God is great! God is great!

Daily readings / መዓልታዊ ንባባት

ዘመነ ማርቆስ Readings for Monday

ጥቅምቲ 8, 2014 ብግእዝ Oct 18, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 121 : 1 - 2 [English][ትግርኛ]

አንሣእኩ አዕይንትየ መንገለ አድባር፤
እምአይቴ ይምጻእ ረድኤትየ፤
ረድኤትየሰ እምኀበ እግዚአብሔር።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 7 : 6 - 10 [English][ግእዝ]

ኢየሱስ ከኣ ምስኣቶም ከደ፥ ናብ ቤቱ ምስ ቀረበ ድማ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ኣዕሩኹ ልኢኹ ከምዚ በሎ፦ “ጐይታይ፥ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣይብቑዕን እየ እሞ ኣይትድከም። ስለዚ ድማ እየ ናባኻ ንምምጻእ ንርእሰይ ብቑዕ ገይረ ዘይቈጸርኩ። ግናኸ ሓንቲ ቓል ተዛረብ ጊልያይ ከኣ ኺሐዊ እዩ። ኣነ ኣብ ትሕቲ ሰበ ሥልጣን ዘገልግል፥ ኣብ ትሕተይውን ጭፍራ ዘለውኒ ሰብ እየ። ነዚ ‘ኪድ’ እብሎ፥ ንሱ ኸኣ ይኸይድ፥ ነቲ ድማ ‘ንዓ’ እብሎ፥ ንሱ ኸኣ ይመጽእ፥ ንጊልያይውን ‘እዚ ግበር’ እብሎ፥ ንሱ ኸኣ ይገብር።” ኢየሱስ ነዚ ምስ ሰምዐ ተገረመ፥ ናብቶም ዚስዕብዎ ዝነበሩ ግልጽ ኢሉ ኸኣ “ከምዚ ዝበለ እምነት ኣብ እስራኤል እኳ ኣይረኸብኩን፥ እብለኩም ኣሎኹ” በሎም። እቶም ልኡኻት ናብ ቤት ምስ ተመልሱ ድማ ነቲ ጊልያ ሓውዩ ረኸብዎ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ፊሊጲ 1 : 19 - ፍም [English][ግእዝ]

ከመይ እዚ ዅሉ ብጸሎትኩምን ብረድኤት መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስን ንድኅነተይ ከም ዚድግፈኒ እፈልጥ እየ። ተግባረይ ንምፍጻም ከይኃፍር ብዓል ምሉእ ሃረርታን ተስፋን እየ። ከምቲ ዅሉ ሳዕ ሕጂውን እንተ ኾነ፥ እንተ ብሕይወት እንተ ብሞት ንክርስቶስ ብትብዓት ከኽብሮ እየ። ከመይ ንኣይ ሕይወት ማለት ክርስቶስ እዩ፥ ሙማት ኸኣ ረብሓይ እዩ። ብሕይወት እንተ ደኣ ኽነብር ኮይነ፥ ገና ፍረ ዘለዎ ዕዮ ኣሎኒ ማለት እዩ። ነየናይ ከም ዝመርጽ ግና ኣይፈልጥን እየ። ብኽልቲኡ ወገን እጭነቕ ኣሎኹ። ዚኅሽኒ ስለ ዝኾነ ግና፥ ካብዚ ተፈልየ ምስ ክርስቶስ ክኸውን ሃረርታይ እዩ። እንተኾነ ንኣኻትኩም ምእንቲ ክኅሽኩም ብሕይወት ምጽንሐይ የድሊ እዩ። ከም ዝጸንሕ ብርግጽ ፈሊጠ ኣሎኹ። እዚ ኸአ ብእምነት ከም እትዓብዩን ከም እትሕጐሱን ኪገብረኩም እዩ። ከም ብሓድሽ ምሳኻትኩም ምስ ኮንኩ ኣብቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎኩም ሕይወት ብኣይ ከም እትምክሑ ኪገብረኩም እዩ። ዝኾነ እንተ ኾነ፥ ክርእየኩም እንተ መጻእኩ ወይ እንተ ተረፍኩ፥ ብሓደ መንፈስ ጸኒዕኩም ምእንቲ እምነት ወንጌል ብሓደ ልቢ ትጋደሉ ምህላውኩም ምእንቲ ኽሰምዕ፥ ንብረትኩም ንወንጌል ክርስቶስ ዚበቅዕ ይኹን። በቶም ዚቃወሙኹም ኣይትሰምብዱ፥ ከመይ እዚ እቲ ኻብ ኣምላኽ ዝኾነ ንኣኣቶም ናይ ጥፍኣት፥ ንኣኻትኩም ግና ናይ ድኅነት ርኡይ ምልክት እዩ። እቲ ተዋሂቡኩም ዘሎ ጸጋ ኸኣ፥ ብእኡ ኽትኣምኑ ጥራይ ዘይኮነስ ምእንትኡውን መከራ ኽትቅበሉ እዩ። ስለዚ ናይቲ ኣባይ ዝርአኹምዎ፥ ሕጂውን እትሰምዕዎ ዘሎኹም ገድሊ ተኻፈልቲ ኢኹም።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

ያዕ 1 : 2 - 12 [English][ግእዝ]

ኣኅዋተየ፥ በበይኑ ዝኾነ ፈተና ኪበጽሓኩም ከሎ፥ ንዅሉ ኸም ሓጐስ ቊጸርዎ። ከመይ ብእምነትኩም ክትፍተኑ ኸሎኹም፥ ጽንዓት እዩ ዜፍርየልኩም። ግና ብሓንቲ ነገር እኳ ኸይጐደለኩም ፍጹማትን ምሉኣትን ምእንቲ ኽትኮኑ፥ ብትዕግሥቲ ኽሳዕ መወዳእታ ጽንዑ። ሓደ ካባኻትኩም ጥበብ ዝጐደሎ እንተሎ፥ ነቲ “ንሰኻ ኸምዚ እንዲኻ” ኸይበለ ንዅሉ ብልግሲ ዚህብ ኣምላኽ ይለምኖ፥ ንሱውን ኪህቦ እዩ። እቲ ዚልምን ግና ከይተጠራጠረ ብእምነት ደኣ ይለምን፥ ከመይ እቲ ዚጠራጠር ከምቲ ንፋስ ንየው ነጀው ዚደፍኦ ማዕበል ባሕሪ እዩ ዚመስል። እዚ ኸምዚ ዘመሰለ ሰብ ካብ ጐይታ ገለ ዚቕበል ኣይምሰሎ። ንሱ ኣብ ኵሉ ዕዩኡ ጽንዓት ዘይብሉ፥ ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ እዩ። እቲ ትሕት ዝበለ ናብራ ዘለዎ ኃው ልዕል እንተ በለ ይተሓጐስ። እቲ ሃብታም ከኣ ብናብራኡ ትሕት እንተ በለ ብእኡ ይተሓጐስ። ከመይ ንሱ ኸም ዕምባባ ሣዕሪ ኺኃልፍ እዩ። ፀሓይ ምስ ዋዒኣ ትወፅእ እሞ፥ ነቲ ሣዕሪ ተንቅጾ፥ እቲ ዕምባባኡ ኸኣ ይረግፍ፥ ደመት ትርኢቱ ድማ ይጠፍእ፥ ከምኡዉን እቲ ሃብታም ዋኒን ንብረቱ ኺገብር ከሎ ይጠፍእ። እቲ ብጊዜ ፈተና ዚዕገስ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ፥ ከመይ ተፈቲኑ ምስ ወፀ፥ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዜፍቅርዎ ዘተስፈዎም ኣኽሊል ሕይወት ኪቕበል እዩ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 14 : 19 - ፍም [English][ግእዝ]

ኣይሁድ ካብ ኣንጾኪያን ካብ ኢቆንዮን መጺኦም ነቶም ሕዝቢ ኣስድዕዎም። ንጳውሎስ ከኣ ብዳርባ እምኒ ቐጥቀጥዎ፥ ዝሞተ መሲልዎም ከኣ ጐቲቶም ካብታ ኸተማ ኣውፅእዎ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ዙርያኡ ደው ምስ በሉ ኸኣ፥ ብድድ ኢሉ ናብ ከተማ ኣተወ፥ ንጽባሒቱ ድማ ምስ በርናባስ ናብ ደርቤን ከደ። ጳውሎስን በርናባስን ኣብ ደርቤን እናሰበኹ ብዙኃት ደቀ መዛሙርቲ ገበሩ፥ ናብ ልስጥራንን ናብ ኢቆንዮንን ናብ ኣንጾኪያ ናብ ጲስድያን ከኣ ተመልሱ። “ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ክንኣቱ ዚግብኣና ብብዙኅ ጸበባ እዩ” እናበሉ ኸኣ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣጸናንዕዎም፥ ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ኪነብሩ ኸኣ ኣተባብዕዎም። ኣብ ነፍስ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ምስ ሸሙሎም ድማ ብጾምን ጸሎትን ናብቲ ዝኣመንዎ ጐይታ ኣማዕቈብዎም። ብጲስድያ ኃሊፎም ናብ ጵምፍልያ ኸዱ። ኣብ ጴርጌ ነቲ ቓል ምስ ነገሩ ናብ ኣጣልያ ወረዱ። ካብኣ ኸኣ ናብ ኣንጾኪያ ናይ ሶርያ ብመርከብ ተሳገሩ፤ ኣንጾኪያ ነቲ ዝፈጸምዎ ዕዮ ንጸጋ ኣምላኽ ሓደራ ዝተወፈዩላ ዓዲ እያ። ናብኣ ምስ በጽሑ ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ኣኪቦም እቲ ዅሉ ኣምላኽ ዝገበረሎምን ነሕዛብ ከኣ ኣፍ ደገ እምነት ከም ዝኸፈተሎምን፥ ኣዘንተውሎም። ምስቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ሓያሎ መዓልቲ ጸንሑ።

 

ስንክሳር Synaxarium

መጥራ ወብዙሃን ሰማዕት
ወባኮስ
ወባላግያ
ወአባ ሖር
ወሶስና ወደቂቃ
ወአቶን

 

መዝሙር Psalm

መዝ 84 : 12 - 13 [English][ትግርኛ]

እግዚአብሔር ኢያስተፄንሶሙ እምበረከቱ ለእለ ይሐውሩ በየዋሃት፤
እግዚኦ አምላከ ኀያለን ፤
ብፁዕ ብእሲ ዘተወከለ ኪያከ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 21 : 28 - 32 [English][ግእዝ]

ቀጺሉ ኢየሱስ “እንታይ ይመስለኩም፧ ሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ፥ ናብቲ ቐዳማይ ቀሪቡ ‘ወደይ፥ ሎሚ ናብ ኣታኽልቲ ወይኒ ውፈር እሞ ዕየ’ በሎ። ንሱ ኸኣ ‘እምቢ’ ኢሉ መለሰ፥ ደኃር ግና ተጣዒሱ ወፈረ። ናብቲ ኻልኣይ ቀሪቡ ኸኣ ኸምኡ በሎ፥ ንሱ ኸኣ ‘ሕራይ፥ ጐይታይ’ በሎ፥ ግናኸ ኣይወፈረን። ካብ ክልቲኦም ኣየናዮም እዩ ፍቓድ ኣቦኡ ዝመልአ፧” በሎም። ንሳቶም ከኣ “እቲ ቐዳማይ” በልዎ፥ ኢየሱስ ድማ “ተቐበልቲ ቐረጽን ኣመናዝርን ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ከም ዚቕድሙኹም ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ዮሓንስ ብመገዲ ጽድቂ ናባኻትኩም መጺኡ ነበረ እሞ፥ ተቐበልቲ ቐረጽን ዘመዉትን ደኣ ኣመንዎ እምበር ንስኻትኩምሲ ኣይኣመንኩምዎን፥ ነዚ ምስ ርኤኹምዉን ተጣዒስኩም ብእኡ ኣይኣመንኩምን” በሎም።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘባስልዮስ(እግዚኦ መሐረነ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 23 : 1 - 2 [English][ትግርኛ]

እግዚአብሔር ይሬእየኒ ወአልቦ ዘየኀጥአኒ ፤
ውስተ ብሔር ሥዑር ህየ ያኀድረኒ ፤
ወኀበ ማየ ዕረፍት ሐፀነኒ።

 

ወንጌል Gospel

ማር 6 : 34 - 46 [English][ግእዝ]

ኢየሱስ ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ብዙኅ ሕዝቢ ረኣየ። ጓሳ ኸም ዘይብለን ኣባጊዕ ነበሩ እሞ ደንገጸሎም፥ ብዙኅውን ኪምህሮም ጀመረ። እዋን ምስ ኃለፈ ኸኣ ደቀ መዛሙርቱ ቐሪቦም “እዚ ቦታ እዚ በረኻ እዩ፥ ጊዜውን ኣዝዩ መስዩ እዩ። [ዚብላዕ የብሎምን] እሞ ኣብ ዙርያና ናብ ዘሎ ኣቝሻትን ዓድታትን ከይዶም ዚበልዕዎ ኪዕድጉ ኣፋንዎም” በለዎ። ንሱ ግና “ዚብላዕ ንስኻትኩም ሃብዎም” በሎም። ንሳቶም ድማ “ኬድናዶ ብኽልተ ሚእቲ ዲናር እንጌራ ዓዲግና ኺበልዑ ኽንህቦም፧” በልዎ። ኢየሱስ ድማ “ክንደይ እንጌራ ኸም ዘለኩም ኪዱ ርኣዩ” በሎም። ንሳቶም ከኣ ምስ ረኣዩ “ኃሙሽተ እንጌራን ክልተ ዓሣን” በልዎ። ንዅሎም በብመሥርዖም እናሠርዑ ኣብ ለምለም ሣዕሪ ኬቐምጥዎም ኣዘዞም። እቶም ሕዝቢ ኸኣ ከከም መሥርዖም በብሚእትን በብኃምሳን ተቐመጡ። ኢየሱስ ነተን ኃሙሽተ እንጌራን ክልተ ዓሣን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ እናጠመተ ኣመስገነ፥ ነተን እንጌራ ቘሪሱ ኬቕርቡሎም ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም፥ እቲ ኽልተ ዓሣውን ንዅሎም ዓደሎም። ኵሎም ድማ በሊዖም ጸገቡ። ስለዚ ደቀ መዛሙርቱ ዓሠርተው ክልተ ቚርስራስ ዝመልኦ መሶብ ኣልዓሉ፥ ካብቲ ዓሣ ድማ ኸምኡ። እቶም እንጌራ ዝበልዑ ኸኣ ኃሙሽተ ሽሕ ሰብኡት ነበሩ። ኢየሱስ ሽዑ ነቶም ሕዝቢ ኽሳዕ ዜሰናብት ንደቀ መዛሙርቱ ብቕልጡፍ ኣብ ጃልባ ኣትዮም ናብ ማዕዶ ቤተ ሳይዳ ኪቕድምዎ ኣዘዞም። ምስ ኣፋነዎም [ካብኡ ኃሊፉ] ኪጽሊ ናብ እምባ ደየበ።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Tuesday

ጥቅምቲ 9, 2014 ብግእዝ Oct 19, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 52 : 9 - 10 [English][ትግርኛ]

