቲ ዜኽይድ ብተስፋ ኼኽይድ፥ ገግዲኦም ኪረኽቡ ዚግብኦም ስለ ዝኾነ ምእንታና እዩ ዝተጻሕፈ። ንሕና ነቲ መንፈሳዊ ነገር ካብ ዘራእናልኩምከ፥ ነቲ ናይ ሥጋኹም በረኸት እንተ ዓጸድናስ በዚኁና ድዩ፧ እቶም ካልኦት ምሳኻትኩም ኪማቐሉ መሰል ካብ ዚህልዎም፥ ንሕና ግዳ ክንደይ ካብኡ ዝዓበየ መሰል ዘይህልወና፧ ንሕና ግና ንወንጌል ክርስቶስ ምእንቲ ከይንዓግት ንዅሉ ንጸውር ኣሎና እምበር ነዚ መሰልዚ ኣይተጠቐምናሉን። እቶም ንቕዱስ ነገር ዜገልግሉ ኻብቲ ናይ ቤት መቕደስ ከም ዚምገቡ፥ እቶም ኣብ መሠውዒ ዜገልግሉውን ምስቲ መሠውዒ ከም ዚማቐሉዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ ከምኡ ድማ ጐይታ ነቶም ወንጌል ዚሰብኩ ብወንጌል ኪምገቡ ሠሪዑሎም ኣሎ። ኣነ ግና ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓንቲ እኳ ኣይወሰድኩን፥ ከምኡ ምእንቲ ኪኾነለይ ኢለውን ኣይኮንኩን እዚ ዝጽሕፍ ዘሎኹ። ሓደ ሰብ ነቲ ትምክሕተይ ከንቱ ካብ ዚገብሮስ ሞት ይኅሸኒ። ወንጌል እንተ ሰበኽኩ ዝምክሓሉ የብለይን፥ ምኽንያቱ ክሰብኽ ምዙዝ እየ፥ እንተ ዘይሰበኽኩ ግና ወይለይ። ፈትየ እንተ ገበርክዎ ዓስቢ ኣሎኒ፥ ከይፈቶኹ እንተ ገበርክዎ ግና ብኅድሪ ስለ ዝተዋህበኒ እዩ። ዓስበይ ደኣ እንታይ እዩ፧ ወንጌል ክሰብኽ ከሎኹ ነቲ ወንጌል ብምስባኽ ዚግብኣኒ መሰል ከይወሰድኩ፥ ብኸምኡ እንተ ሰበኽኩ እዩ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

ይሁ 1 : 17 - ፍም [English][ግእዝ]

ንስኻትኩም ግና ኣቱም ፍቁራተይ፥ ነቲ እቶም ሓዋርያት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሞም ዝተዛረብዎ ዘክሩ።ንሳቶም “ኣብቲ ዳኅራይ ዘመን፥ ብኽፋእ ትምኒቶም ዚምርሑ መላገጽቲ ኺትንስኡ እዮም።” እናበሉ ነጊሮሙኹም ነበሩ።እዚኣቶም ፍልልይ ዜምጽኡ፥ ብባህርያዊ ስምዒቶም ዚምርሑ፥ መንፈስ ቅዱስ ዘይብሎም ሰባት እዮም።ንስኻትኩም ግና፥ ኣቱም ፍቁራተይ፥ በታ ኻብ ኵሉ ዝተቐደሰት እምነትኩም ንርእስኹም እናሓነጽኩም፥ ብመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ።ነቲ ናብ ሕይወት ዘለዓለም ዜብጽሕ ምሕረት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸቤኹም ኸኣ ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልዉዋ።ንገሊኦም፥ ነቶም ዚጠራጠሩ፥ ኣረድእዎም።ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም፥ ንገሊኦም ድማ ነቲ ብትምኒት ሥጋ ዝረኸሰ ኽዳን እናጸላእኩም፥ ንርእስኹም እናፈራህኩም ደንግጹሎም።ነቲ ኻብ ውድቀት ዘበለ ኺሕልወኩም፥ ሕጒሳትን ነውሪ ዘይብሎምን ገይሩ ኣብ ቅድሚ ኽብሩ ኬቑመኩም ዚከኣሎ፥ነቲ ብጐይታና፥ ብኢየሱስ ክርስቶስ፥ በይኑ መድኃኒና ዝኾነ ኣምላኽ፥ ቅድሚ ዅሉ ዘመናትን ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ክብሪ፥ ግርማ፥ ኃይሊ፥ ሥልጣን ይኹኖ። ኣሜን።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 5 : 17 - 29 [English][ግእዝ]

ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ዅሎም ወገን ሰዱቃውያንን ቅንኣት መሊእዎም ተንሥኡ። ኂዞም ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዎም። መልኣኽ እግዚኣብሔር ግና ብለይቲ ነቲ ማዕጾ ቤት ማእሰርቲ ኣርሕዩ ንወፃኢ ኣውፅኦም። “ኪዱ ኣብ ቤት መቕደስ ደው ኢልኩም ነዚ ናይ ሕይወት ቃል ንሕዝቢ ንገሩ” በሎም። ሓዋርያት ነዚ ምስ ሰምዑ፥ ኣጋ ጽባሕ ምስ ኮነ፥ ናብ ቤት መቕደስ ኣትዮም መሃሩ። እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዝነበሩን መጺኦም ነቲ መጋባእያን ነቶም ሽማግለታት ደቂ እስራኤልን ኪእከቡ ጸውዕዎም። ንሓዋርያት ምእንቲ ኬምጽእዎም ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ለኣኹ። እቶም ገላዉ ግና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ በጽሑ ሰኣንዎም። ተመሊሶም ድማ፤ “እቲ ቤት ማእሰርቲ ተዓጽዩ፥ እቲ ማዕጾ ድማ ብዚግባእ ተሸጒሩ፥ እቶም ሓለውቲውን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ጸኒሖምና፥ ምስ ኣርሖናዮ ግና ሓደ እኳ ኣይረኸብናን” ኢሎም ነገርዎም። እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤት መቕደስን ሊቃነ ካህናትን እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዑ “እንታይ ኮን ይኸውን እዚ፧” ኢሎም፥ ብዛዕባኦም ዚብልዎ ሰኣኑ። ሓደ መጺኡ ግና፥ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘእቶኹምዎም ሰባትሲ እነዉ፥ “ኣብ ቤት መቕደስ ደው ኢሎም ንሕዝቢ ይምህሩ ኣለዉ” ኢሉ ነገሮም። ሽዑ እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤት መቕደስ ምስቶም ገላዉ ኸይዱ ኣምጽኦም። እቲ ሕዝቢ ብዳርባ እምኒ ኸይቀትሎም ስለ ዝፈርሁ ግና ኣየጋፍዕዎምን። ምስ ኣምጽእዎም፥ ኣብቲ መጋባእያ ደው ኣበልዎም እቲ ሊቀ ካህናት ከኣ፥ “ብስም እዚ ሰብ እዚ ከይትምህሩዶ ኣጽኒዕና ኣይከልከልናኩምን፧ እንሆ ኸኣ ንኢየሩሳሌም ብትምህርትኹም መላእኩምዋ። ነዚ ሰብኣይ እዚ ንሕና ከም ዝቐተልናዮ ጌርኩም ከተርእዩ ዲኹም ትደልዩ ዘሎኹም፧” ኢሉ ሓተቶም። ጴጥሮስን ሓዋርያትን ግና ከምዚ ኢሎም መለሱሎም፤ “ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዚግባእ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ታዴዎስ ሐዋርያ ፩ እም፲ወ፪ ሐዋርያት

 

መዝሙር Psalm

መዝ 49 : 1 - 2 [English][ትግርኛ]

ወአፅምኡ ኵልክሙ እለ ትነብሩ ውስተ ዓለም ፤
በበበሐውርቲክሙ ደቂቀ እጓለ እመሕያው ፤
አብዕልትኒ ወነዳይኒ።

 

ወንጌል Gospel

ማር 10 : 17 - 27 [English][ግእዝ]

ኢየሱስ ብመገዲ ኪኸይድ ከሎ ሓደ ሰብ እናጐየየ ናብኡ መጺኡ ሰገደሉ። “ኣታ ሕያዋይ መምህር! ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክወርስሲ እንታይ እግበር፧” ኢሉ ሓተቶም። ኢየሱስ ከኣ ኸምዚ በሎ፥ “ንምንታይ ሕያዋይ ትብለኒ፧ ብዘይ ሓደ ኣምላኽ ሕያዋይ የልቦን። ትእዛዝ ትፈልጥ ኢኻ፥ ኣይትቕተል፥ ኣይትዘሙ፥ ኣይትስረቕ፥ ብሓሶት ኣይትመስክር፥ ኣይትዓምጽ፥ ኣቦኻን እኖኻን ኣኽብር፥” በሎ። ንሱ ኸኣ “መምህር! እዚ ዅሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ሓልየዮ እየ” በሎ። ኢየሱስ ኸኣ ጠሚቱ ፈተዎ እሞ፥ “ሓንቲ ጐዲላትካ ኣላ፥ ኪድ፥ ዘሎካ ዅሉ ሼጥካ ንድኻታት ሃብ፥ ኣብ ሰማይ ድማ ሃብቲ ኽትረክብ ኢኻ እሞ መስቀልካ ኣልዒልካ ንዓ ሰዓበኒ” በሎ። ንሱ ግና ብዙኅ ጥሪት ስለ ዝነበሮ በዚ ቓል እዚ ኃዘነ፥ እናጐሃየውን ከደ። ኢየሱስ ድማ ኣብ ዙርያኡ እናጠመተ ንደቀ መዛሙርቱ፥ “ገንዘብ ንዘለዎም ናብ መንግሥተ ሰማያት ኪኣትዉ ክንደይ ጭንቂ እዩ” በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ ብቓላቱ ተገረሙ፥ ኢየሱስ ድማ ደጊሙ ኸምዚ በሎም፤ “ደቀየ፥ ብሃብቲ ንዚእመኑ ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ምእታው ክንደይ ጭንቒ እዩ። ሃብታም ናብ መንግሥቲ ኣምልኽ ካብ ዚኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ኪኃልፍ ይቐልል።” ንሳቶም ከኣ ብዙኅ ተገረሙ፥ ንሓድሕዶም ድማ “መን ደኣ ኾን ኪድኅን ይኽእል፧” ተበሃሃሉ። ኢየሱስ ከኣ ናብኣቶም እናጠመተ፥ “ብሰብ ኣይከኣልን እዩ፥ ብኣምላኽ ግና ኸምኡ ኣይኮነን፥ ስለምንታይ ብኣምላኽ ኵሉ ነገር ይከኣል እዩ” በሎም።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘአበዊነ ሐዋርያት(ዘበደሃሪ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 68 : 19 - 20 [English][ትግርኛ]