አንሰ ከመ ዕፀ ዘይት ሥሙር ውስተ ቤተ እግዚአብሔር፤
ወተወከልኩ በምሕረቱ ለእግዚአ ብሔር፤
ለዓለም ወለዓለመ ዓለም።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 21 : 33 - 41 [English][ግእዝ]

“ካልእ ምስላዉን ስምዑ፤ ኣታኽልቲ ወይኒ ዝተኸለ ብዓል ቤት ነበረ፥ ቀጽሪ ገበረሉ፥ መሓምተሊ ድማ ዀዓተሉ፥ መሓለዊ ደርቢ ሠርሓሉ፥ ንሓረስቶስ ብመገስ ሂብዎም ከኣ ናብ ካልእ ሃገር ገሸ። ጊዜ ፍርያት ምስ በጽሐ ፍሬኡ ኼምጽኡሉ ኣገልገልቱ ናብቶም ሓረስቶት ለኣኸ። እቶም ሓረስቶት ከኣ ነቶም ኣገልገልቱ ኂዞም፥ ንገሊኦም ወቕዕዎም፥ ንገሊኦም ቀተልዎም፥ ንገሊኦምውን ብእምኒ ቐጥቀጥዎም። ከም ብሓድሽ ካብቶም ቀዳሞት ዚበዝኁ ኻልኦት ኣገልገልቱ ለኣኸ፥ ንኣኣቶም ድማ ኸምኡ ገበርዎም። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ‘ንወደይሲ ይኃፍርዎ ግዲ ይኾኑ’ ኢሉ ወዱ ናብኣቶም ለኣኸ። እቶም ሓረስቶት ግና ነቲ ወዱ ምስ ረኣይዎ፥ ንሓድሕዶም ‘እንሆ እቲ ወራሲኡ እዚ እዩ፥ ርስቱ ንኣና ኪኾነና ንዑ ንቕተሎ’ ተባሃሃሉ። ኂዞም ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ንወፃኢ ኣውፂኦም ቀተልዎ። እቲ ጐይታ ኣታኽልቲ ወይኒ ምስ መጸ ነቶም ሓረስቶት እቲኦም እንታይ ኮን ኪገብሮም እዩ፧” ንሳቶም ከኣ “ነቶም ክፉኣት ብሕሱም የጥፍኦም፥ ነቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ኸኣ ፍሪኡ በብጊዜኡ ንዚህቡዎ ኻልኦት ሓረስቶት ብብላዕ ይህቦም” በልዎ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ጢሞ 1 : 5 - 11 [English][ግእዝ]

ናይዚ ትእዛዝ እዚ ዕላማ ግና፥ እታ ካብ ንጹሕ ልቢ፥ ካብ ጽርይቲ ሕሊና፥ ካብ ሓቀኛ እምነት እትርከብ ፍቕሪ እያ። ገሊኦም ሰባት ካብዚ ነገራትዚ ዘምቢሎም ናብ ዘረባ ሃተውተው ተመሊሶም ኣለዉ። ነቲ ዚብልዎ ወይ ነቲ ብምትእምማን ዜረድእዎ ዘይፈልጥዎ ኸለዉስ፥ መምህራን ሕጊ ኪኾኑ ይደልዩ። ሓደ ሰብ ንሕጊ ኦሪት ብዝግባእ መገዲ እንተ ደኣ ፈጺምዎ ሠናይ ከም ዝኾነ ንፈልጥ። ሕጊ ኸኣ ንጻድቃን ከም ዘይተሠዐ ንፈልጥ ኢና፥ ሕጊ ዝተሠርዐ ንመፍረስቲ ሕጊ፥ ንጒሒላታት፥ ነቶም ኣምላኽ ዘይፈልጡ፥ ንኃጥኣን፥ ንርኹሳት፥ ነቶም መንፈስ ዘይብሎም፥ ነቶም ኣቦኦምን ኣዲኦምን ዝቐትሉ፥ ንቐተልቲ ነፍሲ፥ ንኣመናዝር፥ ግብሪ ሰዶም ንዚገብሩ፥ ነቶም ሰብ ዝሸጡ ነጋዶ፥ ንሓሰውቲ፥ ነቶም ብሓሶት ዚምሕሉ፥ ነቶም ንቕኑዕ ትምህርቲ ዝቃወሙ እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ናይቲ ኣነ ኸበስሮ ኅድሪ ዝተዋህበኒ፥ ኣብቲ ናይቲ ብሩኽ ኣምላኽ ዝኾነ ኽቡር ወንጌል እዩ ዚርከብ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ጴጥ 5 : 2 - 9 [English][ግእዝ]

ነቲ ኣምላኽ ዝሃበኩም መጓሰ ጓስይዎ፥ እንተኾነ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብፍታው እምበር ብግዲ ኣይኹን። ብጽቡቕ ድላይ እምበር ንኸንቱ ረብሓ ኣይኹን። ነቲ መጓሰ ኣርኣያ ደኣ ኹንዎ እምበር፥ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተዋህቡኹም ጐይቶት ኣይትኹኑ። እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ድማ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ኽትቅበሉ ኢኹም። ከምኡ ኸኣ፥ ኣቱም መንእሰይ፥ ነቶም ዚዓብዩኹም ተገዝእዎም። “ኣምላኽ ንዕቡያት ይመዓቶም፥ ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም” ከም ዚብል ድማ ትሕትና ለቢስኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። ደጊም ብጊዜኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ኼብለኩም ኣብ ትሕቲ እታ ጽንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት በሉ። ንሱ ይሓልየልኩም እዩ እሞ ንዅሉ ኃልዮትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ። ዲያብሎስ፥ እቲ መጻርርትኹም፥ ዚውሕጦ ደልዩ ከም ዚጓዝም ኣንበሳ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቑ፥ ንቕሑ። ኣብ እምነት ጸኒዕኩም ተቓወምዎ፥ ምኽንያቱ ነቶም ኣብ ምሉእ ዓለም ዘለዉ ኣኅዋትኩምውን እዚ መከራ እዚ ይበጽሖም ከም ዘሎ ትፈልጡ ኢኹም።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 6 : 8 - ፍም [English][ግእዝ]

እስጢፋኖስ ድማ ጸጋን ኃይልን መሊእዎ፥ ኣብ ማእከል እቲ ሕዝቢ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር ነበረ። ገሊኣቶም ናይታ ውፁኣት ሓራ እትብሃል ቤት ጸሎትን፥ ሰብ ቀሬኔዎንን፥ ሰብ እስክንድርያን፥ ሰብ ቂልቅያን እስያን ግና ንእስጢፋኖስ ተቓወምዎ፥ ይከራኸርዎ ኸኣ ነበሩ። ነቲ ዚዛረበሉ ዝነበረ ጥበብን መንፈስን ግና ኪማጐትዎ ኣይተኻእሎምን። ሽዑ “እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ሙሴን ኣብ ልዕሊ ኣምላኽን ቃል ጸርፊ ኺዛረብ ከሎ ሰሚዕናዮ” ዚብሉ ሰባት ሓበሉ። በዚ ኸኣ ንሕዝብን ንሽማግለታትን ንመምህራን ሕግን ኣነዓቡ፤ ንሳቶም ድማ መጺኦም ኃዝዎ፥ ናብ መጋባእያ ድማ ኣቕረብዎ። “እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ቕዱስ ስፍራን ኣብ ልዕሊ ሕጊ ሙሴን ቃል ጸርፊ ካብ ምዝራብ ኣቋሪጹ ኣይፈልጥን” ዚብሉ ሓሰውቲ መሰኻኽር ኣተንሥኡሉ። ንሳቶም “ኢየሱስ ናዝራዊ ‘ነዚ ቤት መቕደስ እዚ ኬፍርሶ እዩ፥ ነቲ ሙሴ ዝሃበና ሕጊውን ኪልውጦ እዩ’ ኪብል ከሎ ሰሚዕናዮ” ኢሎም መስከሩ። እቶም ኣብቲ መጋባእያ ተቐሚጦም ዝነበሩ ሰባት ኵላቶም ጠመትዎ፥ ገጹ ኸኣ ከም ገጽ መልኣኽ ኮይኑ ተራእዮም።

 

ስንክሳር Synaxarium

ሲጥርዮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሮሜ
ወአትናቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘአንጾኪያ
ወእስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት
አመ ዲዩቅሊጥያኖስ
ወ፱፻፹ወ፭ ሰማዕታት
ወቶማስ ሐዋርያ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 141 : 8 - 9 [English][ትግርኛ]

ብከ ተወከልኩ ኢታውፅአ ለነፍስየ ፤
ዕቀበኒ አመሥገርት እንተ ኀብኡ ሊተ ፤
ወእማዕቀፎሙ ለገበርተ ዐመፃ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 16 : 1 - 6 [English][ግእዝ]

“እዚ ዝነገርኩኹም ብእምነትኩም ምእንቲ ኸይትዕንቀፉ ኢለ እየ። ካብ ቤት ጸሎቶም ኬውፅኡኹም እዮም፥ አረ እቲ ዚቐትለኩም ዘበለስ ንኣምላኽ ኣገልግሎት ዜቕርበሉ ኸም ዘሎ ዚመስሎ ጊዜ ኽትመጽእ እያ። ነቦን ንኣይን ስለ ዘይፈለጡ፥ እዚ ዅሉ ኺገብሩኹም እዮም። እዚ ነገራት እዚ ዝነገርኩኹም፥ ጊዜኦም ምስ በጽሐ ኣነ ኸም ዝበልኩኹም ምእንቲ ክትዝክርዎ ኢለ እየ። ካብ መጀመርታ እዚ ዘይነገርኩኹም ምሳኻትኩም ስለ ዝነበርኩ እየ። “ሕጂ ግና ናብቲ ዝለኣኸኒ እኸይድ ኣሎኹ፥ ካባኻትኩም ከኣ ሓደ እኳ 'ናበይ ኢኻ እትኸይድ፧' ኢሉ ዚሓተኒ የልቦን። እዚ ስለ ዝነገርኩኹም ግና ልብኹም ኃዘን መልአ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘባስልዮስ(እግዚኦ መሐረነ)

Show/Hide ኣብ ባሕሪ ጥምቀት ዝንበብ ( Ephiphany )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 113 ፡ 3 - 4 [English][ትግርኛ]

ባሕሪ ርእያቶ ሀደመት፤
ዮርዳኖስ ንድሕሪት ተመልሰ፤
ኣኽራን ከም ደዓውል፣ ኰረቢት ከም ዕያውቲ ተሰራሰሩ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 3 : 1 - ፍም [English][ግእዝ]

በቲ ወርኃት እቲ ዮሓንስ መጥምቕ፥ “መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኢያ እሞ ተነስሑ” እናበለ ኣብ በረኻ ይሁዳ እናሰበኸ መጸ። እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ፥ “‘ጐደና እግዚኣብሔር ጽረጉ፥ መገዱውን ኣቕንዑ’ ኢሉ ኣብ በረኻ ዚእውጅ ድምፂ ኣዋጅ ነጋሪ” ተባሂሉ ዝተነግረሉ ንሱ ዮሓንስ እዩ። ክዳን ዮሓንስ ብፀጒሪ ገመል ዝተገብረ ነበረ፥ ዕጣቕ ሕቝኡ ድማ ፈልቍ ቖርበት፥ ቀለቡ ኸኣ ኣንበጣን መዓር በረኻን ነበረ። ሽዑ ኢየሩሳሌምን ኵሎም ሰብ ይሁዳን ብዘሎ ሃገር ዙርያ ዮርዳኖስን ናብኡ ወፁ። ኃጢኣቶም እናተናዘዙ ኸኣ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ብእኡ ይጥመቑ ነበሩ። ካብ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ብዙኃት ናብ ጥምቀቱ ኺመጹ ምስ ረኣየ ግና ከምዚ በሎም፦ “ኣቱም ውሉድ ኣትማን፥ ካብቲ ዚመጽእ ቍጥዓ ኸም እትመልቁኸ መን ሓበረልኩም፧ እምበኣርከስ ንንስሓ ዚበቅዕ ፍረ ግበሩ። ብልብኹም ‘ኣብርሃም ኣቦ ኣሎና’ ከም እትብሉ ኣይምሰልኩም። ንኣብርሃምሲ ኻብዘን ኣእማን እዚአን ውሉድ ኬተንሥኣሉ ንኣምላኽ ከም ዚከኣሎ እብለኩም አሎኹ። ካብ ብሕጂ እኳ ማሕጸ ናብቲ ጉንዲ ኦም ተነቢሩ ኣሎ። እምበኣርሲ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ዅሉ ኦም ይቝረጽ፥ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ። ኣነስ ንንስሓ ብማይ አጥምቐኩም ኣሎኹ፥ እቲ ድኅረይ ዚመጽእ ግና ካባይ ይኅይል እዩ፥ ኣነስ ኣሣእኑ ኽፀውር እኳ ኣይበቅዕን እየ፥ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ኬጥምቐኩም እዩ። ዓውዱ ዜጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ዘለዎ እዩ፥ ስርናዩ ኣብ ቆፎኡ ኺእክብ፥ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ኬንድዶ እዩ።” ሽዑ ኢየሱስ ብዮሓንስ ኪጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ። ዮሓንስ ግና “ኣነ ድኣ ብኣኻ ኽጥመቕ የድልየኒ እምበር ንስኻዶ ናባይ ትመጽእ!” ኢሉ ኣበዮ። ኢየሱስ ከኣ “ኵሉ ጽድቂ ኽንፍጽም ይግባኣና እዩ እሞ ሕጂስ ይኹን ደኣ ሕደግ” ኢሉ መለሰሉ። ድኅርዚ ፈቐደሉ። ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብኡብኡ ካብ ማይ ወፀ። እንሆ ኸኣ ሰማያት ተኸፍተ፥ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ፥ ኣብ ርእሱ ኪዓልብ ረኣየ። እንሆ ድማ “ብእኡ ዝተሓጐስኩ ፍትዊ ወደይ እዚ እዩ” ዚብል ድምፂ ካብ ሰማይ መጸ።

 

ማር 1 : 1 - 11 [English][ግእዝ]

እዚ መጀመርታ ናይቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ዚዛረብ ወንጌል እዩ። ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ነቢይ ኢሳይያስ፤ “እንሆ ‘ጐደና እግዚኣብሔር ኣሳናድዉ፥ መገድታቱ ኸኣ ኣቕንዑ’ እናበለ ናይ ሓደ ኣብ ምድረ በዳ ዚእውጅ ድምፂ፥ ቀቅድሜኻ መገድኻ ዚጸርግ ልኡኸይ እሰደልካ ኣሎኹ” ዚብል ተጻሒፉ ዘሎ፥ ዮሓንስ ኣብ ምድረ በዳ እናኣጥመቐን፥ ንኅድገት ኃጢኣት ዚኸውን ናይ ንስሓ ጥምቀት እናሰበኸን መጸ። ብዘላ ሃገር ይሁዳን፥ ኵሎም ሰብ ኢየሩሳሌምን፥ ናብኡ ይመጹ ብኃጢኣቶም እናተናዘዙውን ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ብእኡ ይጥመቑ ነበሩ። ዮሓንስ፥ ክዳኑ ፀጒሪ ገመል፥ ዕጣቕ ሕቚኡ ፈልቊ ቖርበት፥ ምግቡ ኸኣ ኣንበጣን መዓር በረኻን ነበረ። ንሱ ኸኣ “ካባይ ዚብርትዕ፥ ኣነ ደኒነ ስራኽ ኣሣእኑ ኽፈትሓሉ ዘይበቅዕ፥ ብድኅረይ ይመጽእ ኣሎ። ኣነ ብማይ አጥምቐኩም ኣሎኹ፥ ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ኬጥምቐኩም እዩ” እናበለ ይሰብኽ ነበረ። እንሆ ኸኣ በቲ ጊዜ እቲ ኢየሱስ ካብ ናዝሬት ናይ ገሊላ መጸ፥ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ከኣ ብዮሓንስ ተጠምቀ። ኢየሱስ ካብ ማይ ውፅእ ምስ በለ፥ ብኡብኡ ሰማያት ኪኽፈታ፥ መንፈስ ቅዱስ ድማ በምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ኺወርድ ከሎ ረኣየ። “ብኣኻ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ ንስኻ ኢኻ” ዚብል ድምፂ ካብ ሰማያት መጸ።