እስመ ይክሕዱ ከመ ይኅድሩ ፤
እግዚአብሔር አምላክ ቡሩክ ፤
ይትባረክ እግዚአብሔር በኵሉ መዋዕል።
 

ወንጌል Gospel

ማቴ 13 : 18 - 23 [English][ግእዝ]

“እምበኣርከ ንስኻትኩም ናይቲ ዘራኢ ምስላ ስምዑ። ቃል መንግሥቲ ሰሚዑስ ዘየስተውዕሎ ዅሉ እቲ እኩይ መጺኡ ነቲ ኣብ ልቡ ዝተዘርአ ቓል ይምንጥሎ፥ ስለዚ እቲ ኣብ ወሰን መገዲ ዝተዘርአ እዚ እዩ። እቲ ኣብ ከውሒ ዝተዘርአ ድማ ነቲ ቓል ሰሚዑ ብኡብኡ ብሓጐስ ዚቕበሎ ሰብ እዩ። እንተኾነ ሱር ስለ ዘይብሉ ንጊዜኡ እዩ እምበር ስለቲ ቓል ስደት ወይ መከራ ምስ ኮነ ብኡብኡ ይኽሕድ። እቲ ኣብ እሸዂ ዝተዘርአ ኸኣ ነዚ ቓል ዚሰምዖ እዩ፥ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ድማ ነቲ ቓል ይሓንቆ፥ ከይፈረየውን ይተርፍ። እቲ ኣብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ግና እቲ ነዚ ቓል ሰሚዑ ዜስተውዕል እዩ፥ ንሱ እቲ ብሓቂ ፍረ ዚፈርን፥ ገሊኡ ሚእቲ፥ ገሊኡ ስሳ፥ ገሊኡ ኸኣ ሠላሳ ዚህብን እዩ።”

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Sunday

ሓምለ 3, 2014 ብግእዝ Jul 10, 2022 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 126 : 5 - 6 [English][ትግርኛ]

እለ ይዘርኡ በአንብዕ ወበኃሤት የአርሩ፤
ሶበሰ የሐውሩ ወፈሩ እንዘ ይበክዩ፤
ወፆሩ ዘርኦሙ።
 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 8 : 9 - 21 [English][ግእዝ]

ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ “እዚ ምስላ እዚ እንታይ ማለት እዩ፧” ኢሎም ሓተትዎ። ኢየሱስ ከኣ ኸምዚ በሎም፦ “ምፍላጥ ምሥጢራት መንግሥቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም እዩ ተዋሂቡ ዘሎ፥ ንኻልኦት ግና እናረኣዩ ምእንቲ ኸይርእዩ፥ እናሰምዑውን ከየስተውዕሉስ ብምስላ እዛረቦም ኣሎኹ። “ናይቲ ምስላ ትርጒም ከኣ እዚ እዩ፤ እቲ ዘርኢ ቓል ኣምላኽ እዩ። እቲ ኣብ ጥቓ መገዲ ዝወደቐ፥ ምስላ ናይቶም ዚሰምዑ እዩ፤ ሽዑ ምእንቲ ኣሚኖም ከይድኅኑ ኢሉ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ቓል ካብ ልቦም ይወስዶ። እቲ ኣብ ከውሒ ዝወደቐ ኸኣ እቶም ነቲ ቓል ምስ ሰምዕዎ፥ ብሓጐስ ዚቕበልዎ እዮም። እዚኣቶም ግና ንጊዜኡ ደኣ እዮም ዚኣምኑ እምበር ሡር ስለ ዘይብሎም፥ ብጊዜ ፈተና ዚኽሕዱ እዮም። እቲ ኣብ እሾዅ ዝወደቐ ኸኣ እቶም ምስ ሰምዑ መገዶም ከይዶም ብሓልዮትን ሃብትን ጣዕሚ ንብረትን ዚሕነቑ እሞ ኣብ ፍረ ዘይበጽሑ እዮም። እቲ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ዝወደቐ ድማ ምስላ ናይቶም ነቲ ቓል ሰሚዖም ኣብ ቅኑዕን ጽቡቕን ልቢ ዚዓቝርዎ፥ ብትዕግሥቲውን ፍረ ዚፈርዩ እዩ። “እቶም ዚኣትዉ ብርሃን ምእንቲ ኺርእዩ፥ ንመብራህቲ ኣብሪሁ ኣብ በሪኽ ዜቀምጦ እምበር፥ በቕሓ ዚኸድኖ ወይ ከኣ ኣብ ትሕቲ ዓራት ዜንብሮ ሓደ እኳ የልቦን። ምኽንያቱ ዘይገሃድ ሕቡእ፥ ዘይፍለጥን ናብ ግልጺ ዘይወፅእን ሥዉር ከቶ የልቦን። እምበኣር ንዘለዎ ኪወሃቦ እዩ፥ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እትመስሎ እኳ ኻብኡ ኽትውሰድ እያ እሞ ከመይ ጌርኩም ከም እትሰምዑ ተጠንቀቑ።” ኣዲኡን ኣኅዋቱን ድማ ናብኡ መጹ፤ ብምኽንያት ብዝኂ ሕዝቢ ግና፥ ኪረኽብዎ ኣይከኣሉን። “ኣዴኻን ኣኅዋትካን ኪርእዩኻ ደልዮም፥ ኣብ ወፃኢ ደው ኢሎም ኣለዉ” ኢሎም ነገርዎ። ኢየሱስ ከኣ “ኣደይን ኣኅዋተይንሲ እዞም ንቓል ኣምላኽ ዚሰምዕዎን ዚገርብዎን እዮም” ኢሉ መለሰሎም።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ቲቶ 3 : 8 - ፍም [English][ግእዝ]