 

ሉቃ 3 : 21 - ፍም [English][ግእዝ]

እቲ ሕዝቢ ዅሉ ምስ ተጠምቀ፥ ኢየሱስ ድማ ተጠሚቑ ኪጽሊ ኸሎ፥ ሰማይ ተኸፍተ። መንፈስ ቅዱስ ከኣ ብግዙፍ በምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ፥ “ብኣኻ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ ንስኻ ኢኻ” ዚብል ድምፂውን ካብ ሰማይ መጸ። ኢየሱስ ምምሃር ኪጅምር ከሎ፥ ወዲ ሠላሳ ዓመት ኣቢሉ ነበረ። ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ኸኣ ይመስሎም ነበረ፥ እወ፥ ወዲ ኤሊ፥ ወዲ ማቲ፥ ወዲ ሌዊ፥ ወዲ ሜልኪ፥ ወዲ ዮና፥ ወዲ ዮሴፍ፥ ወዲ መታትዩ፥ ወዲ ኣሞጽ፥ ወዲ ናሆም፥ ወዲ ኤሴሊም፥ ወዲ ናጌ፥ ወዲ መኣት፥ ወዲ ማታትዩ፥ ወዲ ሴሜይ፥ ወዲ ዮሴፍ፥ ወዲ ዮዳ፥ ወዲ ዮናን፥ ወዲ ሬስ፥ ወዲ ዘሩባቤል፥ ወዲ ሰላትኤል፥ ወዲ ኔሪ፥ ወዲ ሜልኪ፥ ወዲ ሓዲ፥ ወዲ ቆሳም፥ ወዲ ኤልሞዳም፥ ወዲ ኤር፥ ወዲ ዮሴዕ፥ ወዲ ኤልኣዛር፥ ወዲ ዮራም፥ ወዲ ማጣት፥ ወዲ ሌዊ፥ ወዲ ስምዖን፥ ወዲ ይሁዳ፥ ወዲ ዮሴፍ፥ ወዲ ዮናን ወዲ ኤልያቄም፥ ወዲ ሜልያ፥ ወዲ ማይናን፥ ወዲ ማጣት፥ ወዲ ናታን፥ ወዲ ዳዊት፥ ወዲ እሴይ፥ ወዲ ኢዮቤድ፥ ወዲ ቦኤዝ፥ ወዲ ሰልሞን፥ ወዲ ነኣሶን፥ ወዲ ኣሚናዳብ፥ ወዲ ኣራም፥ ወዲ ኣሮኒ፥ ወዲ ኤስሮም፥ ወዲ ፋሬስ፥ ወዲ ይሁዳ፥ ወዲ ያእቆብ፥ ወዲ ይስሓቅ፥ ወዲ ኣብርሃም፥ ወዲ ታራ፥ ወዲ ናኮር፥ ወዲ ሴሮኅ፥ ወዲ ራግው፥ ወዲ ፋሌቅ፥ ወዲ ኤቦር፥ ወዲ ሳላ፥ ወዲ ቃይንም፥ ወዲ ኣርፋክስድ፥ ወዲ ሴም፥ ወዲ ኖኅ፥ ወዲ ላሜክ፥ ወዲ ማቱሳላ፥ ወዲ ሄኖክ፥ ወዲ ያሬድ፥ ወዲ መላልኤል፥ ወዲ ቃይናን፥ ወዲ ሄኖስ፥ ወዲ ሴት፥ ወዲ ኣዳም፥ ወዲ ኣምላኽ።

 

ዮሐ 1 : 1 - 28 [English][ግእዝ]

ቃል ብቕድሙ ነበረ፥ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፥ እቲ ቓልውን ኣምላኽ ነበረ። ንሱ ብቕድሙ ኣብ ኣምላኽ ነበረ። ብእኡ ዅሉ ተፈጥረ፥ ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ድማ ብዘይካ ብእኡ ሓንቲ እኳ ዝተፈጥረ የልቦን። ሕይወት ኣብኡ ነበረት፥ እታ ሕይወት ከኣ ብርሃን ሰብ ነበረት። ብርሃንውን ኣብ ጸልማት የብርህ፥ ጸልማት ከኣ ኣይሰዓሮን። ብኣምላኽ ዝተላእከ ሓደ ዮሓንስ ዝስሙ ሰብ ነበረ። ንሱ ምስክር ኮይኑ፥ ኵሎም ብእኡ ምእንቲ ኺኣምኑ፥ ብዛዕባ ብርሃን ኪምስክር መጸ። ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ኺምስክር መጸ እምበር፥ ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን። እቲ ንዅሉ ሰብ ዜብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም መጸ። ኣብ ዓለምውን ነበረ፥ ዓለም ከኣ ብእኡ ተፈጥረት፥ ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን። ናብቶም ናቱ መጸ፥ እቶም ናቱ ኸኣ ኣይተቐበልዎን። ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙ ንዚኣምኑ ዅሎም ግና ውሉድ ኣምላኽ ኪኾኑ፥ ሥልጣን ሃቦም። ንሳቶም ከኣ ኻብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም፥ ወይ ካብ ፍትወት ስጋ፥ ወይ ካብ ድላይ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም። እቲ ቓል ሰብ ኮነ፥ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸኣ ምሳና ነበረ፥ ከምቲ ነቦኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ዚረኽቦ ኽብሪ ዚኣክል፥ ክብሩ ረኣና። ዮሓንስ ብዛዕባኡ መስከረ፥ “እቲ ብድኅረይ ዚመጽእ ቅድመይ ስለ ዝነበረ ይዓብየኒ እዩ፥ ኢለ ብዛዕባኡ ነጊረኩም ዝነበርኩ ንሱ እዩ” እናበለ ዓው ኢሉ ተዛረበ። ንሕና ዅልና ኻብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና። ምኽንያቱ ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ፥ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ። ንኣምላኽ ዝረኣዮ ሓደ እኳ የልቦን፥ እንተኾነ እቲ ኣብ ሕቚፊ ኣቦ ዘሎ፥ እቲ በይኑ ውሉድ ዝኾነ ኣምላኽ፥ ገለጾ። ኣይሁድ “ንስኻ መን ኢኻ፧” ኢሎም ኪሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስ ለኣኹሉ፥ ዮሓንስ ከምዚ ኢሉ መስከረ፦ “ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን” ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይከሓደን። ንሳቶም ድማ “መን ደኣ ኢኻ፥ ኤልያስ፧” ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ኸኣ “ኣይኮንኩን” በለ። “እቲ ነቢይ ዲኻ፧” ንሱ ኸኣ “ኣይኮንኩን” ኢሉ መለሰሎም። ሽዑ ንሳቶም “መን ደኣ ኢኻ፧ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምእንቲ ኽንህቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል፧” በልዎ። ዮሓንስ ከኣ “ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ ዝበሎ፦ ‘መገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ’ እናበለ ኣብ ምድረ በዳ ዚእውጅ ድምፂ እየ፥” በሎም። እቶም ልኡኻት ካብ ፈሪሳውያን ነበሩ። ንሳቶም ከኣ “እምብኣርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ ካብ ዘይትኸውን ደኣ ንምንታይ ተጥምቕ ኣሎኻ፧” ኢሎም ሓተትዎ። ዮሓንስ ድማ “ኣነ ብማይ አጥምቕ ኣሎኹ፥ ግናኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉ ኣሎ። እቲ ቕድመይ ዝነበረ ድኅረይ ዚመጽእ ኣነ ስራኽ ኣሣእኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ፥ ንሱ እዩ” ኢሉ መለሰሎም። እዚ ኣብቲ ዮሓንስ ዜጥምቐሉ ዝነበረ፥ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ።

 

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 40 : 7 - 8 [English][ትግርኛ]

ውስተ ርእሰ መጽሐፍ ተጽሕፈ በእንቲአየ ፤
ከመ እንግር ፈቃደከ መከርኩ አምላኪየ ፤
ወሕግከኒ በማዕከለ ከርሥየ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 4 ፡ 30 - 36 [English][ግእዝ]

እቶም ሕዝቢ ኸኣ ካብ ከተማ ወፂኦም ናብኡ መጹ። እዚ ኪኸውን ከሎ እቶም ደቀ መዛሙርቱ “መምህር! ብላዕ” ኢሎም ለመንዎ። ኢየሱስ ከኣ “ኣነስ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ዝበልዖ ምግቢ ኣሎኒ” በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ ንሓድሕዶም “ሰብ ደኾን ገለ ዚብላዕ ኣምጺኡሉ ኾይኑ፧” ተበሃሃሉ። ኢየሱስ ድማ “ብልዐይሲ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ ምግባር፥ ዕዮኡውን ምፍጻም እዩ። ንስኻትኩም ‘ቀውዒ ኽሳዕ ዚመጽእ ገና ኣርባዕተ ወርኂ ተሪፉ ኣሎዶ’ ኣይኮንኩምን እትብሉ፧ እንሆ እምበኣርከስ ኣዕይንትኹም ቋሕ ኣብሉ እሞ ምድሪ ንዓጺድ ድሮ ከም ዝፃዕደወት ርኣዩ፥ እብለኩም ኣሎኹ። እቲ ዚዘርእን እቲ ዚዓጽድን ብኃባር ምእንቲ ኺሕጐሱ እቲ ዚዓጽድ ዓስቡ ይቕበል፥ ንዘለዓለማዊ ሕይወት ዚኸውን ፍረ ኸኣ ይእክብ።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Wednesday

ጥቅምቲ 10, 2014 ብግእዝ Oct 20, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 78 : 30 - 32 [English][ትግርኛ]

በልዑ ወጸግቡ ጥቀ፤
ወወሀቦሙ ለፍትወቶሙ፤
ወኢያኅጥኦሙ እምዘፈቀዱ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 15 : 32 - ፍም [English][ግእዝ]

ደቀ መዛሙርቱ ድማ “ኣብዚ በረኻ እዚ ደኣ ንኽንድዚ ዚኣክል ሕዝቢ ዜጽግብ እንጌራ ኻበይ ክንረክብ ኢና፧” በልዎ። ኢየሱስ ከኣ “ክንደይ እንጌራኸ ኣሎኩም፧” በሎም። ንሳቶም “ሾብዓተ እንጌራን ቊሩብ ዓሣን” በልዎ። ነቶም ሕዝቢ ኸኣ ኣብ ምድሪ ኪቕመጡ ኣዘዞም። ሽዑ ነተን ሾብዓተ እንጌራን ነቲ ቚሩብ ዓሣን ኣልዒሉ፥ ኣመስገነ፥ ቈሪሱ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም፥ ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ ነቶም ሕዝቢ ሃብዎም። ኵሎም በሊዖም ጸገቡ፥ ዝተረፈ ቚርስራስ ድማ ሾብዓተ መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ። እቶም ዝበልዑ ኸኣ፥ ብዘይ ኣንስትን ቈልዑን ኣርባዕተ ሽሕ ሰብኣይ ነበሩ። ነቶም ሕዝቢ ምስ ኣፋነዎም ናብ ጃልባ ደይቡ ናብ ወሰን መጌዶን መጸ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ቲቶ 1 : 7 - ፍም [English][ግእዝ]

ኤጲስቆጶስ፥ ዕዮ ኣምላኽ ኪመርሕ ኅድሪ ዝተቐበለ ስለ ዝኾነ፥ መንቅብ ዘይብሉ፥ ዘይዕበ፥ ዘይኵሪ፥ ወልፊ መስተ ዘይብሉ፥ ዘይዋቓዕ፥ ገንዘብ ሓራም ዘይደሊ ይኹን። እኳ ደኣ ተቐባሊ ጋሻ፥ ሠናይ ዚፈቱ፥ ገዛእ ርእሱ ገቲኡ ዚኽእል፥ ቅኑዕ፥ ቅዱስን ሥሩዕን ይኹን። ንሱ በቲ ቕኑዕ ትምህርቲ ምእንቲ ኺምዕድ፥ ነቶም ዚቃወምዎውን መልሲ ሂቡ ምእንቲ ኺኽእል፥ በቲ ዚተማህሮ እሙን ዝኾነ ቃል ይጽናዕ። ከመይ ብዙኃት ሰባት፥ ብኅልፊ ኻብቶም ሰብ ግዝረት፥ ዘይእዙዛት፥ ወልፋሳትን መጠፋፋእትን ኣለዉ። ንሳቶም ዘይቅኑዕ ረብሓ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም፥ ኪምህርዎ ዘይግብኦም እናመሃሩ፥ ንብዘሎ ኣባይቲ ዝገለባብጡ ስለ ዝኾኑ፥ ኣፎም ከተትኅዞም ግቡእ እዩ። ሓደ ኻብቶም ናታቶም ነቢያት እኳ “ሰብ ቀርጤስ ዅሉ ሳዕ ሓሰውቲ፥ እኩያት ኣራዊት፥ ሃካያት በላዕቲ እዮም” ይብል። እዚ ምስክር እዚ ሓቂ እዩ። ስለዚ ብእምነት ምእንቲ ኺጥዕዩ፥ ኣብ ጽውጽዋያት ኣይሁድን ናብ ትእዛዝ እቶም ንሓቂ ዝነጸጉ ሰባትን ከየቕልቡ ኣጸቢቕካ ግንሓዮም። ነቶም ንጹሓት ዅሉ ነገር ንጹሕ እዩ፥ ነቶም ርኹሳትን ዘይኣምኑን ግና፥ ኣእምሮኦምን ሕሊናኦምን ርኹስ ስለዝኾነ፥ ከቶ ንጹሕ ነገር ኣይኮነን። “ንኣምላኽን ንፈልጦ ኢና” ይብሉ ግና ፍንፉናትን ዘይእዙዛትን ሠናይ ነገር ዘበለ ኺገብሩ ዘይበቕዑን ስለ ዝኾኑ፥ ብተግባሮም ይኽሕድዎ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

2ይ ጴጥ 1 : 5 - 11 [English][ግእዝ]