እዚ እሙን ዘረባ እዩ። ነቶም ብኣምላኽ ዝኣመኑ፥ ሠናይ ግብሪ ንምግባር ምእንቲ ኺተግሁ፥ በዚ ኣጸቢቕካ ከተረድኦም እደሊ እለኹ። እዚ ጽቡቕን ንሰብ ዚጠቅምን እዩ። ካብ ናይ ዕሽነት ክርክርን፥ ካብ ወለዶታት ምጽብጻብን፥ ካብቲ ብምኽንያት ሕጊ ሙሴ ዚለዓል ታዕታዕን ባእስን ግና ርሓቕ፥ ከመይ ጥቕሚ ዘይብሉ ከንቱ ነገር እዩ። ነቲ መሻረዊ ሰብ ሓንሳእ ኣስምዓሉ፥ ካልኣይ ጊዜውን ኣስምዓሉ፥ ካብኡ ንድኃር ግና ካባኻ ኣርሕቆ። እዚ ዝተበላሸወን ኅጥእን ከም ዝኾነ ፍለጥ፥ ባዕሉ ንባዕሉ ዝኾነነ ሰብ እዩ። ኣብ ኒቆጵልዮን ክኸርም መዲበ ኣሎኹ እሞ ንኣርጤማስ ወይስ ንቲኪቆስ ምስ ለኣኽኩልካ ዝገበርካ ጌርካ ናባይ ምጻእ። ንዜናስ ፈላጥ ሕግን ንኣጵሎስን ኣብ መገሻኦም ገለ ነገር እኳ ኸይጎድሎም ብዚከኣለካ ሓግዞም። እቶም ናትናውን፥ ዕለታዊ ምግቦም ባዕሎም ኪሓልዩ ዕዮ ኺሠርሑ ደኣ ይመሃሩ እምበር ብዘይ ፍረ ኣይንበሩ። ምሳይ ዘለዉ ዅሎም ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ። ነቶም ብእምነት ዜፍቅሩና “ሰላም ይብሉኹም ኣለዉ” በለልና። ጸጋ ምስ ኲላትኩም ይኹን።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ጴጥ 3 : 17 - ፍም [English][ግእዝ]

ከመይ፥ ኣምላኽ እንተ ደኣ ፈቒድዎስ፥ ካብ ክፉእ እናገበርካስ ሠናይ እናገበርካ ሓሳረ መከራ ኽትጸግብ ይኃይሽ። ክርስቶስ ሓንሳእ ንሓዋሩ ምእንቲ ኃጢኣት ሞተ። ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ኼቕርበና ጻድቕ ከሎ ምእንቲ እቶም ኃጥኣን ሞተ። ብሥጋ ሞተ፥ ብመንፈስ ግና ሕያው ኮነ። በዚ መንፈስ እዚውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድኅነት ሰበኸሎም። እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመን ኖኅ እታ መርከብ ክትሥራሕ ከላ፥ እግዚኣብሔር ብትዕግሥቲ እናተጸበዮም ከሎ፥ ምእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም። ኣብታ መርከብ ሒደት፥ ማለት ሸሞንተ ነፍሲ፥ ብማይ ደኃና። ማይ ናይቲ ሕጂ ዜድኅነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ፥ ጥምቀት ኸኣ እቲ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ሕሊና ናብ ኣምላኽ ዚቐርብ ጸሎት እዩ እምበር፥ ናይ ሰብነት ርስሓት ዚሓጽብ ኣይኮነን። ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ፥ መላእኽትን ሥልጣናትን ኃይልታትን ይግዝእዎ ኣለዉ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 20 : 28 - 36 [English][ግእዝ]

ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስ ቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኵሉ መጓሰ ሓልዉ። ኣነ ምስ ኣልገስኩ ነቲ መጓሰ ዘየናሕስዩሉ፥ ከም ተዃሉ እኩያት ዝኾኑ ሰባት ከም ዚመጹኹም እፈልጥ እየ። ካባኻትኩምውን ከይተረፈ ንደቀ መዛሙርቲ ሰዓብቶም ምእንቲ ኪገብርዎም፥ ቄናን ትምህርቲ ዚምህሩ ኪትንሥኡ እዮም። ስለዚ ሠለስተ ዓመት ምሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ንነፍስ ወከፍኩም ካብ ምምዓድ ከም ዘየብኰርኩ፥ እናዘከርኩም ንቕሑ። ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ኺሓንጸኩምን ምስ ኵላቶም ቅዱሳን ኬረስትየኩምን ዚኽእል ቃል ጸጋኡን ኣማኅጽነኩም ኣሎኹ። ኣነ ናይ ሓደ ሰብ ብሩር ወይ ወርቂ ወይ ክዳን ኣይተመኔኹን። እዘን ኣእዳወይ ንኣይ ኮነ ነቶም ምሳይ ዚነብሩ ከም ዘገልገላ ባዕላትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ነቲ ጐይታና ኢየሱስ ባዕሉ፥ ‘ካብ ዚቕበልሲ እቲ ዚህብ ኣዝዩ ይባረኽ’ ዝበሎ ቓል እናዘከርካ ከምዚ ጌርካ ምዕያይን ንድኹማት ምእላይን ከም ዚግባእ ብዅሉ ኣርእየኩም ኣሎኹ።” እዚ ምስ በለ ኸኣ ምስ ኵሎም ኮይኑ ተምበርኪኹ ጸለየ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ
ወክልስትያኖስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሮሜ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 80 : 9 - 10 [English][ትግርኛ]

ተከልከ ሥረዊሃ ወመልአት ምድረ ፤
ወከደነ አድባረ ጽላሎታ ፤
ወአዕጹቂሃኒ ከመ አርዘ እግዚአብሔር።

 

ወንጌል Gospel

ማር 4 : 30 - 38 [English][ግእዝ]

መሊሱ ድማ ከምዚ በለ፤ “ንመንግሥቲ ኣምላኽ ብምንታይ ንመስላ፧ ወይስ እንታይ ምስላ ንግበረላ፧ ኣብ ምድሪ ኸም ዝተዘርአት እሞ፥ ካብ ኵሉ ዘርኢ ምድሪ እትንእስ ፍረ ኣድሪ እያ። ምስ ተዘርአት ግና ትበቍል፥ ካብ ኵሉ ኣሕምልቲውን ትዓቢ፥ ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ጽላላ ኼዕርፋ ኽሳዕ ዚኽእላ ኸኣ ዓበይቲ ጨናፍር ትገብር።” ከም መጠን ምስትውዓሎም በዚ ኸምዚ ዝበለ ምስላታት ቃል ይነግሮም ነበረ። ብዘይ ምስላ ኸኣ ኣይተዛረቦምን፥ ንደቀ መዛሙርቱ ግና ኵሉ ኣብ በይኖም ይገልጸሎም ነበረ። በታ መዓልቲ እቲኣ ምድሪ ምስ መሰየ፥ ንደቀ መዛሙርቱ “ናብ ማዕዶ ንሳገር” በሎም። ነቶም ሕዝቢ ኣፋንዮም ድማ ኣብታ ኢየሱስ ዝነበራ ጃልባ ኣትዮም ምስኣቶም ወሰድዎ፥ ካልኦት ጃለቡ ኸኣ ኣብኡ ነበራ። ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ተላዕለ፥ እታ ጃልባ ክሳዕ እትመልእ ድማ እቲ ማዕበል ኣብታ ጃልባ ይጸፍዕ ነበረ። ኢየሱስ ከኣ ብወገን ድኅሪት እታ ጃልባ ተተርኢሱ ደቂሱ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኣተንሢኦም፥ “መምህር! ክንጠፍእዶ ግድና የብልካን ኢኻ፧” በልዎ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘቄርሎስ

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 32 : 5 - 6 [English][ትግርኛ]

ወተመየጥኩ ለሕርትምና ሶበ ወግአኒ ሦክ ፤
ኃጢአትየ ነገርኩ ወአበሳየ ኢኀባእኩ ፤
ወእቤ አስተዋዲ ርእስየ ኀበ እግዚአብሔር በእንተ ኃጢአትየ።

 

ወንጌል Gospel

ማር 4 : 13 - 20 [English][ግእዝ]

ከምዚ ድማ በሎም፤ “ነዚ ምስላ እዚዶ ኣየስተውዓልኩምዎን ኢኹም፧ ከመይ ጌርኩም ደኣ ንዅሉ ምስላታት ክትርድእዎ ኢኹም፧ እቲ ዘራኢ ነቲ ቓል እዩ ዚዘርእ፥ ገለ ሰባት ነቲ ኣብ ወሰን መገዲ ዝተዘርአ እዮም ዚመስሉ፤ ምስ ሰምዑ ብኡብኡ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ኣብ ልቦም ዝተዘርአ ቓል ይወስዶ። ከምኡ ኸኣ ገሊኦም ነቲ ኣብ ከውሒ ዝተዘርአ ይመስሉ፥ ነቲ ቓል ምስ ሰምዕዎ ብኡብኡ ብሓጐስ ይቕበልዎ። ንጊዚኡ እምበር ሱር የብሎምን፥ ደኃር ግና ስለቲ ቓል መከራ ወይ ስደት ምስ ኮነ፥ ቀልጢፎም ይኽሕዱ። ገሊኦም ከኣ ነቲ ኣብ እሾዅ ዝተዘርአ ይመስሉ፤ ይሰምዑ፥ እንተኾነ ኃልዮት እዛ ዓለም እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ካልእ ትምኒትን ኣትዩ ነቲ ቓል ይሓንቆ፥ ፍረ ዘይብሉ ድማ ይኸውን። ገሊኦም ግና ከምቲ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ዝተዘርአ እዮም፤ ነቲ ቓል ይሰምዕዎ፥ ይቕበልዎ፤ ገሊኦም ሠላሳ፥ ገሊኦም ስሳ፥ ገሊኦምውን ሚእቲ ይፈርዩ።”

 


ካብ ፳ወ፮(26) ሰነ ክሳብ ቂርቆስ ፡ ክረምት: ዘርዕ : ደመና : ጠል ይበሃል ።
፫(3ይ) መዝሙር ዘክረምት ፡ ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ይበሃል ።


Show/Hide መዝሙር ( Hymn )

መዝሙር

God is great! - በ፪ ፤ ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ሶበ ይዘንም ዝናም ይጸግቡ ርኁባን ፤ ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ሶበ ይዘንም ዝናም ይትፌሥሑ ነዳያን ፤ ደ ። ወሠርዓ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ፤ ደምፀ እገሪሁ ለዝናም።

ሰላም

ሙሴ ወአሮን ይሴብሑከ ከመ ታውርድ ዝናመ በቃለ ትእዛዝከ፤ ሰላም ቃልከ ወጽድቅ ኵነኔከ ለዕረፍት ሰንበት ሠራዕከ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ዕብ 6 : 7 - ፍም [English][ግእዝ]

እታ ብዙኅ ጊዜ ነቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናም ዝሰተየት ምድሪ ነቶም ንረብሓኦም ዚሓረስዋ ዚጠቅም ፍረ እንተ ሃበቶም፥ ካብ ኣምላኽ በረኸት ትቕበል። እሾዂን ዳንዴርን እንተ ኣብቈለት ግና፥ መርገም ኣብ ልዕሊኣ ዘንጠልጠለ፥ ጥቕሚ ዘይብላ ምድሪ እያ። መወዳእታኣ ኸኣ ምንዳድ እዩ። ኣንቱም ፍቁራተይ፥ ሽሕ እኳ ኸምዚ ኢልና እንተ ተዛረብና፥ ብዛዕባኹምሲ ዜጣራጥር የብልናን። ነቲ ሠናይን ናብ ድኅነት ዜብጽሓኩም ነገርን ትፈልጥዎ ኢኹም። ፤ከመይ እግዚኣብሔር ነቲ ምእንቲ ፍቅሩ ኢልኩም ነቶም ቅዱሳን ዘገልገልኩምዎምን እንተገልግልዎም ዘሎኹምን ዚርስዕ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን። ነፍስ ወከፍኩም እቲ ተስፋኹም ምእንቲ ኺፍጸመልኩም ክሳዕ መወዳእታ ኸምዚ ዝዓይነቱ ትግሃት ከተርእዩ ንደሊ ኣሎና። ነቶም ብእምነትን ብትዕግሥትን ነታ ተስፋ ዚወርስዋ ምእንቲ ኽትመስልዎም እምበር ሃካያት ክትኮኑ ኣይንደልን ኢና። ኣምላኽ ንኣብርሃም ተስፋ ኺህቦ ኸሎ፥ ካብ ስሙ ዚዓቢ ዚምሕለሉ ኻልእ ስለ ዘይተረኽበ፥ “ብሓቂ ኽባርኸካን ከብዘኃካን እየ” እናበለ ብስሙ መሓለሉ። ኣብርሃም ድማ ብትዕግሥቲ ተጸብዩ ነታ ተስፋ ረኸባ። ሰባት በቲ ኻብኦም ዚዓቢ ይምሕሉ፥ እቲ ማሕላ ኸኣ ነቲ ዝተባህለ የጽንዖ፥ ንዅሉ ምጒቶም ድማ ይድምድሞ። ስለዚ ኸኣ ኣምላኽ፥ እቲ ምኽሩ ኸም ዘይልወጥ ነቶም ወረስቲ ተስፋ ብግህዶ ኼርእዮም ምስ ደለየ፥ ብማሕላ ኣረጋገጸሎም። እምበኣር ንሕና በዘን ክልተ ዘይልወጣ ነገራት፥ ማለት ተስፋኡን ማሕላኡን፥ ኣምላኽ ኸኣ ብእአን ኪሕሱ ዘይኸኣሎ፥ ነታ ኣብ ቅድሜና ዘላ ተስፋ ንምውራስ፥ ናብኡ ተማዕቊብና ዘሎና፥ ነቕ ዘይብል ምጽንናዕ ክንረክብ ኢና። እዛ ተስፋ እዚኣ ናይ ሕይወትና መልህቕ እያ። ድልድልትን ጽንዕትን እያ። ብመጋረጃ ኃሊፋ ኸኣ ናብታ ውሽጣዊት መቕደስ እትበጽሕ እያ። ኢየሱስ ድማ ከም መዓርግ መልከጼዴቅ ሊቀ ካህናት ብምዃን ምእንታና ቅድሜና ኣብኣ ኣትዩ እዩ።

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

ያዕ 5 : 12 - ፍም [English][ግእዝ]