ስለዚ ብዅሉ ትግሃት እናተጋደልኩም ኣብ እምነትኩም ሕያውነት ወስኹ፥ ኣብ ሕያውነትውን ፍልጠት፥ኣብ ፍልጠት ኸኣ ምግታእ ርእስኻ፥ ኣብ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ፥ ኣብ ዓቕሊውን መንፈሳውነት፥ኣብ መንፈሳውነት ኸኣ ኅውነት፥ ኣብ ኅውነት ድማ ፍቕሪ ወስኹ።እዚ ነገር እዚ እንተ ኣሎኩም፥ እናማዕበለውን እንተ ኸደ፥ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኬፍልጠኩም እዩ። ሃካያትን ዘየፍርዩንውን ኣይክትኮኑን ኢኹም።እዚ ነገር እዚ ዘይብሉ ግና፥ ኣርሒቑ ዘይርኢ ዕዉር ሰብ እዩ፥ ካብቲ ናይ ቀደም ኃጢኣቱ ከም ዝነጽሐውን ዝረስዐ እዩ።ስለዚ፥ ኣቱም ኣኅዋትና፥ ንጽውዓኹምን ምኅራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዚኹም ተጋደሉ። እዚ እንተ ገበርኩምሲ ከቶ ኣይክትወድቁን ኢኹም።በዚ ድማ ናብቲ ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግሥቲ ምእታው ብምልኣት ኪወሃበኩም እዩ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 8 : 1 - 5 [English][ግእዝ]

ሳውል ድማ ኣብ ቅትለት እስጢፋኖስ ሠሚሩ ነበረ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኸኣ ኣብ ልዕሊ እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ብርቱዕ ስደት ኮነ። ብዘይካ ሓዋርያት ከኣ ኵሎም ኣመንቲ ናብ ሃገር ይሁዳን ሰማርያን ተበተኑ። እግዚኣብሔር ዚፈርሁ ሰባት ድማ ንእስጢፋኖስ ቀበርዎ፥ ብርቱዕ ብኽያትውን በኸዩሉ። ሳውል ግና ነታ ቤተ ክርስትያን ኬጥፍኣ ተላዕለ፥ ገዛ ገዛ እናኸደ ኸኣ፥ ሰብኡትን ኣንስትን ሰስሒቡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ የእትዎም ነበረ። እቶም ዝተበተኑ ሰባት ግና ቃል ወንጌል እናሰበኹ ኸዱ። ፊልጶስ ከኣ ናብ ሓንቲ ኸተማ ሰማርያ ወሪዱ ብዛዕባ መሲሕ ሰበኸሎም።

 

ስንክሳር Synaxarium

አውማንዮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ
ወሰርግዮስ ሰማዕት
ወዮሐንስ ቀሲስ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 104 : 19 - 20 [English][ትግርኛ]

ወገበርከ ወርኀ በዕድሜሁ ፤
ፀሐይኒ አእመረ ምዕራቢሁ ፤
ታመጽእ ጽልመተ ወይከውን ሌሊተ።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 9 : 12 - 17 [English][ግእዝ]

ሽዑ ኺመሲ ጀመረ፤ እቶም ዓሠርተው ክልተ ኸኣ ቐሪቦም፥ “ኣብዚ ኣብ በረኻ ኢና ዘሎና እሞ፥ እዞም ሕዝቢ ኣብ ዙርያና ናብ ዘሎ ዓድታትን ኣቚሻትን ከይዶም ኪኃድሩ፥ ዚብላዕውን ኪረኽቡ ኣፋንዎም” በልዎ። ኢየሱስ ከኣ “ንስኻትኩም ዚብላዕ ሃብዎም” በሎም። ንሳቶም ግና “ንሕና ኼድና ነዚ ዅሉ ሕዝቢ ዚብላዕ ክንዕድግ እንተ ዘይኮይኑ ምሳና ዘሎስ ካብ ኃሙሽተ እንጌራን ክልተ ዓሣን ኣይበዝኅን እዩ” በሉ። ከመይ ኃሙሽተ ሽሕ ኣቢሎም ዚኾኑ ሰብኡት እዮም ዝነበሩ፤ ንሱ ኸኣ ንደቀ መዛሙርቱ “በብኃምሳ እናሰራዕኩም ኣቐምጥዎም” በሎም። ንሳቶም ድማ ኸምኡ ገበሩ ንዅሉምውን ኣቐመጥዎም። ነተን ኃሙሽተ እንጌራን ክልተ ዓሣን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ጠመተ፥ ባሪኹ ቖረሰ፥ ነቶም ሕዝቢ ኬቕርብሎም ከኣ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም። ኵሎም በሊዖም ጸገቡ፥ ዝተረፈ ቚርስራስ ድማ ዓሠርተው ክልተ መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘ፫፻ ምእት(ግሩም)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 145 : 3 - 4 [English][ትግርኛ]

ዓቢይ እግዚአብሔር ወብዙኅ አኰቴቱ ፤
ወአልቦ ጽንፍ ለዕበየ ዚአሁ ፤
ትውልደ ትውልድ ይንዕዱ ምግባሪከ።

 

ወንጌል Gospel

ማር 13 : 19 - 23 [English][ግእዝ]

ከመይ ካብታ ኣምላኽ መጀመርታ ፍጥረት ዝፈጠረላ ክሳዕ ሎሚ ኸምኡ ዘይኮነ፥ ድኅሪ ሕጂውን ከቶ ዘይከውን መከራ በታ ቕነ እቲኣ ኺኸውን እዩ። ነተን መዓልትታት እቲአን እግዚኣብሔር እንተ ዘየሕጽረንሲ ሥጋ ዝለበሰ ዅሉ ኣይምድኃነን ነይሩ። ምእንቲ እቶም ንሱ ዝኃረዮም ኅሩያት ግና ነተን መዓልትታት እቲአን ኣሕጸረን። ሽዑ ሓደ እኳ ‘ክርስቶስ ኣብዚ እነሆ፥’ ወይ ‘ኣብቲ ኣሎ’ እንተ በለኩም ኣይትእመኑ። ሓሰውቲ መሲሓትን ሓሰውቲ ነቢያትን ኪትንሥኡ እዮም እሞ እንተ ተኻእሎምሲ ነቶም ኅሩያትውን ኬስሕቶም ትእምርትን ተኣምራትን ኪገብሩ እዮም። ንስኻትኩም ግና ተጠንቀቑ፥ እንሆ ኣቐዲመ ዅሉ ነጊረኩም ኣሎኹ።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Thursday

ጥቅምቲ 11, 2014 ብግእዝ Oct 21, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 119 : 86 - 87 [English][ትግርኛ]

በዐመፃ ሰደዱኒ ርድአኒ፤
ሕቀ ክመ ዘእምደምሰሱኒ ውስተ ምድር፤
ወአንሰ ኢኀደጉ ትእዛዘከ።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 20 : 9 - 12 [English][ግእዝ]

ኢየሱስ ነቶም ሕዝቢ እዚ ምስላ እዚ ኺነግሮም ጀመረ፦ “ሓደ ሰብኣይ ኣታኽልቲ ወይኒ ተኸለ፥ ንሓረስቶት ብመገስ ሂብዎም ከኣ ንነዊኅ እዋን ገሸ። ጊዜ ፍርያት ምስ በጽሐ፥ ኻብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ኺህብዎ፥ ንጊልያኡ ናብቶም ሓረስቶት ለኣኾ። እቶም ሓረስቶት ግና ወቒዖም ጥራይ ኢዱ ሰደድዎ። ካልኣይ ጊልያ ድማ ለኣኸ፥ ንእኡውን ወቒዖም፥ ኣዋሪዶም ጥራይ ኢዱ ሰደድዎ። መሊሱ ኸኣ ሣልሳይ ለኣኸ፥ ንእኡ ድማ ኣቝሲሎም ንወፃኢ ደርበይዎ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ጢሞ 4 : 9 - ፍም [English][ግእዝ]

እዚ፥ ኵሉ ሰብ ኪቕበሎ ዚግባእ እሙን ቃል እዩ። በቲ ንዅሉ ሰብ፥ ምናዳ ንኣመንቲ ዜድኅን ሕያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኸኣ ንጽዕርን ንጋደልን ኣሎና። ነዚ ነገራት እዚ ኣዝዝን ምሃርን። “መንእሰይ እዩ” ኢሉ ሓደ እኳ ኣይንዓቕካ። ግና ነቶም ኣመንቲ ብቓል፥ በኻይዳ፥ ብፍቕሪ፥ ብእምነት፥ ብንጽህናውን ኣርኣያ ኹኖም። ኣነ ኽሳዕ ዝመጽእ፥ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ንሕዝቢ ኣብ ምንባብን ምስባኽን ምምሃርን ተጸመድ። ነቲ ብቓል ብትንቢት ብምንባር ኢድ መራሕቲ ቤተክርስቲያንን ዝተዋህበካ ጸጋ ሸለል ኣይትበሎ። ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ኣጸቢቕካ ትጋህ፥ እናዓቤኻ ትኸይድ ከም ዘሎኻ፥ ኣብ ኵሉ ምእንቲ ኺግለጽሲ፥ ነዚ ነገርዚ ብኹለንትናኻ ወፊ። ንገዛእ ርእስኻን ነቲ እትህቦ ትምህርትን ተጠንቀቕ፥ ኣብኡ ጸኒዕካ ንበር፥ ነዚ እንተ ገበርካስ፥ ንርእስኻን ነቶም ዚሰምዑኻን ከተድኅን ኢኻ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

ያዕ 3 : 1 - 6 [English][ግእዝ]

ኣኅዋተይ! ንሕና መምህራን ዝበርትዐ ፍርዲ ኸም እንቕበል ፈሊጥኩም፥ ብዙኃት መምህራን ኣይትኹኑ። ኵላትና ብብዙኅ ነገር ንሰሕት ኢና። ሓደ ብቓል ዘይስሕት እንተሎ ግና ንሱ ንዅለንትናኡ ኪገትእ ዚኽእል ብቑዕ ሰብኣይ እዩ። እንሆ ኣፍራስ ምእንቲ ኺእዘዙና ኢልና ልጓም ኣብ ኣፎም ንገብረሎም፥ ንብዘሎ ኣካላቶምውን ብእኡ ነቕንዖ። እንሆ፥ መራኽብ ድማ ክንድዚ ዚዓብያ ኸለዋ፥ ብብርቱዕ ንፋስ እናተኸብከባ ናብቲ ፍቓድ መራሒ ዚደልዮ ብንእሽቶ ሰካን ይቃንዓ። ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ ኣካል ክነሳስ ብዓቢይ ነገር ትምካሕ። እንሆ ንእሽቶ ሓዊ ክንደይ ዓቢይ ዱር ዘይተንድድ! ልሳንውን ሓዊ እያ። ናይ ክፍኣት ዓለም እያ። እታ ንምሉእ ሰብነት እትምርዝ ክፍሊ ኣካላት፥ ንምሉእ ጒዕዞ ናይ ሕይወትውን እተቃጽል እያ። ብገዛእ ርእሳ ድማ ብገሃነም እሳት ዝሓረረት እያ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 20 : 20 - 25 [English][ግእዝ]

ዚጠቅም ዘበለ እናሰበኽኩልኩም፥ ኣብ ዋዕላ ኾነ፥ ኣብ ቤት ከይኃባእኩ ከም ዝመሃርኩኹም፥ ከምኡ ኸኣ፥ ንኣይሁድን ንግሪኻውያንን ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ኪምለሱ፥ ብጐይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ኪኣምኑ ከም ዝመስከርኩ፥ ትፈልጡ ኢኹም። ሕጂ ድማ እንሆ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዚረኽበኒ ከይፈለጥኩ፥ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኸ ናብ ኢየሩሳሌም እኸይድ ኣሎኹ። ብዘይካ እቲ መንፈስ ቅዱስ ‘ማእሰርትን ጸበባን ኪበጽሓካ እዩ’ ኢሉ ኣብ ፈቐዶ ከተማታት ዝነገረኒ እንተ ዘይኮይኑ ዝፈልጦ የብለይን። ኣነ ግና ኣገልግሎተይ ክሳዕ ዝፍጽምን እቲ ጐይታ ኢየሱስ ዝሃበኒ ዕዮ ክሳዕ ዝውድእን፥ ንሕይወተይ ኣየናሕስየላን እየ፥ ከም ክብርቲ ገይረውን ኣይርእያን እየ። ኣገልግሎተይ ድማ ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ ምስባኽ እዩ። “ሕጂ ድማ፥ እንሆ ንስኻትኩም ኵላትኩም እዞም መንግሥቲ ኣምላኽ እናዞርኩ ዝሰበኽኩልኩም ደጊም ገጸይ ከም ዘይትርእዩ እፈልጥ እየ።

 

ስንክሳር Synaxarium

አባ ያዕቆብ
ወቅድስት ጲላግያ
ወአርማሚ ሰማዕት

 

መዝሙር Psalm

መዝ 107 : 5 - 6 [English][ትግርኛ]

ጸምኡ ወርኅቡ ወኀልቀት ነፍሶሙ በላዕሌሆሙ ፤
ወአውየዉ ኀበ እግዚአብሔር ሶበ ተመንደቡ ፤
ወአድኀኖሙ እምንዳቤሆሙ።

 

ወንጌል Gospel

ማር 8 : 1 - 9 [English][ግእዝ]

በቲ ቕነ እቲ ኸም ብሓድሽ ብዙኅ ሕዝቢ ምስ ተኣከበ፥ ዚብላዕ ኣይነበሮምን እሞ ኢየሱስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ ከምዚ በሎም፤ “እዞም ሕዝቢ እዚኣቶም ምሳና ካብ ዚቕንዩ ሠለስተ መዓልቲ ኾይኑ እዩ፤ ዚብላዕ ከኣ የብሎምን እሞ የደንግጹኒ ኣለዉ። ገለ ኻብኣቶም ካብ ርሑቕ ዝመጹ እዮም እሞ፥ ጾሞም ነናብ ቤቶም እንተ ኣፋነኽዎም ኣብ መገዲ ኪሰንፉ እዮም።” ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ “ነዚ ዅሉ ሕዝቢ እዚ ኣብዚ በረኻ እንጌራ ኬጽግብ ዚኽእል መን እዩ፧” ኢሎም መለስሉ። ኢየሱስ ድማ “ክንደይ ዚኣክል እንጌራ ኣለኩም፧” ኢሉ ሓተቶም፥ ንሳቶም ኸኣ “ሾብዓተ” በልዎ። ነቶም ሕዝቢ ኣብ ምድሪ ኪቕመጡ ኣዘዞም። ነተን ሾብዓት እንጌራ ወሲዱ ኣመስጊኑ ቘረሰ፥ ንደቀ መዛሙርቱ ኼቕርብሎም ሃቦም፥ ንሳቶም ከኣ ነቶም ሕዝቢ ኣቕረብሎም። ቍሩብ ዓሣውን ነበሮም፥ ንእኡ ድማ ባሪኹ፥ ኬቕርብሎም ኣዘዘ። በሊዖም ጸገቡ፥ ዝተረፈ ቚርስራስ ከኣ ሾብዓተ መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ። እቶም ዝበልዑ ኸኣ ኣርባዕተ ሽሕ ዝኾኑ ነበሩ። ሽዑ ድማ ኣፋነዎም።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘእግዝእትነ ማርያም(ጐሥዓ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 33 : 18 - 19 [English][ትግርኛ]