ኣብ ርእሲ እዚ፥ ኣኅዋተይ፥ ኣይትምሓሉ። ብምድሪ ኾነ ብሰማይ ወይ ብኻልእ ነገር ኣይትምሓሉ፤ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ እግዚኣብሔር ከይትወድቁ ድማ እቲ እወኹም እወ፥ እቲ ኣይኮነን ዝበልኩምዎ ኸኣ ኣይኮነን ይኹን። ኣብ ማእከልኩም ዝጸበቦ እንተሎ ይጸሊ። ሕጉስ እንተሎ ይዘምር። ኣብ ማእከልኩም ዝሓመመ እንተሎ ንመራሕቲ ቤት ክርስቲያን ይጸውዕ፥ ንሳቶም ከኣ ብስም ጐይታ ብዘይቲ እናቐብኡ ይጸልዩሉ። እታ ብእምነት ዝተገብረት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ከተሕውዮ እያ። ጐይታውን ኬተንሥኦ እዩ። ኃጢኣት ገይሩ እንተ ኾይኑውን ኪኅደገሉ እዩ። እምበኣርሲ ምእንቲ ኽትሓውዩ ንሓድሕድኩም ኃጢኣትኩም ተናዘዙ፥ ምእንቲ ንሓድሕድኩምዉን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙኅ ተስልጥ እያ። ኤልያስ ከማና ሰብ እዩ ዝነበረ። ዝናም ከይዘንም ጸሎት ገበረ፥ ሠለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርኅን ከኣ ኣብ ምድሪ ዝናም ኣይዘነመን። ከም ብሓድሽ ድማ ጸለየ፥ ሰማይ ከኣ ዝናም ሃበ፥ ምድሪውን ፍሪኣ ሃበት። ኣቱም ኣኅዋተይ፥ ሓደ ኻባኻትኩም ካብ ሓቂ እንተ ረሓቐ፥ ሓደ ኸኣ እንተ መለሶ፥ እቲ ንኃጥእ ካብ መገዲ ጌጋኡ ዝመለሶ፥ ካብ ዘለዓለማዊ ሞት ከም ዘድኃኖ፥ ብዙኅ ኃጢኣት እዉን ኬኅደግ ከም ዝገበረ ይፍለጥ።

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 27 : 6 - 15 [English][ግእዝ]

እቲ ሓለቓ ሚእቲ ኣብኣ ናብ ኢጣልያ እትኸይድ ካብ እስክንድርያ ዝመጸት መርከብ ረኸበ እሞ፥ ናብኣ ኣስቀለና። ብዙኅ መዓልቲ ገፈፍ እናበልና ተጐዓዝና፥ ብጭንቂ ድማ ኣብ መንጽር ቀኒዶስ በጻሕና፤ ናብኣ ከይንቐርብ ንፋስ ምስ ከልከለና ኸኣ፥ ንቀርጤስ ከውልና ጌርና ብመንጽር ሰልሙና ኃለፍና። ብብዙኅ ጭንቂ ጸግዒ ጸግዒ ምስ ኃለፍና፥ ኣብ ጥቓ ኸተማ ላስያ እትርከብ ጽብቕቲ ወደብ ናብ እትብሃል በጻሕና። ከምዚ ኢሉውን ብዙኅ ጊዜ ኃለፈ፥ እቲ መዓልቲ ጾም ምስ ኃለፈ ብመርከብ ምጒዓዝ ዜፍርኅ ስለ ዝኾነ፥ ጳውሎስ ከምዚ ዚስዕብ እናበለ መኸሮም፤ “ኣቱም ሰባት ጉዕዞና ንመርከብን ጽዕነትን ጥራይ ዘይኮነስ ንሕይወትና ብዙኅ ጥፍኣትን ጉድኣትን ከም ዜስዕብ እርኢ ኣሎኹ።” እቲ ሓለቓ ሚእቲ ግና ካብቲ ጳውሎስ ዝበሎ ዘረባ፥ ነቲ መራሕ መርከብን ነቲ ዋናኣን ዝያዳ ይኣምን ነበረ። ኣብታ ወደብ ምኽራም ዘይጥዕም ስለ ዝነበረ፥ መብዛኅትኦም ካብኡ ኪነቕሉ፥ እንተ ተኻኢልዎም ከኣ፥ ናብ ፊንቄ ኪኸርሙ መኸሩ። ንሳ እታ ናብ ደቡባዊ ምዕራብን ሰሜናዊ ምዕራብን ኣቢላ እትርኢ ናይ ቀርጤስ ወደብ ነበረት። ህዱእ ንፋስ ደቡብ ምስ ነፈሰ ኸኣ፥ ከም ሓሳቦም ዝኾነሎም መሲልዎም መልህቅ ኣልዒሎም ብጸግዒ ቀርጤስ ኃለፉ። ሽዑ ኸኣ ብዙኅ ከይደንጐየ ሰሜናዊ ምብራቕ ዚብሃል ህቦብላ ንፋስ ካብታ ደሴት ተላዕለ። ነታ መርከብ ደፊኡ ምስ ወሰዳ ኸኣ፥ ንሳ ነቲ ንፋስ ክትቃወሞ ስለ ዘይከኣለት ስዲ ትኺድ ኃደግናያ።

መዝሙር Psalm

መዝ 146 : 8 - 9 [English][ትግርኛ]

ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ፤
ወያስተዴሉ ክረምተ ለምድር ፤
ዘያበቍል ሣዕረ ውስተ አድባር።

ወንጌል Gospel

ሉቃ 8 : 1 - 21 [English][ግእዝ]

ድኅርዚ ድማ ኢየሱስ መንግሥቲ ኣምላኽ እናሰበኸን እናኣበሠረን ፍቕዳ ኸተማታትን ዓድታትን ይዘውር ነበረ። እቶም ዓሠርተው ክልተ ኸኣ ምስኡ ነበሩ። ከምኡውን ካብ ርኹሳት መናፍስትን ካብ ሕማምን ዝሓወያ ገለ ኣንስቲ ነበራ፤ ንሳተን ከኣ እታ ሾብዓተ ኣጋንንቲ ዝወፁላ መግደላዊት ዚብልዋ ማርያም፥ ዮሃና ሰበይቲ ኩዛ ኣዛዝ ቤት ሄሮድስ፥ ሶስና፥ ብገንዘበን ዜገልግላኦም ካልኦት ብዙኃትውን ምስኡ ነበራ። ብዙኅ ሕዝቢ ምስ ተኣከበ፥ ሰባትውን ካብ ፍቕዳ ኸተማታት ናብኡ ምስ መጹ፥ ብምስላ ኸምዚ ኢሉ ተዛረበ፦ “ዘራኢ ዘርኡ ኺዘርእ ወፈረ፤ ኪዘርእ ከሎ ድማ ገሊኡ ኣብ ጥቓ መገዲ ወደቐ፥ ተረግጸ፥ ኣዕዋፍ ሰማይውን በልዓኦ። ገሊኡ ኸኣ ኣብ ከውሒ ወደቐ፥ ምስ በቘለ ድማ ጠሊ ስለ ዘይነበሮ ነቐጸ። ገሊኡውን ኣብ ማእከል እሾዅ ወደቐ፥ እቲ እሾዅ ምስኡ ዓብዩ ሓነቖ። ካልእ ከኣ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ፥ በቘለ፥ ሚእቲ ኻዕበት ድማ ፈረየ።” እዚ ምስ በለ፥ ዓው ኢሉ “እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ” በሎም። ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ “እዚ ምስላ እዚ እንታይ ማለት እዩ፧” ኢሎም ሓተትዎ። ኢየሱስ ከኣ ኸምዚ በሎም፦ “ምፍላጥ ምሥጢራት መንግሥቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም እዩ ተዋሂቡ ዘሎ፥ ንኻልኦት ግና እናረኣዩ ምእንቲ ኸይርእዩ፥ እናሰምዑውን ከየስተውዕሉስ ብምስላ እዛረቦም ኣሎኹ። “ናይቲ ምስላ ትርጒም ከኣ እዚ እዩ፤ እቲ ዘርኢ ቓል ኣምላኽ እዩ። እቲ ኣብ ጥቓ መገዲ ዝወደቐ፥ ምስላ ናይቶም ዚሰምዑ እዩ፤ ሽዑ ምእንቲ ኣሚኖም ከይድኅኑ ኢሉ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ቓል ካብ ልቦም ይወስዶ። እቲ ኣብ ከውሒ ዝወደቐ ኸኣ እቶም ነቲ ቓል ምስ ሰምዕዎ፥ ብሓጐስ ዚቕበልዎ እዮም። እዚኣቶም ግና ንጊዜኡ ደኣ እዮም ዚኣምኑ እምበር ሡር ስለ ዘይብሎም፥ ብጊዜ ፈተና ዚኽሕዱ እዮም። እቲ ኣብ እሾዅ ዝወደቐ ኸኣ እቶም ምስ ሰምዑ መገዶም ከይዶም ብሓልዮትን ሃብትን ጣዕሚ ንብረትን ዚሕነቑ እሞ ኣብ ፍረ ዘይበጽሑ እዮም። እቲ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ዝወደቐ ድማ ምስላ ናይቶም ነቲ ቓል ሰሚዖም ኣብ ቅኑዕን ጽቡቕን ልቢ ዚዓቝርዎ፥ ብትዕግሥቲውን ፍረ ዚፈርዩ እዩ። “እቶም ዚኣትዉ ብርሃን ምእንቲ ኺርእዩ፥ ንመብራህቲ ኣብሪሁ ኣብ በሪኽ ዜቀምጦ እምበር፥ በቕሓ ዚኸድኖ ወይ ከኣ ኣብ ትሕቲ ዓራት ዜንብሮ ሓደ እኳ የልቦን። ምኽንያቱ ዘይገሃድ ሕቡእ፥ ዘይፍለጥን ናብ ግልጺ ዘይወፅእን ሥዉር ከቶ የልቦን። እምበኣር ንዘለዎ ኪወሃቦ እዩ፥ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እትመስሎ እኳ ኻብኡ ኽትውሰድ እያ እሞ ከመይ ጌርኩም ከም እትሰምዑ ተጠንቀቑ።” ኣዲኡን ኣኅዋቱን ድማ ናብኡ መጹ፤ ብምኽንያት ብዝኂ ሕዝቢ ግና፥ ኪረኽብዎ ኣይከኣሉን። “ኣዴኻን ኣኅዋትካን ኪርእዩኻ ደልዮም፥ ኣብ ወፃኢ ደው ኢሎም ኣለዉ” ኢሎም ነገርዎ። ኢየሱስ ከኣ “ኣደይን ኣኅዋተይንሲ እዞም ንቓል ኣምላኽ ዚሰምዕዎን ዚገርብዎን እዮም” ኢሉ መለሰሎም።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘኤጲፋንዮስ(ዓቢይ)