ወእለሰ ይትዌከሉ በምሕረቱ ፤
ያድኅና እሞት ለነፍሶሙ ፤
ወይሴስዮሙ አመ ረኃብ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 14 : 13 - 21 [English][ግእዝ]

ኢየሱስ ነዚ ምስ ሰምዐ ካብኡ ብጃልባ ኣልጊሱ ንበይኑ ናብ ጽምዊ በረኻ ኸደ፥ እቶም ሕዝቢ ሰሚዖም ከካብ ዓዶም ተኣኪቦም ብእግሪ ሰዓብዎ። ኢየሱስ ካብኡ ወፂኡ ብዙኅ ሕዝቢ ረኣየ እሞ ደንገጸሎም፥ ሕሙማቶም ድማ ኣሕወየ። ምስ መሰየ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቐሪቦም “እዚ ቦታ እዚ በረኻ እዩ፥ ሰዓት ድማ ኃሊፉ እዩ፥ ስለዚ እዞም ሕዝቢ ናብ ዓድታት ከይዶም ንባዕሎም ምግቢ ኺዕድጉ ኣፋነዎም” በልዎ። ኢየሱስ ግና “ኪኸዱ ኣየድልን እዩ፥ ዝብላዕ ንስኻትኩም ሃብዎም” በሎም። ንሳቶም ድማ “ኣብዚ ብዘይ ኃሙሽተ እንጌራን ክልተ ዓሣን ገለ የብልናን” በልዎ። ንሱ ግና “ናባይ ኣምጽእወን” በለ። ነቶም ሰብውን ኣብ ሣዕሪ ኪቕመጡ ኣዘዞም። ነተን ኃሙሽተ እንጌራን ክልተ ዓሣን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ እናጠመተ ኣመስገነ፥ ቈሪሱውን ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ነቶም ሕዝቢ ሃብዎም። ኵሎም በሊዖም ጸገቡ፥ እቲ ዝተረፈ ቚርስራስ ድማ ዓሠርተው ክልተ መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ። እቶም ዝበልዑውን ብዘይ ኣንስትን ቈልዑን ኃሙሽተ ሽሕ ዚኣኽሉ ነበሩ።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Friday

ጥቅምቲ 12, 2014 ብግእዝ Oct 22, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 89 : 20 - 21 [English][ትግርኛ]

ወአልዐልኩ ኅሩየ እምሕዝብየ ፤
ወረከብክዎ ለዳዊት ገብርየ ፤
ወቀባእክዎ ቅብአ ቅዱሰ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 19 : 1 - 12 [English][ግእዝ]

ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ፈጸመ፥ ካብ ገሊላ ናብ ስግር ዮርዳዮስ ዘሎ ናብ ምድሪ ይሁዳ በጽሐ። ብዙኃት ሕዝቢ ሰዓብዎ፥ ኣብኡ ኸኣ ኣሕወዮም። ፈሪሳውያን ድማ “ሰብኣይሲ ነታ ሰበይቱ ብዝዀነ ምኽንያት ኪፈትሓዶ ይኽእል እዩ፧” እናበሉ ኪፍትንዎ ናብኡ መጹ። መሊሱ ድማ “እቲ ካብ መጀመርታ ዝፈጠረ ‘ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም’፥ ‘ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ኃዲጉ ምስ ሰበይቱ ይወሓድ፥ ክልቲኦም ድማ ሓደ ኣካል ይኾኑ’ ዚብልዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም፧ ደጊም ሓደ ኣካል እዮም እምበር ክልተ ኣይኮኑን። እምበኣር ነቲ ኣምላኽ ሓደ ዝገበሮ ሰብ ኣይፍለዮ” በሎም። ንሳቶም ከኣ “ስለምንታይ ደኣ ሙሴ መፍትሒኣ ጽሑፍ ሂቡ ኪፈትሓ ዝኣዘዘ፧” በልዎ። ኢየሱስ ድማ “ሙሴስ ብሰንኪ ትሪ ልብኹም ኣንስትኹም ክትፈትሑ ፈቐደልኩም፥ ካብ መጀመርታ ግና ኸምኡ ኣይነበረን። ኣነ ግና ‘እቲ ንሰበይቱ ብዘይ ምኽንያት ዝሙት ዚፈትሓ ካልእውን ዜእቱ ይዝሙ፥ እቲ ፍትሕቲ ዜእቱውን ይዝሙ’ እብለኩም ኣሎኹ” በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ “ሥርዓት ሰብኣይን ሰበይትን ከምዚ እንተ ደኣ ኮይኑስ፥ ምትእትታው ጽቡቕ ኣይኮነን” በልዎ። ኢየሱስ ድማ “እዚ ነገር እዚ ነቶም ዝተዋህቦም እንተ ዘይኮይኑ፥ ኵሉ ዚኽእሎ ኣይኮነን። ካብ ከርሢ ኣዲኦም ስሉባት ኮይኖም ዝተወልዱ ኣለዉ፥ ሰባት ዝሰለብዎም ስሉባት እውን ኣለዉ፥ ምእንቲ መንግሥተ ሰማያት ኢሎም ባዕሎም ዝተሰልቡ ስሉባት እውን ኣለዉ፥ ነዚ ትምህርቲዚ ኪቕበሎ ዚኽእል ይቀበሎ” በሎም።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ጢሞ 5 : 19 - ፍም [English][ግእዝ]

ነቶም ኃጢኣት ዚገብሩ ኸኣ፥ እቶም ካልኦት ምእንቲ ኪፈርሁ፥ ኣብ ቅድሚ ዅሉ ግንሓዮም። ብዘይ ኣፈላላይን ብዘይ ኣድልዎን ነዚ ምዕዶዚ ክትሕሉ፥ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ኢየሱስን ኣብ ቅድሚ እቶም ኅሩያት መላእኽትን አማኅጽነካ ኣሎኹ። ብታህዋኽ ኣብ ሓደ እኳ ኢድካ ኣይተንብር፥ ኣብ ኃጢኣት ካልኦትውን ኣይትጸምበር። ንርእስኻ ብንጽሕና ሓሉ። ስለ ኸብድኻን ስለቲ ዚመላለሰካ ሕማምን ሒደት ወይኒ ደኣ እምበር ማይ ጥራይ ኣይትስተ። ኃጢኣት ገሊኦም ሰባት ግሁድ እዩ፥ ናብ ፍርዲ ኸኣ ይቕድሞም። ናይ ገሊኦም ግና ይስዕቦም። ከምኡ ኸኣ እቲ ሠናይ ግብሪ ግሉጽ እዩ፥ እቲ ዘይግሉጽውን ኪሥወር ኣይከኣሎን እዩ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

ይሁ 1 : 9 - 14 [English][ግእዝ]

ግናኸ ሚካኤል ሊቀ መላእኽቲውን ብዛዕባ ሬሳ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ ኪከራኸር ከሎ፥ “እግዚኣብሔር ይግናሕካ” ደኣ በሎ እምበር ብጸርፊ ኺዂንኖ ኣይደፈረን።እዚኣቶም ግና ነቲ ዘይፈልጥዎ ዘበለ ዅሉ ይጸርፍዎ፥ እቲ ኸም እንስሳ ብባህሪኦም ዚፈልጥዎ ኸኣ ንገዛእ ርእሶም የጥፍኦም ኣሎ።ብመገዲ ቃየል ስለ ዝኸዱ፥ ምእንቲ ገንዘብ ኣብ ስሕተት በለዓም ስለ ዝጸደፉ፥ ከም ቆሬ ስለ ዝዓለዉ ኸኣ፥ ጠፊኦም እዮም እሞ ወይለኦም።እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ፍቕሪ መኣድኹም ጸያቒቶ እዮም፥ ከይኃፈሩ ኣብ መኣድኹም ይሳተፉ፥ ንገዛእ ርእሶም ጥራይ ይጓስዩ፥ ንፋስ ንየው ነጀው ዚደፍኦ፥ ማይ ዘይብሉ ደመና እዮም። ካብ ሱረን ዝተመንቆሳ፥ ክልተ ሳዕ ዝሞታ፥ ፍረ ዘይብለን ኣእዋም ሓጋይ እዮም።ንሳቶም ከምቲ ብርቱዕ ማዕበል ባሕሪ፥ ነቲ ነውራም ተግባራቶም ከም ዚዓፍር ዚገብሩ፥ ካብ መገዶም ዝዘንበሉ ኸዋኽብቲ እዮም። ነዚኣቶም ግብ ዝበለ ጸልማት ንዘለዓለም ተዓቚሩሎም ኣሎ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 13 : 16 - 23 [English][ግእዝ]

ሽዑ ጳውሎስ ተንሢኡ ነቶም ሕዝቢ ብኢዱ እናኣመልከተ ኸምዚ በለ፤ “ኣቱም ሰብ እስራኤልን ንኣምላኽ እትፈርሁን ስምዑ። ናይ ሕዝቢ እስራኤል ኣምላኽ ነቦታትና ኃረዮም፤ ነዚ ሕዝቢ እዚ ኸኣ ኣብ ምድሪ ግብጺ ተሰዲዱ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ልዕል ኣበሎ፤ በቲ ዓቢይ ኃይሉ ድማ ካብኣ ኣውፅኦም። ነርብዓ ዓመት ዚኣክል ከኣ ኣብ በረኻ ፆሮም። ካብ ምድሪ ኸነኣን ሾብዓተ መንግሥትታት ኣጥፊኡ ኸኣ ነቲ ምድሮም ኣውረሶም። እዚ ዅሉ ኣርባዕተ ሚእትን ኃምሳን ዓመት ኣቢሉ ወሰደ። ክሳዕ ዘመን ነቢይ ሳሙኤል ድማ መሳፍንቲ ሸመሎም። ብድኅርዚ ንጉሥ ኬንግሠሎም ለመኑ፤ ኣምላኽ ከኣ ሓደ ሰብኣይ ካብ ነገድ ብንያም፥ ሳኦል ወዲ ቂስ፥ ንኣርብዓ ዓመት ኣንገሠሎም። ኣምላኽ ንሳኦል ምስ ሰዓሮ ድማ ንዳዊት ኣንገሠሎም፤ ‘ዳዊት ወዲ እሴይ ዅሉ ፍቓደይ ዚገብር ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ረኸብኩ’ ኢሉ ኸኣ መስከረሉ። ኣምላኽ ከምቲ ኣተስፍይዎ ዝነበረ፥ ካብ ዘርኢ ዳዊት፥ ነቲ መድኃኒ እስራኤል ዝኾነ ኢየሱስ ለኣኾ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ቅዱስ ሚካኤል በዘነገሮ ለሳሙኤል ይቅብዖ ለዳዊት
ወረድኦ ለዳዊት በቀቲለ ጎልያድ
ወማቴዎስ ወንጌላዊ
ወዲሜጥሮስ ሊቀጳጳሳት ዘእስክንድርያ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 84 : 7 - 8 [English][ትግርኛ]

እስመ መምህረ ሕግ ይሁብ በረከተ፤
ወይሐውር እምኀይል ውስተ ኀይል ፤
ወያስተርኢ አምላከ አማልክት በጽዮን።

ዓዲ


መዝ 72 ፡ 27 - 28

ሊተሰ ተሊወ እግዚአብሔር ይኄይሰኒ ፤
ወትውክልትየኒ ላዕለ እግዚአብሔር ፤
ከመ እንግር ኵሎ ስብሐቲሁ።


 

ወንጌል Gospel

ማቴ 9 : 9 - 17 [English][ግእዝ]

ኢየሱስ ካብኡ ምስ ኃለፈ፥ ማቴዎስ ዝስሙ ሰብኣይ ኣብቲ መደበር ቀረጽ ተቐሚጡ ረኣየ እሞ፥ “ስዓበኒ” በሎ፥ ንሱ ድማ ተንሢኡ ሰዓቦ። ብድኅርዚ ኣብ እንዳ ማቴዎስ ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ፥ እንሆ ብዙኃት ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥኣንን ምስ ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ተቐመጡ። ፈሪሳውያን ከኣ እዚ ርእዮም ንደቀ መዛሙርቱ፦ “መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥኣንን ስለምንታይ ይበልዕ፧” በልዎም። ኢየሱስ ግና ሰሚዑ፥ “ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር፥ ጥዑያት ኣይደልይዎን እዮም። ‘ምሕረት ደኣ እምበር መሥዋዕቲ ኣይኰነን ዝደሊ’ ዚብል እንታይ ምዃኑ ኪዱ ተምሃሩ። ከመይ ኣነ ንኃጥኣን እምበር ንጻድቃን ናብ ንስሓ ኽጽውዕ ኣይመጻእኩን” በሎም። ሽዑ ደቀ መዛሙርቲ ዮሓንስ ናብ ኢየሱስ መጺኦም “ንሕናን ፈሪሳውያንን ብዙኅ ንጸውም፥ ደቀ መዛሙርትኻ ድኣ ስለምንታይ እዮም ዘይጸሙ፧” በልዎ። ኢየሱስ ከኣ ኸምዚ በሎም፦ “መርዓዊ ምስኣቶም ከሎዶ ኣዕሩኽ መርዓዊ ኪኃዝኑ ይኽእሉ እዮም፧ ግናኸ መርዓዊ ካብኣቶም ዚውሰደላ መዓልቲ ኽትመጽእ እያ፥ ሽዑ ኸኣ ኪጾሙ እዮም። ሓድሽ ቁራጽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዚልግብ ሓደ እኳ የልቦን፥ ምኽንያቱ ነቲ ጥዑይ ይልክሞ፥ እቲ ምቕዳዱ ኸኣ ዝገደደ ይኸውን። ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ዝኣረገ ኣሕርብቲ ኣየዕርቕዎን እዮም፥ ምኽንያቱ እቲ ኣሕርብቲ ይቕደድ እቲ ወይኒውን ይፈስስ፥ እቲ ኣሕርብቲ ኸኣ ይበላሾ። ንሓድሽ ወይኒ ግና ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ የዕርቕዎ፥ ክልቲኦም ድማ ይሕለው።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘባስልዮስ አው ዘአበዊነ ሐዋርያት

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 119 : 31 - 32 [English][ትግርኛ]

ተለውኩ ስምዐከ እግዚኦ ኢታስተኃፍረኒ ፤
ፍኖተ ትእዛዝከ ሮጽኩ ፤
ሶበ አርኃብኮ ለልብየ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 5 : 27 - 33 [English][ግእዝ]

“‘ኣይትዘሙ’ ከም ዝተባህለ ሰሚዕኩም ኣሎኹም። ኣነ ግና ንጓል ኣንስተይቲ ርእዩ ዚትምነያ ዅሉ፥ ብልቡ ፈጺሙ ኣብኣ ዘመወ፥ እብለኩም አሎኹ። የማነይቲ ዓይንኻ እንተ ኣስሓተትካ፥ ካባኻ ጐጥጕጥካ ደርብያ። ብዘሎ ኣካልካ ናብ ገሃነም ካብ ዚኣቱስ፥ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍኤት ይኅሸካ። የማነይቲ ኢድካ እንተ ኣስሓተትካውን፥ ካባኻ ቘሪጽካ ደርብያ። ብዘሎ ኣካልካ ኣብ ገሃነም ካብ ዚኣቱስ፥ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍኤት ይኅሸካ። “‘ንሰበይቱ ዚፈትሓ፥ መፍትሒኣ ዝነግር ጽሑፍ ይሃባ’ ተባሂሉ ኣሎ። ኣነ ግና ብዘይ ምኽንያት ዝሙት ንሰበይቱ ዚፈትሓ ዘበለ ዅሉ ዘማዊት ይገብራ፥ እቲ ፍትሕቲ ዜእቱ ድማ ይዝሙ፥ እብለኩም ኣሎኹ። “ከምኡ ድማ ነቶም ቀዳሞት፥ ‘ማሕላኻ ንእግዚኣብሔር ሃቦ እምበር፥ ብሓሶት ኣይትምሓል፥’ ከም ዝተባህለ ሰሚዕኩም ኣሎኹም።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Saturday

ጥቅምቲ 13, 2014 ብግእዝ Oct 23, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 17 : 14 - 15 [English][ትግርኛ]

ጸግቡ ደቂቆሙ ወኀደጉ ትራፋቲሆሙ ለሕፃናቲሆሙ፤
ወአንሰ በጽድቅከ እሬኢ ገጸከ፤
ወእጸግብ በርእየ ስብሐቲከ።
 

ወንጌል Gospel

ማቴ 14 : 13 - 21 [English][ግእዝ]

ኢየሱስ ነዚ ምስ ሰምዐ ካብኡ ብጃልባ ኣልጊሱ ንበይኑ ናብ ጽምዊ በረኻ ኸደ፥ እቶም ሕዝቢ ሰሚዖም ከካብ ዓዶም ተኣኪቦም ብእግሪ ሰዓብዎ። ኢየሱስ ካብኡ ወፂኡ ብዙኅ ሕዝቢ ረኣየ እሞ ደንገጸሎም፥ ሕሙማቶም ድማ ኣሕወየ። ምስ መሰየ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቐሪቦም “እዚ ቦታ እዚ በረኻ እዩ፥ ሰዓት ድማ ኃሊፉ እዩ፥ ስለዚ እዞም ሕዝቢ ናብ ዓድታት ከይዶም ንባዕሎም ምግቢ ኺዕድጉ ኣፋነዎም” በልዎ። ኢየሱስ ግና “ኪኸዱ ኣየድልን እዩ፥ ዝብላዕ ንስኻትኩም ሃብዎም” በሎም። ንሳቶም ድማ “ኣብዚ ብዘይ ኃሙሽተ እንጌራን ክልተ ዓሣን ገለ የብልናን” በልዎ። ንሱ ግና “ናባይ ኣምጽእወን” በለ። ነቶም ሰብውን ኣብ ሣዕሪ ኪቕመጡ ኣዘዞም። ነተን ኃሙሽተ እንጌራን ክልተ ዓሣን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ እናጠመተ ኣመስገነ፥ ቈሪሱውን ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ነቶም ሕዝቢ ሃብዎም። ኵሎም በሊዖም ጸገቡ፥ እቲ ዝተረፈ ቚርስራስ ድማ ዓሠርተው ክልተ መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ። እቶም ዝበልዑውን ብዘይ ኣንስትን ቈልዑን ኃሙሽተ ሽሕ ዚኣኽሉ ነበሩ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

2ይ ቆሮ 9 : 1 - 11 [English][ግእዝ]

ብዛዕባ ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣመንቲ ዚኸውን ረዲኤት ክጽሕፈልኩም ዜድሊ ኣይመስለንን። ከመይ ኽትሕግዙ ድልዋት ምዃንኩም እፈልጥ እየ። “እቶም ኣብ ኣካይያ ዘለዉ ኣኅዋት ካብ ዓሚ ጀሚሮም ንምሕጋዝ ዝተዳለዉ እዮም” እናበልኩ ኣብ ሰብ መቄዶንያ ብኣኻትኩም ተሓቢነ እየ። እቲ ትግሃትኩም ከኣ ንብዙኃት ኣነቓቒሕዎም ኣሎ። እቲ ብዛዕባኻትኩም ዝተሓበንናዮ በዚ ተግባርዚ ከንቱ ምእንቲ ኸይከውን ግና ከምቲ ዝበልክዎ፥ ተዳሊኹም ክትጸንሑ፥ ነቶም ኣኅዋት ልኢኸዮም ኣሎኹ። እዚ ኸኣ መቄዶናውያን ምሳይ እንተ መጹ እሞ ከይተዳሎኹም እንተ ጸናሕኩም ብኣኻትኩም ብምምካሕና ንሕና ጥራይ ዘይኮነስ ንስኻትኩም ውን ኬይትኃፍሩ ኢለ እየ። ስለዚ ነቲ ክትልግስዎ ዘተስፎኹምዎ ህያብ፥ ኣቐዲሞም ምእንቲ ኼዳልዉ፥ ነቶም ኣኅዋት ቀቕድመይ ናባኻትኩም ኪኸዱ ደፋፋእክዎም። እዚ ኸኣ ፈቲኹም እምበር ተገዲድኩም ከም ዘይገበርኩምዎ ኬረድእ እዩ። እቲ ብውሑድ ዚዘርእ ብውሑድ ከም ዚዓጽድ፥ እቲ ብብዙኅ ዚዘርእ ድማ ብብዙኅ ከም ዚዓጽድ ፍለጡ። ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዚፈቱ እሞ፥ ነፍስ ወከፍ ብጓሂ ወይስ ብግዲ ዘይኮነስ፥ ከምቲ ብልቡ ዝሓለኖ ይሃብ። ኣምላኽ ከኣ፥ ዜድልየኩም ኵሉ ረኺብኩም ብሠናይ ተግባር ኵሉ ዕዙዛት ኴንኩም ምእንቲ ኽትርከቡ፥ ጸጋ ኬብዝኃልኩም ይኽእል እዩ። ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ “ንድኻ ብልግሲ ሃበ፥ ጽድቁ ንዘልዓለም ይነብር” ዚብሎ፥ እቲ ንዘራኢ ዘርኢ፥ ንምግቢ እንጌራ ዚህብ ኣምላኽ፥ ዘርኢ ኪህበኩምን ኬበርክተልኩምን ከም መጠን ልግስኹም ኸኣ ንምህርትኹም ኬበርክተልኩም እዩ። ኵሉ ጊዜ ለጋሳት ምእንቲ ኽትኮኑ፥ ብዅሉ ወገን ኬሃብትመኩም እዩ፤ እቶም ነቲ ውህበትኩም ብኢድና ዚቕበሉ ድማ ንኣምላኽ ኬመስግኑ እዮም።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

ያዕ 1 : 9 - 17 [English][ግእዝ]

እቲ ትሕት ዝበለ ናብራ ዘለዎ ኃው ልዕል እንተ በለ ይተሓጐስ። እቲ ሃብታም ከኣ ብናብራኡ ትሕት እንተ በለ ብእኡ ይተሓጐስ። ከመይ ንሱ ኸም ዕምባባ ሣዕሪ ኺኃልፍ እዩ። ፀሓይ ምስ ዋዒኣ ትወፅእ እሞ፥ ነቲ ሣዕሪ ተንቅጾ፥ እቲ ዕምባባኡ ኸኣ ይረግፍ፥ ደመት ትርኢቱ ድማ ይጠፍእ፥ ከምኡዉን እቲ ሃብታም ዋኒን ንብረቱ ኺገብር ከሎ ይጠፍእ። እቲ ብጊዜ ፈተና ዚዕገስ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ፥ ከመይ ተፈቲኑ ምስ ወፀ፥ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዜፍቅርዎ ዘተስፈዎም ኣኽሊል ሕይወት ኪቕበል እዩ። ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ ኣምላኽ ፈቲኑኒ ኣይበል፥ ከመይ ኣምላኽሲ ብእኩይ ኣይፍተንን፥ ባዕሉውን ንሓደ እኳ ኣይፍትንን እዩ። ነፍስ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተሳሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዚፍተን። ሽዑ ትምኒት ምስ ጠነሰት ንኃጢኣት ትወልዳ፥ ኃጢኣት ምስ ተፈጸመት ድማ ንሞት ትወልዳ። ኣቱም ፍቁራት ኣኅዋተይ፥ ኣይትስሓቱ። ጽቡቕን ምሉእን ውህበት ካብ ላዕሊ እዩ፥ ካብቲ ዘይልወጥን ኣብ ጸልማት ክንነብር ዘይኃድገናን፥ ኣቦ ብርሃናት ዝኾነ ዚወርድ እዩ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 20 : 16 - 21 [English][ግእዝ]

እንተ ኾይኑሉስ ንበዓል ኃምሳ ኣብ ኢየሩሳሌም ኪውዕል ተሃዊኹ ስለ ዝነበረ፥ ጳውሎስ ምእንቲ ኣብ እስያ ከይንድንጒ ኢሉ ናብ ኤፌሶን ከይኣቱ መኸረ። ጳውሎስ ካብ መሊጢ ናብ ኤፌሶን ልኢኹ ነቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ናብኡ ጸውዖም። ናብኡ ምስ መጹ ኸኣ ከምዚ ዚስዕብ በሎም፤ “ካብታ እግረይ ናብ እስያ ዝረገጽኩላ ቐዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረ፥ ኵሉ ጊዜ ምሳኻትኩም ከመይ ከም ዝነበርኩ፥ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም፤ ብውዲት ኣይሁድ ፈተና እንተ በጽሓኒ እኳ፥ ብዅሉ ትሕትናን ብብዙኅ ንብዓትን ንጐይታ ኸመይ ገይረ ከም ዘገልገልኩ፤ ዚጠቅም ዘበለ እናሰበኽኩልኩም፥ ኣብ ዋዕላ ኾነ፥ ኣብ ቤት ከይኃባእኩ ከም ዝመሃርኩኹም፥ ከምኡ ኸኣ፥ ንኣይሁድን ንግሪኻውያንን ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ኪምለሱ፥ ብጐይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ኪኣምኑ ከም ዝመስከርኩ፥ ትፈልጡ ኢኹም።

 

ስንክሳር Synaxarium

አብጥልማኮስ ቀሲስ
ወዘካርያስ መነኮስ
ወአውስኖ
ወአውሲክዮስ
ወዮሐንስ አፈወርቅ ወካልአኒሆሙ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 92 : 13 - 14 [English][ትግርኛ]

ጻድቅሰ ከመ በቀልት ይፈሪ ፤
ወይበዝኅ ከመ ዘግባ ዘሊባኖስ ፤
ትኩላን እሙንቱ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 6 : 20 - 38 [English][ግእዝ]

ኢየሱስ ናብ ደቀ መዛሙርቱ እናጠመተ ኸምዚ በለ፦ “ኣቱም ድኻታት፥ መንግሥቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም እያ እሞ ብፁዓን ኢኹም። ኣቱም ሕጂ እትጠምዩ፥ ክትጸግቡ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም። ኣቱም ሕጂ እትበኽዩ፥ ክትስሕቁ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም። ብምኽንያት ወዲ ሰብ ሰባት እንተ ጸልኡኹም፥ እንተ ፈለዩኹም፥ እንተ ጸረፉኹም፥ ሽምኩምውን እንተ ኣነወርዎ ብፁዓን ኢኹም። እንሆ ኣቦታቶም ድማ ንነቢያት ከምኡ ይገብርዎም ነይሮም እዮም እሞ፥ ዓስብኹም ኣብ ሰማይ ብዙኅ ኪኸውን እዩ፤ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲኣ ባህ ይበልኩም ብሓጐስውን ተሰራሰሩ። ኣቱም ሃብታማት ግና ሓጐስኩም ወዲእኩም ኢኹም እሞ ወይለኹም። ኣቱም ሕጂ እትጸግቡ ክትጠምዩ ኢኹም እሞ ወይለኹም። ኣቱም ሕጂ እትስሕቁ፥ ክትበኽዩን ክትኃዝኑን ኢኹም እሞ ወይለኹም። ኣቦታቶም ንነቢያት ሓሶት ከምኡ ገይሮምዎም ነይሮም እዮም እሞ፥ ኵሉ ሰብ ጽቡቕ እንተ ተዛረበልኩም ወይለኹም። “ኣነ ግና ንኣኻትኩም ንትሰምዑኒ፥ እብለኩም ኣሎኹ፦ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ፥ ንዚጸልኡኹም ድማ ጽቡቕ ግበሩ። ንዚረግሙኹም መርቑ፥ ምእንቲ እቶም ዚጸርፉኹም ጸልዩ። ጉንዲ እዝንኻ ንዚጸፍዓካ እታ ኻልኣይቲውን ምለሰሉ፤ ነጸላኻ ንዘግደፈካ እጀ ጠባብካውን ኣይትኽልኣዮ። ንዝለመነካ ዘበለ ሃብ፥ ገንዘብካ ንዝወሰደውን ምለሰለይ ኣይትበሎ። ከምቲ ሰባት ኪገብሩልኩም እትደልይዎ፥ ንስኻትኩም ከኣ ኸምኡ ግበሩሎም። “ንዚፈትዉኹም ጥራይ እንተ ፈቶኹም እንታይ ምስጋና ኣሎኩም፧ ኃጥኣንውን ንዚፈትውዎም ይፈትዉ እዮም። ሠናይ ንዚገብሩልኩም ጥራይ ሠናይ እንተ ገበርኩምከ እንታይ ምስጋና ኣሎኩም፧ ኃጥኣንውን ከምኡ ይገብሩ እዮም። ኪፈድዩኹም ንትጽበይዎ እንተ ኣለቃሕኩምከ እንታይ ምስጋና ኣሎኩም፧ ኃጥኣንውን ንኃጥኣን ክንድኡ ኪፍደዩ የለቅሕዎም እዮም። ግናኸ ንጸላእትኹም ኣፍቅሩ፥ ሠናይ ከኣ ግበሩ፥ ክትፍደዩ ኸይተጸቤኹም ኣለቅሑ፥ እግዚኣብሔር ንዘየመስግኑን ንሕሱማትን ርኅሩኅ እዩ እሞ ዓስብኹም ብዙኅ ኪኸውን እዩ፥ ውሉድ እቲ ልዑልውን ክትኮኑ ኢኹም። ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ርኅሩኅ ዝኾነ ንስኻትኩም ከኣ ርኅሩኃት ኩኑ። “ኣይትፍረዱ፥ ኣይክትፍረዱን ኢኹም፤ ኣይትዀንኑ፥ ኣይክትኵነኑን ድማ ኢኹም፤ ኅደጉ፥ ኪኅደገልኩም እዩ። ሃቡ፥ ኪወሃበኩም እዩ፤ በቲ እትሰፍሩሉ መስፈሪ ኪስፈረልኩም እዩ እሞ፥ ጽቡቕ ዝተሰጐደ፥ ንኽኑኽ ዝተፋረወ መስፈሪ ኣብ ሕቝፍኹም ኪህቡኹም እዮም።”

ቅዳሴ Liturgy :

ዘዮሐንስ አፈወርቅ(ናሁ ንዜኑ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 96 : 5 - 6 [English][ትግርኛ]

እግዚአብሔርሰ ሰማያተ ገብረ ፤
አሚን ወሠናይት ቅድሜሁ ፤
ቅድሳት ወዕበየ ስብሐት ውስተ መቅደሱ።
 

ወንጌል Gospel

ማቴ 7 : 6 - 12 [English][ግእዝ]

“ተመሊሶም ከይነኽሱኹም፥ ቅዱስ ነገር ነኽላባት ኣይትሃቡ፥ በእጋሮም ከይረግጽዎ ድማ ሉልኩም ኣብ ቅድሚ ሓሳሙ ኣይትደርብዩ።” “ለምኑ ኺወሃበኩም እዩ፥ ድለዩ ኽትረኽቡ ኢኹም፥ ማዕጾ ኳሕኵሑ ኪረሓወልኩም እዩ። ከመይ ዝለመነ ኵሉ ይቕበል፥ ዝደለየ ይረክብ፥ ማዕጾ ዝዃሕኵሐ ድማ ይራኃወሉ እዩ። እንታዋይ ሰብ እዩ ኻባኻትኩም ወዱ እንጌራ እንተ ለመኖ እምኒ ዚህቦ፧ ወይ ከኣ ዓሣ እንተ ለመኖ ተመን ዚህቦ፧ እምበኣርከስ ንስኻትኩም እኳ፥ ኽፉኣት ከሎኹም፥ ንደቅኹም ሠናይ ህያብ ምሃብ ካብ ፈለጥኩም፥ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ንዚልምንዎ ክንደይ ኣብዚኁ ሠናይ ነገር ዘይህቦም፧ እምበኣር ሕግን ነብያትን እዚ እዩ እሞ ከምቲ ሰባት ኪገብሩልኩም እትደልይዎ ዅሉ ንስኻትኩምውን ከምኡ ግበሩሎም።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Sunday

ጥቅምቲ 14, 2014 ብግእዝ Oct 24, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 145 : 10 - 12 [English][ትግርኛ]

ይባርኩከ ጻድቃኒከ ፤
ስብሐት ይብሉ ለመንግሥትከ ፤
ወይነግሩ ኃይለከ።
 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 14 : 8 - 15 [English][ግእዝ]

ፊልጶስ ከኣ “ጐይታይ! ነቦ ደኣ ኣርእየና እምበር ይኣኽለና” በሎ። ኢየሱስ ከኣ ከምዚ በሎ፦ “ፊልጶስ፥ እዚ ኽንድዚ ዚኣክል ጊዜ ምሳኻትኩም ክነብር ከሎኹዶ ኣይፈለጥካንን ኢኻ፧ እቲ ነኣይ ዝረኣየ ነቦ ረኣዮ፤ ከመይ ኢልካ ደኣ 'ነቦ ኣርእየና' ትብል ኣሎኻ፧ ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘሎኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎዶ ኣይትኣምንን ኢኻ፧ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ ዚገብር ዘሎ እምበር፥ እዚ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘሎኹ ዘረባ ኻብ ርእሰይ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘሎኹ። ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦውን ኣባይ ምህላዉ እነግረኩም ኣሎኹ፥ እመኑኒ። እንተ ዘይኮነስ ስለ እቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ። ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣሎኹ እሞ እቲ ብኣይ ዚኣምን ንሱ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘሎኹ ግብርታት ከም ዚገብር፥ ካብኡ ዚዓቢውን ከም ዚገብር ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ኣቦ ብውልድ ምእንቲ ኪኸብርሲ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ዅሉ ኽገብረልኩም እየ። ብስመይ ዝኾነ እንተ ለመንኩምውን ክገብረልኩም እየ። “እተፍቅሩኒ እንተ ዄንኩምሲ ትእዛዛተይ ክትሕልዉ ኢኹም።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ቆሮ 7 : 36 - ፍም [English][ግእዝ]

ግናኸ ሓደ ሰብ ሕጽይቱ ብጽሕቲ እንተ ኾነት ንፍትወት ሥጋኡ ድማ ምግታእ ብምስኣኑ ኪምርዓዋ እንተ ሓሰበ ዝደለዮ ይግበር፥ ይመርዓዋ፥ ኃጢኣት የብሉን። ግናኸ እቲ ዝገደዶ ዘይብሉ ንኸይምርዖ ዝቘረጸ፥ ንድላዩውን ገቲኡ ዚኽእል፥ ነቲ ኺገብሮ ዘለዎ ኸኣ ድሮ መዲብዎ እንተ ደኣ ኾይኑ፥ ነታ ሕጽይቱ እንተ ዘይተመርዓዋ ጽቡቕ ይገብር። ስለዚ እቲ ንሕጽይቱ ዚምርዓዋ ጽቡቕ ይገብር፥ እቲ ዘይምርዖ ከኣ ዝኃሸ ይገብር። ሰበይቲ ሰብኣያ ብሕይወቱ ክሳዕ ዘሎ እስርቲ እያ። ሰብኣያ እንተ ሞተ ግና፥ ብእግዚኣብሔር ጥራይ ደኣ ይኹን እምበር፥ ኣብ ዝደለየቶ ኽትምርዖ ሓራ እያ። ከም ሓሳበይ ግና ከምቲ ዘላቶ ኾይና እንተ ትነብር፥ ኣዝያ ምተሓጐሰት፥ ኣነውን መንፈስ ኣምላኽ ከም ዘሎኒ ይመስለኒ ኣሎ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ጴጥ 2 : 13 - 20 [English][ግእዝ]

ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢልኩም ንሰብ ሥልጣን ዘበሉ ዅሎም ተገዝእዎም፥ ነቲ ዝለዓለ ሥልጣን ዘለዎ ንጉሥ ኮነ፥ ነቶም ንገበርቲ እከይ ኪቐጽዑ፥ ንገበርቲ ሠናይ ኪንእዱ፥ ካብኡ ዝተላእኩ መኳንንቲ ተገዝእዎም። ከመይ ሠናይ እናገበርኩም፥ ዕሽነት እቶም ደናቑር ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ብሓርነት ንበሩ እምበር፥ ከምቶም ነቲ ሓርነትሲ መጐልበቢ ኽፍኣት ዚገብርዎ ኣይትኹኑ። ንዅሉ ሰብ ኣኽብሩ፥ ፍቕሪ ኣኅዋት ይሃሉኹም፥ ንኣምላኽ ፍርህዎ፥ ንንጉሥ ኣኽብርዎ። ኣቱም ግዙኣት፥ ነቶም ሕያዎትን ልኡማትን ጐይቶትኩም ጥራይ ዘይኮነስ፥ ነቶም ዓመጽቲውን ከይተረፈ ብዅሉ ኽብሪ ተኣዘዝዎም። ሓደ እኳ ተዓሚጹ ኸሎ ምእንቲ ኣምላኽ ኢሉ እንተ ተዓገሠ፥ ብኣምላኽ ቅቡል እዩ። በደል እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተ ተዓገሥኩምከ እንታይ ሓበን ኣለዎ፧ ሠናይ እናገበርኩም መከራ እንተ ተዓገሥኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 8 : 26 - ፍም [English][ግእዝ]

መልኣኽ እግዚኣብሔር ግና ንፊልጶስ፥ “ተንሥእ እሞ በታ ካብ ኢየሩሳሌም ንጋዛ እተውርድ መገዲ ናብ ደቡብ ኣቢልካ ኺድ፤ ንሳ ኸኣ ምድረ በዳ እያ” ኢሉ ተዛረቦ። ተንሢኡ ኸኣ ኸደ፤ እንሆ ድማ ሓደ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብኣይ፥ ናይ ህንደኬ ንግሥቲ ኢትዮጵያ፥ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ገንዘባ ምሉእ ሥልጣን ዝነበሮ፥ ኪሰግድ ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ ነበረ። ኣብ ሠረገላኡ ተቐሚጡ ኺምለስ ከሎ ኸኣ፥ ትንቢት ኢሳይያስ የንብብ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ከኣ ንፊልጶስ “ነዚ ሠረገላ እዚ ኣርክቦ እሞ ምስኡ ኪድ” በሎ። ፊልጶስ ከኣ ጐይዩ ኣርከቦ፥ ትንቢት ኢሳይያስ ኬንብብ ምስ ሰምዖ ኸኣ፥ “እዚ እተንብቦስ ተስተውዕሎዶ ኣሎኻ፧” ኢሉ ሓተቶ። እቲ ስሉብ ከኣ “ሓደ እኳ ዚምህረኒ ዘይብለይ ከመይ ገይረ ኸስተውዕሎ” በለ፤ ንፊልጶስ ከኣ ደይቡ ምስኡ ኪቕመጥ ለመኖ። እቲ ዜንብቦ ዝነበረ ኽፍሊ ጽሑፍ ከኣ ኸምዚ ዚስዕብ እዩ፤ “ከም በጊዕ ናብ ማሕረዲ ተሳሕበ፥ ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቓዚኡ ስቕ ዚብል ገንሸል ከኣ ኣፉ ኣይከፈተን፤ ኣብ ጊዜ ውርደቱ ፍትሒ ሰኣነ፥ ሕይወቱ ካብ ምድሪ ስለ ዝተወስደት ንወለዶኡ መን ኬዘንትዎ ይኽእል፧” እቲ ስሉብ ከኣ ንፊልጶስ “እቲ ነቢይ ብዛዕባ መን እዩ እዚ ዚብል ዘሎ፧ ብዛዕባ ርእሱ ድዩ ወይስ ብዛዕባ ኻልእ እዩ ዚብል ዘሎ፧” እስከ ንገረኒ፧ ኢሉ ሓተቶ። ፊልጶስ ከኣ ካብዚ ጽሑፍ እዚ ጀሚሩ ብዛዕባ ኢየሱስ ብሥራት ሰበኸሉ። ኪኸዱ ኸለዉ ድማ ማይ ኣብ ዘለዎ ቦታ በጽሑ፤ ሽዑ እቲ ስሉብ “እንሆ ኣብዚ ማይ ኣሎ፥ ከይጥመቕከ እንታይ ይኽልክለኒ፧” በሎ። ፊልጶስ ከኣ “ብዅሉ ልብኻ እንተ ኣሚንካስ ይኾነልካ እዩ” በሎ። ንሱ ኸኣ “ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ እኣምን እየ” ኢሉ መለሰሉ። ነቲ ሰረገላ ደው ኬብልዎ ኸኣ ኣዘዘ፥ ፊልጶስን እቲ ስሉብን ክልቲኦም ናብቲ ማይ ወረዱ፥ ኣጥመቖውን። ካብቲ ማይ ምስ ወፁ ኸኣ መንፈስ እግዚኣብሔር ንፊልጶስ ወሰዶ፤ ብድኅሪኡ እቲ ስሉብ ኪርእዮ ኣይከኣለን፥ እናተሓጐሰውን መገዱ ኸደ። ፊልጶስ ድማ ኣብ ኣዛጦን ተረኽበ፤ ናብ ቂሳርያ ክሳዕ ዚመጽእ ከኣ ንእግረ መገዱ ናብ ኵለን ከተማታት ወንጌል ይሰብኽ ነበረ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ፍሊጶስ ፩እም ፸ወ፪ አርድእት
ወሙሴ ብእሴ እግዚአብሔር
ወገብረ ክርስቶስ መርዓዊ
ወአባ አረጋዊ
ወመራክዋ ወእለ ምስሌሁ
ወዱማቴዎስ
ወእምራይስ
ወ፬፻ወ፴ወ፩ ሰማዕታት

 

መዝሙር Psalm

መዝ 19 : 3 - 4 [English][ትግርኛ]

አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ ዘኢተሰምዐ ቃሎሙ ፤
ውስተ ኵሉ ምድር ወፅአ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ፤

ዓዲ


መዝ 16 ፡ 4 - 5

አነ ዐቀብኩ ፍናወ ዕፁባተ ፤
አጽንዖን ለመከይድየ ውስተ ፍኖትከ ፤
ከመ ኢይድኀፃ ሰኰናየ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 19 : 26 - ፍም [English][ግእዝ]

ኢየሱስ ድማ ጠመቶም እሞ “እዚ ብዓቕሚ ሰብ ኣይከኣልን እዩ፥ ብኣምላኽ ግና ዅሉ ይከኣል እዩ” በሎም። ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ “እንሆ ንሕና ዅሉ ኃዲግና ስዒብናካ ኣሎና፥ እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና፧” በሎ። ኢየሱስ ድማ “ኣቱም ዝሰዓብኩምኒ፥ ወዲ ሰብ በታ ሓዳስ ዘመን ኣብ ዝፋን ክብሩ ዚቕመጠላ እዋን፥ ንስኻትኩም ድማ ኣብ ዓሠርተው ክልተ ዝፋናት ተቐሚጥኩም ንዓሠርተው ክልተ ነገደ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ስለ ስመይ ኢሉ ኣባይቲ፥ ኣኅዋት፥ ኣኃት፥ ኣቦ፥ ኣደ፥ ሰበይቲ፥ ውሉድ፥ ግርሁ ዝኃደገ ዅሉ ሚእቲ ዕጽፊ ኺረክብ እዩ፥ ናይ ዘለዓለም ሕይወትውን ኪወርስ እዩ። ብዙኃት ቀዳሞት ዳኃሮት ኪኾኑ እዮም፥ ዳኃሮት ድማ ቐዳሞት ኪኮኑ እዮም” በሎም።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘአበዊነ ሐዋርያት(ዘበደሃሪ) አው ዘእግዝእትነ ማርያም(ጐሥዓ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 119 : 131 - 132 [English][ትግርኛ]

አፉየ ከሠትኩ ወነፍስየ አናኅኩ ፤
እስመ ትእዛዘከ አፍቀርኩ ፤
ነፅር ላዕሌየ ወተሣሃለኒ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 9 : 31 - ፍም [English][ግእዝ]

ንሳቶም ግና ወፂኦም ኣብ ኵላ እታ ሃገር ዝናኡ ዘርግሑ። ንሳቶም ኪወፁ ኸለው ድማ እንሆ ሓደ ጋኔን ዝኃደሮ ዓባስ ኣምጽኡሉ። ኢየሱስ ነቲ ጋኔን ምስ ኣውፅኦ እቲ ዓባስ ተዛረበ። እቶም ሕዝቢ ድማ “ከምዚ ዝበለ ነገር ኣብ እስራኤል ከቶ ኣይተራእየን” ኢሎም ተገረሙ። ፈሪሳውያን ግና፥ “ንኣጋንንቲ ብሓለቓ ኣጋንንቲ የውፅኦም ኣሎ” በሉ። ኢየሱስ ከኣ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ እናመሃረ፥ ወንጌል ምንግሥቲ እናሰበኸ፥ ኵሉ ሕማምን፥ ኣብ ሕዝቢ ዝነበረ ድናሰን እናኣሕወየ፥ ኣብ ኵለን ከተማታትን ዓድታትን ይዘውር ነበረ። ብዙኅ ሕዝቢ ምስ ረኣየ፥ ጓሳ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ፥ ግፉዓትን ፋሕ ዝበሉን ነበሩ እሞ ራኅርኃሎም። ሽዑ ንደቀ መዛምርቱ “እቲ እኽሊ ብዙኅ እዩ፥ ዓየይቲ ግና ውሑዳት እዮም። ስለዚ ነቲ ጐይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ኺልእከሉ ለምንዎ” በሎም።

 


ካብ ፲(10) ጥቅምቲ ክሳብ ፲፮(16) ጥቅምቲ
፫(3ይ) መዝሙር ዘጽጌ፤ ወመኑ መሓሪ ዘከማከ ።


Show/Hide መዝሙር ( Hymn )

መዝሙር

God is great! - በ፫ ፤ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ፤ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ምስለ ኖህ ኪዳነ ዘአቅደምከ ፤ ወ ። ምስለ ኖህ ኪዳነ ዘአቅደምከ ለደቂቀ እስራኤል መና ዘአውረድከ ፤ ወ ። ለደቂቀ እስራኤል መና ዘአውረድከ ወበጽጌያት ምድረ አሰጎከ ፤ ወ ። ወበጽጌያት ምድረ አሠርጎከ ወሥነ ገዳምኒ ምስለ ቅዱሳኒከ ፤ ወ ። ወከመ ወሬዛ ኃየል መላቲኂሁ ጒርዔሁ ወዓርዒር እምሣሉ ዘወይጠል ፤ ወ ። ሰማየ ወምድረ ዘአንተ ፈጠርከ ፀሐየ ወወርኃ ዘአስተዋደድከ ፤ ወ ። በከዋክብት ሰማየ ዘከለልከ ወበጽጌያት ምድረ አሠርጎከ ፤ ወ ። ቀደሳ ወአክበራ አዕበያ ለሰንበት ወአልዓላ እምኵሉ ዕለት ። ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወኵሉ ይሴፎ በኀቤከ።

ሰላም

ስቡ፡ በ፫ቱ፣ ናሁ አስተርአየ ጽጌ፣ መርዓቱኒ ትቤ ወልድ እኁየ ይምዕዝ ከርቤ። ና፣ ዕንባቆም ነቢይ ሥነ ምግባሩ ለወልድ አንከርኩ ይቤ። ና፣ ንጉሠ ሰላም ክርስቶስ ዓቢይ ልዕልናከ፣ ወመንክር ስብሐቲከ ለዕረፍት ሰንበተ ሠራዕከ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ሮሜ 11 : 13 - 28 [English][ግእዝ]

ምናልባሽ ነቶም ዓሌተይ ዝኾኑ እንተ ኣቕናእክዎም፥ ካብኣቶምውን ገለ እንተ ኣድኃንኩስ ንኣኻትኩም ንኣሕዛብ እብለኩም ኣሎኹ። ኣነ ንኣሕዛብ ሓዋርያ እየ እሞ፥ ብኣገልግሎተይ እሕበን እየ። ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ምስ ደርበዮም ንዓለም ዕርቂ ካብ ኣምጽኣላ፥ ምስ ተቐበሎም ግዳ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ምምላስ እንተ ዘይኮይኑ ኻልእ እንታይ ከየምጽኣላ፧ እቲ ከም በዂራት ዝቐርበ ብሑቚ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ እንተ ደኣ ኾይኑ፥ እቲ ዝተረፈ ቕዱስ እዩ፥ እቲ ሱር ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ እንተ ደኣ ኾይኑ ኸኣ እቲ ጨናፍርውን ቅዱስ እዩ። ካብቶም ጨናፍር ገለ እንተ ተሰብሩ እሞ፥ ንስኻ ኣውልዕ በረኻ ኸሎኻ ኣብ ስፍራኦም እንተ ተተኸልካ፥ ካብቲ ሡር ኣውልዕ ዚወፅእ ማራ ተኻፋሊውን እንተ ኾንካ፥ ኣብቶም ጨናፍር ኣይትከበር። እቲ ሱር እዩ ንኣኻ ፀዊሩካ ዘሎ እምበር፥ ንስኻ ኣይኮንካን ፀዊርካዮ ዘሎኻ እሞ፥ ኣይትከበር። ምናልባሽ ንስኻ “ኣነ ምእንቲ ኽትከል እዮም እቶም ጨናፍር ዝተሰብሩ” ትብል ትኸውን። ጽቡቕ፥ ንሳቶም ሰኣን ምእማኖም ተሰበሩ፥ ንስኻ ግና ሳላ ዝኣመንካ ደው ኢልካ ኣሎኻ። ስለዚ ፍራህ ደኣ እምበር ብልብኻ ኣይትተዓበ። ከመይ ኣምላኽ ነቶም ብባህሪኦም ጨናፍር ዝነበሩ ካብ ዘይነሓፎም ንኣኻውን ኣይኪንሕፈካን እዩ። እምበኣርሲ ናይ ኣምላኽ ለውሃትን ጭከናን ኣስተውዕል፥ ኣምላኽ ነቶም ዝወደቑ ጨካን፥ ንኣኻ ግና ኣብ ለውሃቱ ጸኒዕካ እንተ ነበርካ፥ ለዋህ እዩ፥ እንተ ዘይኮነ ንስኻውን ክትቊረጽ ኢኻ። ንሳቶም ኣብቲ ዘይምእማኖም እንተ ዘይጸንዑ ግና፥ ኪትከሉ እዮም። ከመይ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ኪተኽሎም ይኽእል እዩ። ንስኻ ካብታ ብባህርያ ኣውልዕ በረኻ ዝተቘረጽካ፥ ብዘይመገዱ ኣብታ ጽብቕቲ ኣውልዕ ካብ ተተኸልካስ፥ እቶም ብባህሪኦም ጨናፍር ዝነበሩ ግዳ ክንደይ ኣብታ ናይ ቀደሞም ጽብቕቲ ኣውልዕ ዘይትከሉ! ኣኅዋተይ! ምእንቲ “ብልህታት ኢና” ኢልኩም ከይትምክሑስ፥ ነዛ ምሥጢር እዚኣ ኽትፈልጡ ምፈቶኹ። ንገለ እስራኤላውያን ትሪ ልቢ ዝበጽሖም፥ ኣሕዛብ ናብ ድኅነት ብምልኣት ክሳዕ ዚምለሱ እዩ። ስለዚ እስራኤላውያን ብምሉኦም ኪድኅኑ እዮም። ከመይ “መድኅኒ ካብ ጽዮን ኪመጽእ እዩ፥ ካብ ያዕቆብ ኃጢኣት ኬርሕቕ እዩ። ኃጢኣቶም ምስ ኣርሓቕኩ ኸኣ፥ እቲ ምስኣቶም ዝኣትዎ ኺዳን እዚ እዩ” ዚብል ጽሑፍ ኣሎ። እስራኤላውያን ንወንጌል ብዘይ ምቕባሎም፥ ምእንቲ ጥቕምኹም ጸላእቲ እግዚኣብሔር ኮኑ፥ ብኅርየት ግን ሳላ ኣቦታት ፍቁራት እግዚኣብሔር እዮም።

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

ያዕ 1 : 9 - 21 [English][ግእዝ]

እቲ ትሕት ዝበለ ናብራ ዘለዎ ኃው ልዕል እንተ በለ ይተሓጐስ። እቲ ሃብታም ከኣ ብናብራኡ ትሕት እንተ በለ ብእኡ ይተሓጐስ። ከመይ ንሱ ኸም ዕምባባ ሣዕሪ ኺኃልፍ እዩ። ፀሓይ ምስ ዋዒኣ ትወፅእ እሞ፥ ነቲ ሣዕሪ ተንቅጾ፥ እቲ ዕምባባኡ ኸኣ ይረግፍ፥ ደመት ትርኢቱ ድማ ይጠፍእ፥ ከምኡዉን እቲ ሃብታም ዋኒን ንብረቱ ኺገብር ከሎ ይጠፍእ። እቲ ብጊዜ ፈተና ዚዕገስ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ፥ ከመይ ተፈቲኑ ምስ ወፀ፥ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዜፍቅርዎ ዘተስፈዎም ኣኽሊል ሕይወት ኪቕበል እዩ። ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ ኣምላኽ ፈቲኑኒ ኣይበል፥ ከመይ ኣምላኽሲ ብእኩይ ኣይፍተንን፥ ባዕሉውን ንሓደ እኳ ኣይፍትንን እዩ። ነፍስ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተሳሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዚፍተን። ሽዑ ትምኒት ምስ ጠነሰት ንኃጢኣት ትወልዳ፥ ኃጢኣት ምስ ተፈጸመት ድማ ንሞት ትወልዳ። ኣቱም ፍቁራት ኣኅዋተይ፥ ኣይትስሓቱ። ጽቡቕን ምሉእን ውህበት ካብ ላዕሊ እዩ፥ ካብቲ ዘይልወጥን ኣብ ጸልማት ክንነብር ዘይኃድገናን፥ ኣቦ ብርሃናት ዝኾነ ዚወርድ እዩ። በዅሪ ናይ ኵሉ ፍጥረቱ ምእንቲ ኽንከውን ኢሉ ከም ፍቓዱ ብቓል ሓቂ ወለደና። ፍቁራት ኣኅዋተይ! ነዚ ዅሉ ትፈልጥዎ ኢኹም። ግና ነፍስ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ቅልጡፍ፥ ንምዝራብ ደንጓዪ፥ ከምኡውን ንዅራ ደንጓዪ ይኹን። ከመይ ኵራ ሰብ ናብቲ ኣምላኽ ዚደልዮ ቅኑዕ ሕይወት ኣየብጽሕን እዩ። ስለዚ ንርኽሰት ዘበለን ነቲ ደንፊዑ ዘሎ ኽፍኣትን ካባኹም ኣርሕቑ፥ ነቲ ኼድኅነኩም ዚኽእል ኣብ ልብኹም ተተኺሉ ዘሎ ቓል ድማ ብገርህነት ተቐበልዎ።

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 7 : 23 - 29 [English][ግእዝ]

ሙሴ ወዲ ኣርብዓ ዓመት ምስ ኮነ፥ ነኅዋቱ ደቂ እስራኤል ኪበጽሕ ብልቡ ሓሰበ። ሓደ ካብቶም ኣኅዋቱ ኪዕመጽ ምስ ረኣየ፥ ዘረየሉ፥ ነቲ ግብጻዊ ብምቕታል ከኣ ሕነ ፈደየሉ። ኣምላኽ ብኢዱ ገይሩ ኬድኅኖም ከም ዝደለየ፥ ኣኅዋቱ ዚፈልጡ መሲልዎ ነበረ፥ እንተኾነ ንሳቶም ኣይተረድእዎን። ንጽባሒቱ ኽልተ ኻብቶም ኣኅዋቱ ኪበኣሱ ኸለዉ ረኸቦም፥ ኬተዓርቖም ደልዩ ኸኣ ‘ኣቱም ሰባት ንስኻትኩምሲ ኣኅዋት ኢኹም፥ ስለምንታይከ ንሓድሕድኩም ትተዓማመጹ’ በሎም። እቲ ንብጻዩ ዚዕምጾ ዝነበረ ግና ኸምዚ እናበለ ደፍኦ፤ ‘ንኣኻ መን ሓለቓን ፈራድን ገይሩ ኣባና ሸይሙካ፧ ከምቲ ትማሊ ነቲ ግብጻዊ ዝቐተልካዮዶ ኽትቀትለኒ ደሊኻ፧’ ሙሴ በዚ ዘረባ እዚ ሃደመ፥ ኣብ ምድሪ ምድያም፥ ድማ ስደተኛ ኾይኑ ተቐመጠ፥ ኣብኡ ኸኣ ክልተ ኣወዳት ወለደ።

መዝሙር Psalm

መዝ 110 : 4 - 5 [English][ትግርኛ]

መሐሪ ወመስተሣህል እግዚአብሔር ፤
ወወሀቦሙ ሲሳዮሙ ለእለ ይፈርህዎ ፤
ወተዘከረ ኪዳኖ ዘለዓለም።

ወንጌል Gospel

ማቴ 20 : 1 - 16 [English][ግእዝ]

“መንግሥተ ሰማያት ነታኽልቲ ወይኑ፥ ሰብ ውዕለት ኪደሊ ኣንጊሁ ዝወፀ ብዓል ቤት ትመስል። ምስቶም ሰብ ውዕለት፥ ንነፍስ ወከፎም ንመዓልቲ ሓደ ዲናር ኪህቦም ምስ ተሳማምዐ ናብ ኣታኽልቲ ወይኑ ሰደዶም። ብሣልሰይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ምስ ወፀ ድማ ሥራሕ ዘይብሎም ካልኦት ኣብ ዕዳጋ ቐንፈዘው ኪብሉ ረኣየ። ንኣታቶም ከኣ ‘ንስኻትኩምውን ናብቲ ኣታኽልቲ ወይነይ ኺዱ እሞ እቲ ዝግባእ ክህበኩም እየ’ በሎም። ንሳቶም ከኣ ኸዱ። ከም ብሓድሽ ድማ ብሳድሰይትን ብታስዐይትን ሰዓት ናይ መዓልቲ ወፂኡ ከምኡ ገበረ። ኣብ መበል ዓሠርተው ሓደ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ወፂኡ ድማ፥ ካልኦት ቀንፈዘው ዚብሉ ረኸበ፥ ‘ንምንታይ ምሉእ መዓልቲ ብዘይ ሥራሕ ኣብዚ ዘዘው እትብሉ፧’ በሎም። ንሳቶም ከኣ ‘ውዕለት ዜውዕለና ስለ ዝስኣንና’ በልዎ። ‘ሕራይ እንበኣር ንስኻትኩም ውን ናብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ኺዱ’ በሎም። “ምስ መሰየ እቲ ብዓል ኣታኽልቲ ወይኒ ንኣዛዝ ቤቱ ‘ነቶም ሰብ ውዕለት ጸውዓዮም፥ ካብቶም ዳኅሮት ጀሚርካ ኸኣ ክሳዕ እቶም ቀዳሞት ውዕለቶም ሃቦም’ በሎ። እቶም ሰብ መበል ዓሥርተው ሓደ ሰዓት ናይ መዓልቲ ቐሪቦም ደዲናሮም ተቐበሉ። እቶም ቀዳሞት ምስ ቀረቡ ኸኣ ካብቶም ዳኅሮት ዚበዝኅ ዚቕበሉ መሰሎም፥ ግናኸ ንሳቶምውን ደዲናሮም ተቐበሉ። ምስ ተቐበሉ ኸኣ ‘ነዞም ሓንቲ ሰዓት ዝሥረሑ ዳኅሮት ምስ እዞም ድኻም መዓልቲን ሃሩርን ዝፆርና ኣዳላደልካዮም’ እናበሉ ኣብ ልዕሊ እቲ በዓል ቤት ኣዕዘምዘሙ። ንሱ ኸኣ ንሓደ ኻብኣቶም ‘ዓርከይ ኣይዓመጽኩኻን፥ ብሓደ ዲናርዶ ኣይተሰማማዕካንን፧ ዚብጽሓካ ደኣ ኂዝካ ኺድ፥ ነዚ ዳኅራይ ድማ ክንዲ ናትካ ኽህቦ ፍቓደይ እዩ። ወይ ድማ ብገንዘበይ ዝደሌኽዎ ኽገብርዶ ኣይግበኣንን እዩ፧ ወይስ ኣነ ሕያዋይ ስለ ዝኾንኩ ዓይንኻዶ ቐናእ እዩ፧’ ኢሉ መለሰሉ። “ከምኡኸስ ጽዉዓት ብዙኃት ኅሩያት ግና ውሑዳት እዮም እሞ ዳኅሮት ቀዳሞት፥ ቀዳሞትውን ዳኅሮት ኪዀኑ እዮም።”

ቅዳሴ Liturgy :

ዘእግዝእትነ ማርያም(ጎስዓ)